Kosten van ziekten in Nederland 2007. Trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999- 2010

Titel Kosten van ziekten in Nederland 2007. Trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999- 2010
Publicatietype Reference
Year of Publication 2007
Auteurs Slobbe L., Smit J., Groen J., Poos M., Kommer G.
Publisher RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)