U bent hier

Interventieoverzicht Chronisch zieken

Overzicht Aanbevolen interventies voor Chronisch zieken

Overzicht interventies
NaamEigenaarDoelThemaBeoordeling
BeweegkuurHuis voor BewegingHet realiseren van gezondheidswinst door meer bewegen, gezonde voeding en het laten beklijven van de gezonde leefstijl door gedragsverandering.Bewegen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; VoedingII
BigMove GGZBig Move Institute Het doel van het BigMove GGZ programma is dat het functioneren en de invloed die hierop ervaren wordt van de deelnemers verbetert uitgaande van de gestelde persoonlijke doelen van de deelnemers. Subdoelstellingen: Verbetering van de ervaren gezon...Algemene gezondheid; Algemene psychische gezondheid; BewegenII
M@ZL op het voNederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)Het doel van M@ZL is het terugdringen van ziekteverzuim door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim. Daarmee kan langdurend thuiszitten en voortijdig schoolverlaten worden voorkomen.Schooluitval; Veiligheid op school; ZiekteverzuimII
Sociaal VitaalStichting GALMHet doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het ‘gezond ouder’ worden van de doelgroep. Om dit te realiseren ligt de nadruk op (1) het bevorderen van de fysieke conditie van ouderen, (2) op het ontwikkelen van veerkracht om de gevol...Algemene gezondheid; Bewegen; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Gezonde leefstijl; Mantelzorg; Ouder worden; Participatie / empowerment; Relaties / vriendschap; Sport; Weerbaarheid / sociale competentiesII
Bordspel SeCZ TaLK; praten over relaties en seks voor jongeren met een chronische aandoeningRutgersHet doel van het bordspel SeCZ TaLK is relaties, intimiteit en seksualiteit op een prettige manier bespreekbaar te maken op plaatsen waar zorg, ondersteuning of onderwijs gegeven wordt aan jongeren met een chronische aandoening of beperking. Het bord...Relaties / vriendschap; Seksualiteit / seksuele gezondheid; Weerbaarheid / sociale competentiesI
Fun & Health Summer ProgramThe BootClubHet hoofddoel van de F&HSP is het verhogen van de kwaliteit van leven van de doelgroep door het creëren van een keerpunt in leefstijl. Dit keerpunt wordt bereikt met behulp van bijdragen aan de volgende 5 pijlers: Stimulatie sociaal emot...Bewegen; Eetstoornissen / eetproblemen; Gezonde leefstijl; Overgewicht; VoedingI
Ik heb diabetes, wat kan ik doenPharosHet doel van deze interventie is diabeteszelfmanagement bevorderen van patiënten met diabetes type 2 met lage gezondheidsvaardigheden.Diabetes; Gezonde leefstijl; Gezondheidsverschillen; Therapietrouw; VoedingI
Revalidatie Sport en BewegenStichting Special Heroes NederlandHet hoofddoel van het programma revalidatie sport en bewegen is het realiseren van meer doorstroom voor (ex-)revalidanten naar bewegen en sport in de thuissituatie door middel van een structurele inbedding van de methodiek Revalidatie, Sport en Beweg...Bewegen; Bewegingsstelsel / reuma; Bloeddruk / cholesterol / hart- en vaatziekten; Erfelijke en aangeboren aandoeningen; Kanker; Luchtwegaandoeningen; Participatie / empowerment; SportI
Special HeroesStichting Special Heroes NederlandHet doel van het programma Special Heroes is de sportdeelname van leerlingen in het speciaal onderwijs te vergroten.ADHD; Autisme; Bewegen; Gedragsstoornissen / gedragsproblemen; Motorische ontwikkeling; SportI
Zorgen doe je samen - interventie voor cultuursensitieve dementiezorgPharos1. Verzorgenden/verpleegkundigen leren, o.a. door oefenen met trainingsacteur, zorg geven die aansluit op de belevingswereld van migranten met dementie. Zo leren: - de (persoonlijke) achtergrond, - de taalvoorkeur en het begrip van de Nederlandse taa...Dementie; Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding; Gezondheidsverschillen; Multiculturele problematiek; TherapietrouwI

Legenda beoordeling

IV
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
III
Goede aanwijzingen voor effectiviteit
II
Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
I
Goed onderbouwd