Databases

  • De INHERIT database geeft toegang tot voorbeelden van beleidsmaatregelen, interventies en programma's die een gezonde en duurzame omgeving bevorderen en ook een bijdrage leveren aan gelijke kansen op gezondheid. Voorbeelden richten zich op gedrags- en leefstijlverandering in de wijze waarop we wonen (groene omgeving en woningbouw), ons bewegen (transport) en (voeding) consumeren.

Publicaties

  • De Place Standard uit Schotland is een instrument voor het vaststellen van de kwaliteit van een locatie (buurt). Het instrument bestaat uit 14 vragen over de fysieke en sociale elementen van een buurt. Na het invullen van de vragen krijgt u de resultaten gepresenteerd in een overzichtelijk diagram.