U bent hier

Doel van het erkenningstraject

Belang voor gebruikers: zichtbaar maken wat werkt

Met het erkenningstraject willen we zichtbaar maken wat de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van interventies is. Dit helpt (lokale) organisaties zoals GGD'en, GGZ-instellingen, thuiszorg maar ook gemeenten en zorgverzekeraars om een verantwoorde keuze te maken voor de interventies die zij willen inzetten.

Belang voor de indiener

Wat levert een beoordeling voor interventie-eigenaren op? De ervaring is dat eigenaren indienen omdat zij hun interventie breder willen verspreiden, subsidie willen krijgen voor uitvoering of onderzoek, trots zijn op hun interventie of feedback willen op een interventie. Erkende interventies staan bovenaan in de zoekresultaten in de interventiedatabase. Ook zijn ze prominent zichtbaar in de overzichten met aanbevolen interventies.

Bovendien dragen betrokken organisaties erkende interventies actief uit in bijvoorbeeld nieuwsbrieven en via social media.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer