Databases

  • The Community Guide biedt overzichten van interventies die worden uitgevoerd in de Verenigde Staten. De ingang Obesity geeft een overzicht van - op effectiviteit beoordeelde - interventies gericht op voorkomen van overgewicht. De interventies zijn onderverdeeld in settingspecifieke interventies (bijvoorbeeld school, werk), interventies gericht op het reduceren van schermtijd (tv-kijken, computeren) en technologische interventies.
  • De Europese database Nutrition, Obesity and Physical Activity van de WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie , geeft informatie over epidemiologie, beleid, preventieve programma’s en voorbeelden van interventies op het gebied van voeding, bewegen en preventie van overgewicht.
  • Het World Cancer Research Fund International ontwikkelde het Nourishing Framework om te laten zien op welke gebieden een overheid in actie kan komen om overgewicht terug te dringen. Dit Framework laat zien dat op drie domeinen maatregelen mogelijk zijn: de omgeving, het systeem van voedselproductie en -aanbod, en op gedragsverandering. Van elk van deze domeinen laat de website voorbeelden zien.
  • De Joint Action on Nutrition and Physical Activity (JANPA) Toolbox omvat een database met interventies en beleidsdocumenten gericht op de preventie van overgewicht bij kinderen via bewegen en gezonde voeding. De voorbeelden zijn afkomstig uit 16 verschillende Europese landen en zijn geordend naar onder andere setting en subthema.

Publicaties