U bent hier

Verschillende soorten werkzame elementen

Er zijn verschillende soorten werkzame elementen die allemaal van belang zijn voor de effectiviteit van een interventie.

Algemene werkzame elementen

Algemene werkzame elementen gelden voor alle interventies op het gebied van gezondheid en leefstijl. Denk aan een planmatige aanpak, betrekken van de doelgroep bij de interventie, toesnijden van de interventie op de sociaal-culturele waarden van de doelgroep en het inzetten van adequaat opgeleide/getrainde medewerkers bij de uitvoering.

Specifieke werkzame elementen

Specifieke werkzame elementen gelden alleen voor een specifieke interventie, gericht op een specifiek doel, voor een specifieke doelgroep in de specifieke context waarin de interventie wordt uitgevoerd. Dit zijn bijvoorbeeld specifieke oefeningen voor valpreventieprogramma's. In het erkenningstraject richten we ons met name op  specifieke elementen.

Werkzame elementen : inhoud en uitvoering

Bij identificeren van werkzame elementen van één of meerdere interventies maken we onderscheid tussen werkzame elementen die van belang zijn voor de inhoud en die van belang zijn voor de uitvoering.

Inhoudelijke elementen

Dit zijn de elementen die betrekking hebben op het doel, de doelgroep, de theorie en de gebruikte methoden van de interventie. Denk bij methoden bijvoorbeeld aan het inzetten van een actieplan, rolmodel of vaardigheidstraining.

Werkzame elementen in de uitvoering

Sommige werkzame elementen zijn gelegen in de omstandigheden of voorwaarden die van belang zijn voor de uitvoering van de interventie. Denk aan voldoende financiële middelen of aan een goede samenwerking tussen zorgverleners in de wijk.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer