Deze vragenlijst baseert zich op vragen over de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLIGecombineerde Leefstijlinterventie ) in het erkenningstraject. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Mail uw vraag naar erkenning@rivm.nl.

1. Aan welke opleidingseisen moet ik voldoen om een GLI te kunnen aanbieden?

Het Addendum van het Zorginstituut over de Gecombineerde Leefstijlinterventie spreekt over competenties op het niveau van een HBOHoger Beroeps Onderwijs (HBO) -opgeleide leefstijlcoach. Heeft u geen HBO-diploma, dan moet u op een andere wijze aantonen over de benodigde competenties te beschikken.

Het Zorginstituut stelt dat de vereiste competenties af te leiden zijn uit de interventie zelf. Dit betekent dat de inhoud van de interventie bepaalt welke de vereiste competenties zijn. Deze benadering is in lijn met de functionele systematiek van de Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ). Een ieder die bevoegd en bekwaam is om een interventie te doen, mag dit doen onder de Zvw.
Om dit principe nader te duiden, heeft het Zorginstituut de volgende verduidelijking meegegeven: “Om te voorkomen dat de GLIGecombineerde Leefstijlinterventie aangeboden wordt door onvoldoende deskundige aanbieders, menen wij dat het goed zou zijn als zorgverzekeraars eisen rond de kwaliteit opnemen in hun polis. Wij menen dat deze eisen minimaal op het niveau van een gekwalificeerde leefstijlcoach zouden moeten liggen, dat wil zeggen dat de aanbieder minimaal moet voldoen aan de competenties van de HBO-leefstijlcoach”.

Naar boven

2. Kan ik als buurtsportcoach een GLI aanbieden?

Verschillende beroepsgroepen waaronder leefstijlcoaches, diëtisten en fysio-/oefentherapeuten, POHPraktijkondersteuner Huisartsen ’ers kunnen een GLIGecombineerde Leefstijlinterventie aanbieden. Voorwaarde is dat zij over de competenties beschikken die het programma vereist. Dit geldt ook voor buurtsportcoaches. Mogelijk is er bijscholing noodzakelijk, omdat het Zorginstituut heeft geadviseerd dat de benodigde competenties liggen op het niveau van een HBOHoger Beroeps Onderwijs (HBO) -leefstijlcoach (zie ook de vraag over de opleidingseisen).
Het voordeel dat een buurtsportcoach overigens zal hebben is dat de verbinding met het sociaal domein van de gemeente dan al is gemaakt.

Naar boven

3. Is het traject voor een GLI voor de basisverzekering hetzelfde als voor een andere interventie?

Het erkenningstraject is hetzelfde alleen zijn er iets meer voorwaarden. Een GLIGecombineerde Leefstijlinterventie combineert leefstijl, voeding en gedrag in één interventie. Daarnaast moet de interventie minimaal het oordeel 'eerste aanwijzingen voor effectiviteit' hebben. Voldoet de GLI hieraan? Dan beslist de zorgverzekeraar zelf of de interventie in de basisverzekering wordt opgenomen. Zie ook het addendum over de voorwaarden voor inkoop.
Lees meer over de gecombineerde leefstijlinterventie.

Naar boven