U bent hier

Gezondheidsbevordering voor mensen met een verstandelijke beperking

Het Zweedse Hälsofrämjande gruppbostad is een voedings- en beweegprogramma voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Het doel van het programma is om enerzijds gezonder eten en meer bewegen bij de bewoners te stimuleren. Anderzijds wil het programma instellingen stimuleren hun werkwijzen (bijvoorbeeld anders koken) aan te passen, waardoor het voor bewoners makkelijker wordt om gezond te eten en meer te bewegen.

Programma

Het programma duurt 12-16 maanden en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductiebijeenkomst voor stafleden en managers.
  • Ambassadeurschap; per instelling is er een ambassadeur die de taak heeft collega’s te motiveren en te inspireren en bijeenkomsten voor de ambassadeurs bij te wonen.
  • Tien bijeenkomsten voor zorgverleners. De bijeenkomsten zijn gericht op informatie over gezonde voeding, meer bewegen en gezondheid. Ook komen aanpassingen in de werkwijzen aan bod.
  • Tien bijeenkomsten voor bewoners met informatie over gezond gedrag.

Evaluatie

De effectevaluatie met een follow-up meting na een jaar laat zien dat de lichamelijke activiteit significant verbeterde in de interventiegroep (met een toename van 1608 stappen per dag). De BMI en middelomtrek nam ook af maar niet significant. Het personeel in de interventiegroep verbeterde zijn werkwijze m.b.t. het bereiden van voeding en het stimuleren van bewegen bij bewoners. De betrokkenheid van de managers is een belangrijke voorwaarde voor het succes van het programma, blijkt uit kwalitatief onderzoek.

Toepasbaarheid in Nederland

Nederland kent nog niet veel geëvalueerde programma’s om het eet- en beweeggedrag van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. Het programma kan goed uitgevoerd worden in Nederlandse instellingen.

Meer informatie

Lees meer informatie over het Zweedse programma Hälsofrämjande gruppbostad.

 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer