Interventieoverzicht buiten Nederland

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu biedt een overzicht van internationale databases met interventies en publicaties van 'good practices' buiten Nederland. U vindt deze bij de gezondheidsthema's op de pagina interventies.