Interventieoverzicht buiten Nederland

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu afdeling Gezond Leven biedt een overzicht van internationale databases met interventies en publicaties van 'good practices' buiten Nederland. De databases en publicaties zijn als volgt ingedeeld:

Internationale voorbeelden

Op de pagina Voorbeelden internationale interventies vindt u inspirerende Europese voorbeelden rond onder andere de aanpak van gezondheidsverschillen en verslavingsproblematiek. Elk voorbeeld belicht de werkwijze van de interventie, de effecten en de toepasbaarheid in Nederland.

Internationale activiteiten

RIVM afdeling Gezond Leven onderhoudt een internationaal netwerk. Kennis en ervaring worden uitgewisseld met internationale partners en ingezet voor versterking van de Nederlandse praktijk van gezondheidsbevordering. Lees meer over de internationale activiteiten.