U bent hier

Niveaus en criteria voor beoordeling

Professionals uit de praktijk (werkzaam bij o.a. GGD, GGZ, thuiszorg of thema-instituten) beoordelen of een interventie Goed beschreven is. De Erkenningscommissie Interventies beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van een interventie en geeft de erkenning Goed onderbouwd en Effectief. Daarnaast geven praktijkbeoordelaars en de commissie een oordeel over de uitvoerbaarheid van een interventie.

Inclusiecriteria erkenningstraject

Voordat de interventie het erkenningstraject kan doorlopen zijn er criteria waar de interventie aan moet voldoen. Zo moet een interventie als doel hebben gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen. De interventie beoogt het gedrag van burgers te veranderen en/of hun omstandigheden te beïnvloeden. Daarnaast gelden de volgende inclusiecriteria:

  • Er is een Nederlandse handleiding (indien van toepassing) en een procesevaluatie.
  • Er is een eigenaar (persoon of organisatie) die informatie kan geven.
  • De interventie staat in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven.
  • Materialen zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar.

Goed beschreven (0)

Goed beschreven is een eerste beoordeling van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van een interventie. Het is een stap op weg naar het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de interventie. Praktijkbeoordelaars beoordelen dit niveau en het oordeel is drie jaar geldig. In het werkblad staat minimaal het volgende:

  • Een degelijke beschrijving van doelen, doelgroep(en), aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid, ervaring met de uitvoering en beschikbare materialen.
  • Informatie over de uitvoeringsaspecten zoals beschikbaarheid van een handleiding, kosten en tijdsbesteding en randvoorwaarden voor uitvoering.

Erkenning Goed onderbouwd (I)

De erkenningscommissie geeft het oordeel Goed onderbouwd. Dit oordeel is vijf jaar geldig. Naast een goede beschrijving (zoals bij Goed beschreven) is de werkzaamheid van de interventie onderbouwd met modellen, theorie of literatuur.

Effectief (II,III,IV)

Voor de erkenning Effectief gelden dezelfde criteria als voor Goed onderbouwd. Daarnaast moet de effectiviteit zijn aangetoond met in ieder geval Nederlands onderzoek. Bij de erkenning Effectief geeft de commissie tevens een oordeel over de bewijskracht van de effectiviteit van een interventie:

  • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (II)
  • Goede aanwijzingen voor effectiviteit (III)
  • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (IV)

Uitvoerbaarheid

De commissie beoordeelt ook de uitvoeringsaspecten zoals de kwaliteit van de handleiding, de kosten, de kwaliteitsbewaking en randvoorwaarden voor implementatie. De sterke en zwakke punten van de uitvoering staan beschreven bij het eindoordeel over de kwaliteit en effectiviteit van de interventiebeschrijving in de interventiedatabase. Het is geen apart erkenningsniveau omdat uitvoerbaarheid een vereiste is voor alle interventies in het erkenningstraject.

Onder voorbehoud

Een interventie krijgt soms het oordeel Onder voorbehoud. De eigenaar moet dan nog enkele vragen beantwoorden voor de erkenning definitief is. De praktijkprofessionals en de erkenningscommissie kunnen een interventie ook afwijzen. De interventie is dan niet erkend. Het eindoordeel bevat aanwijzingen voor verbetering van de interventie en de interventie mag dan nog éénmaal aangeboden worden.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer