Databases

  • Samen met het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en diverse Europese landen ontwikkelde het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP voor de Joint Action Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) een toolkit met best practices ter preventie van alcoholmisbruik. In deze toolkit staan voorbeelden van bewustwordingscampagnes, kortdurende interventies en schoolprogramma’s.
  • De database van de European Alcohol Policy Alliance Eurocare geeft informatie over de effectiviteit van omgevingsmaatregelen om overmatig alcoholgebruik te voorkomen.

Publicaties

  • Het WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie -rapport Resource tool on alcohol taxation and pricing policies geeft uitgebreide informatie over het nut van belastingmaatregelen en prijsverhogingen ter preventie van alcoholmisbruik. Het rapport wil vooral professionals Publieke gezondheid informeren zodat zij een effectieve discussie hierover kunnen voeren met de financiële  beleidsmakers.
  • De WHO-publicatie Alcohol and inequities. Guidance for addressing inequities in alcohol-related harm bundelt beschikbare kennis en presenteert een stapsgewijze aanpak van beleidsinterventies en mogelijkheden om afzonderlijke determinanten te beïnvloeden. Inclusief (korte) beschrijving van voorbeeldinterventies in diverse landen.