U bent hier

Praktijkverhaal Werkzame Elementen

Laten staan wat werkt

Een erkende interventie kunt u aanpassen zodat die beter aansluit bij uw lokale context. Zolang u de kern, de werkzame elementen, maar overeind laat.

VeiligheidNL paste de erkende interventie Prima-aanpak aan omdat scholen de eerste versie te uitgebreid en te duur vonden. De kern van deze structurele aanpak om pesten te voorkomen lieten ze staan. En nu nemen scholen de Prima-aanpak wel af. De Pestmeter, een digitale vragenlijst, waarin alle principes van de aanpak terugkomen, is nu veel meer dan een monitorinstrument. 
De Prima-aanpak heeft de erkenning Goed onderbouwd.

Hoe VeiligheidNL de Prima-aanpak aanpaste

Beeldmerk Prima-aanpak VeiligheidNL‘De kern van Prima is dat de activiteiten uit de aanpak schoolbreed zijn, focussen op alle doelgroepen en aanzetten tot actie’, vertelt Zeina Bassa van VeiligheidNL. 'Deze kern moet overeind blijven als je de interventie gaat aanpassen. Eén van de keronderdelen is de groepstraining voor leraren. Ze kozen er voor de uitgebreide training te vervangen door een e-learning gecombineerd met teamintervisie. En op deze manier is het in de praktijk veel beter te realiseren'. 

Een scholing van drie dagdelen, dat was súper idealistisch. Uit een pilot bleek dat groepsleerkrachten zelf een laagdrempelig trainingsaanbod wilden. Toen ze vervolgens in een pilot de e-learning doorliepen, beoordeelden zij die als positief.

 

'Verder is de aanpak compacter gemaakt en digitaal beschikbaar. Op de site van VeiligheidNL krijgt de school nu de hele aanpak in één pakket aangeboden en men kan daar uitkiezen wat ze zelf nodig vinden'.

VeiligheidNL geeft wel aan welke activiteiten uit de aanpak scholen minimaal moeten doen om het Prima-certificaat te halen. Zo is een voorwaarde dat leerlingen, directie, teamleiders, leerkrachten en ouders de Pestmeter invullen. 

Een prominente plek voor de Prima-Pestmeter

Zeina vertelt: 'Een pilot met de Prima-Pestmeter toonde aan dat die op controlescholen ook effectief bleek. Daar werkte het meetinstrument niet alleen als eyeopener; men kwam ook al in actie!
Vanwege dit succes gaven we de Pestmeter een prominente plek. Ouders en schoolmedewerkers vullen de meter nu ook in. Dat levert naast bewustwording ook inzicht op in hoe zij het pestbeleid ervaren. Daarover kan een school dan met hen in gesprek gaan.’ 

De Prima-aanpak in de praktijk van Ans van der Borst

Ans, gecertificeerd begeleider van de Prima-aanpak, begeleidt twee scholen die in 2015 startten met de nieuwe Prima-aanpak.
‘Mijn ervaring is dat scholen zelf de regie willen hebben. Wat de school prioriteit wil geven, daar sluit ik op aan. Dat staat bij mij centraal, niet een Prima-certificaat behalen met waar je minimaal aan moet voldoen.’ Ondanks dat ze officieel Prima-trainer is, laat Ans de keuze voor een interventie aan de school zelf. Dat kan ook KIVA zijn, een andere erkende interventie gericht op de aanpak van pesten. 
‘Belangrijk vind ik het startschot met het schoolteam te geven. Met hen bepaal je welke activiteiten je met leerkrachten, leerlingen en met ouders wilt aanpakken. Ik begin met input verzamelen. We houden een studiedag met het team, formeren het kernteam en zetten de Prima-Pestmeter uit.’

'We doen alles, maar net even anders'

Ans: 'Uiteindelijk doen we alle minimaal aanbevolen acties uit de Prima-aanpak, maar op onze eigen tijd en soms net even anders. De studiedag en onze begeleiding zijn extra.
En de e-learning is fantastisch omdat je die op je eigen moment kunt doen! We doen deze scholing voorafgaand aan de studiedag met het team. Tijdens die studiebijeenkomst verdiepen we kennis uit de e-learning.’

Decoratieve foto van leerlingen buiten

Werkzame elementen ook in professioneel handelen

Ans heeft een voorbeeld waarmee ze laat zien hoe zij met inzet van de werkzame elementen een concreet pestincident op een school aanpakte.

‘Uit de Prima-Pestmeter van zowel leerlingen, ouders en leerkrachten kwam een heftig pestincident in groep 7. Twee meisjes waren de dupe. De school riep acuut mijn hulp in: het pestincident mocht niet over de kerstvakantie heen getild worden.’ Met de intern begeleider, groepsleerkracht en directeur zette Ans de vervolgstappen op een rij. Over hoe om te gaan met de individuele leerlingen. En over bewustwording en communicatie. Zoals: doe niet mee, distantieer je en spoor anderen aan dat ook te doen. Een ouderavond heeft prioriteit. ‘Met ouders bespreken we dat de rol die omstanders vervullen het verschil kan maken. We maken het heel concreet: hoe spreek je je kind er op aan en kijk mee in de groepswhatsapp.’

Daarnaast kijkt ze hoe toepasbaar het stappenplan van de school is bij een pestincident. ‘Een school moet de stappen op één A4 hebben staan, heel helder en voor alle niveaus en doelgroepen: zo pakken we hier het pesten aan.’ 

Meer weten over de Prima-aanpak?

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer