U bent hier

Gebruik maken van werkzame elementen

U wilt een interventie aanpassen

Vaak is het nodig om een interventie aan te passen aan uw specifieke omstandigheden. Dat kan, maar het is dan wel belangrijk om de werkzame onderdelen zoveel mogelijk te behouden. U kunt de interventie bijvoorbeeld inkorten of de uitvoering wijzigen (bijvoorbeeld e-learning inzetten in plaats van een groepstraining). Een voorbeeld van een interventie die succesvol werd aangepast met behoud van de werkzame elementen is de Prima-aanpak, tegen pesten op scholen.

U wilt een interventie kiezen

Een overzicht van werkzame elementen die gelden voor een specifiek thema of een specifieke doelgroep kan helpen bij het kiezen van een interventie. Een voorbeeld van zo’n overzicht is: Wat werkt in valpreventie van Veiligheid.nl. Dit laat zien dat optimale valpreventie bestaat uit vroegsignalering, effectieve interventies zoals beweegprogramma’s en een multifactoriële aanpak. Op loketgezondleven.nl kunt u gericht zoeken naar interventies op de punten die mogelijk nog missen in uw aanbod. Heeft u bijvoorbeeld vooral aandacht voor beweegprogramma’s? Kijk dan ook naar vroegsignalering in Valanalyse 65+ voor de eerstelijnszorg en naar interventies die aangrijpen op andere risicofactoren en die u kunt combineren met beweegprogramma’s, zoals Halt! U valt.

U wilt een interventie ontwikkelen

Een overzicht van werkzame elementen helpt bij het ontwikkelen van een nieuwe interventie. TNO zet in Werkzame elementen van voeding- en beweeginterventies op een rij wat de beste combinatie van elementen is: geef informatie over de gevolgen van gedrag op gezondheid, geef informatie over de voor- en nadelen van de actie en maak een vervolgafspraak na afloop van de interventie. Een nieuwe interventie zou in elk geval deze elementen moeten bevatten.

U wilt bestaande interventies samenvoegen

Als u meerdere vergelijkbare interventies wilt samenvoegen tot één algemenere interventie is het zinvol om na te gaan welke elementen gemeenschappelijk zijn. Die werkzame elementen moeten in elk geval terugkeren in de samengestelde interventie. Kenniscentrum Sport werkt bijvoorbeeld samen met verschillende sportbonden aan een generieke interventie om ouderen te binden aan een sportvereniging.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer