Van steeds meer leefstijlinterventies is de kwaliteit vastgesteld door onafhankelijke experts en praktijkprofessionals. De meest recent erkende interventies staan op deze pagina. Alle erkende interventies vindt u eenvoudig via de interventieoverzichten. 

Recent erkend

Goede aanwijzingen voor effectiviteit

 • Preventie van langdurig ziekteverzuim (Universiteit Maastricht) is voor werknemers die geïdentificeerd zijn met een hoog risico om in de toekomst te gaan verzuimen en die tevens milde tot ernstige depressieve klachten hebben. In 7 individuele sessies krijgen de deelnemers Cognitieve Gedragstherapie, evt. gevolgd door 5 extra sessies (18 april 2019).

Goed onderbouwd

 • Assertiviteitstraining (Indigo Preventie) wil in vijf groepsbijeenkomsten deelnemers helpen hun assertieve vaardigheden te ontwikkelen. De nadruk hierbij ligt op psycho-educatie, huiswerkbespreking, het doen van opdrachten en feedback geven en ontvangen (18 april 2019).
 • Benzies en Batchies – Ik hou van mij  (Stichting Kikid)is een lesprogramma voor leerlingen van 12-16 jaar in de onderbouw van het vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en praktijkonderwijs en wil seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen. De interventie maakt hiervoor gebruik van een theatervoorstelling uitgevoerd door peer-educators (11 april 2019).
 • Boys R Us  (Rutgers) is een interactief bordspel over relaties en seksualiteit voor jongens. Het spel is geschikt voor jongens van 12-15 jaar en helpt hen bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten (11 april 2019).
 • B.Slim – Beweeg meer Eet gezond  (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht) is een preventief, integraal en wijkgericht leefstijlprogramma met overgewicht als focus. De interventie richt zich vooral op kinderen van 0-18 jaar en hun ouders/verzorgers, woonachtig in wijken met lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. en/of een niet-westerse migratie achtergrond (11 april 2019).
 • Eetplezier en Beweegkriebels  - ouderworkshop (Stichting Voedingscentrum Nederland) leert ouders aan de hand van 6 verschillende thema’s tijdens een Workshop wat de invloed van hun eigen eet- en beweeggedrag is op hun kinderen en krijgen zij tips en uitleg hoe zij om kunnen gaan met moeilijke opvoedsituaties (11 april 2019).
 • Girl's Choice. Wensen en grenzen in intimiteit (Rutgers)  is een interactief bordspel over relaties en seksualiteit voor meiden van 10 tot en met 15 jaar. Het spel maakt hen bewust van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten (11 april 2019).
 • Meer zelfvertrouwen (Indigo Preventie) is een groepstraining voor vier tot twaalf deelnemers van vijf bijeenkomsten.  De training is voor volwassenen die een negatief zelfbeeld hebben en hier graag wat aan willen doen. Tijdens de bijeenkomsten werken de deelnemers actief aan het versterken van hun zelfvertrouwen (18 april 2019).
 • New.Roads (Erasmus MC) wil het wandelgedrag van 55-plussers in lage SES-buurten bevorderen. Dit gebeurt door de fysieke en sociale omgeving beweegvriendelijker te maken. Het hele proces wordt geleid door een coalitie van beleidsmedewerkers uit verschillende domeinen (18 april 2019).
 • PRISMA, focus op zelfzorg (VUVrije Universiteit Amsterdam Medisch Centrum) is een compact zelfmanagement educatieprogramma in groepsverband voor mensen met (kans op) diabetes type 2. Deelnemers spreken de intentie uit om zijn/haar leefstijlgedrag te veranderen op voedingspatroon of activiteitenpatroon of therapietrouw en stellen hiervoor een persoonlijk actieplan op (18 april 2019).
 • Samen Sportief in Beweging (Gezonde Leefstijl Company) is een cursus van 8 weken voor mensen met (een verhoogd risico op) leefstijl gebonden chronische aandoeningen. Het is voor huisartsen, praktijkondersteuners, welzijnswerkers een goed alternatief om patiënten/cliënten met een leefstijlprobleem toe te leiden naar laagdrempelig sport- en beweegaanbod in combinatie met dieetadvisering (18 april 2019).
 • Smakelijke eters (Voedingscentrum) is een workshop waarin ouders informatie krijgen over de smaakontwikkeling van jonge kinderen. Op een interactieve manier leren ouders over een gezond voedingspatroon (11 april 2019).

Goed beschreven

 • Be-Loved Seksualiteit en Weerbaarheid (Weerbaar in Seksualiteit) stelt orthodox-christelijke scholen in staat aandacht te besteden aan seksualiteit en te werken aan de seksuele weerbaarheid en seksuele vorming van leerlingen (11 april 2019).
 • Living Loving (Weerbaar in seksualiteit) stelt scholen in staat aandacht te besteden aan seksualiteit en te werken aan de seksuele weerbaarheid en seksuele vorming van leerlingen. De lessen vormen een doorlopende leerlijn voor alle niveaus binnen VMBOVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en HAVO-VWO (11 april 2019).
 • Meidenvenijn is niet fijn! (Cycloop Concept creatie BV) is een anti pestmethode en richt zich op de preventie van (zorgwekkend) pestgedrag onder meisjes in de leeftijd van 9 t/m 15 jaar door dit inzichtelijk te maken (voor alle doelgroepen), aan te pakken en te verminderen (11 april 2019).
 • Test je leefstijl (Stichting Testjeleefstijl) laat mbo-studenten vragen beantwoorden over diverse leefstijlthema’s. Hierna ontvangt de student feedback. De school ontvangt vanuit de testresultaten data waarmee ze studenten kunnen begeleiden op leefstijlthema’s of Gezonde School beleid kunnen ontwikkelen (11 april 2019).
 • Veiligwijs (Care for Sexuality Foundation) is een lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het openbaar en identiteitsgebonden primair onderwijs en betreft een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8.  De docentenhandleiding helpt de leerkrachten hun zelfvertrouwen en vaardigheden te trainen. Daarnaast zet Veiligwijs in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid (11 april 2019).

Interventieoverzichten

Voor diverse thema’s, doelgroepen en settings zijn interventieoverzichten beschikbaar. Daarin vindt u de interventies die in het erkenningstraject beoordeeld zijn.

Meer informatie

Beoordeling van de kwaliteit van interventies