U bent hier

Gezonde leefstijl bij kwetsbare groepen

In Noorwegen is een Gezond Leven Centrum een multidisciplinaire eerstelijnsvoorziening. Het centrum richt zich op mensen met een verhoogd risico op het ontstaan van chronische aandoeningen, die ondersteuning nodig hebben bij gedragsverandering en omgang met gezondheidsproblemen.

Het hoofddoel is het bieden van gezondheidsbevordering en preventie, in het bijzonder gericht op kwetsbare doelgroepen.

Werkwijze

Een Gezond Leven Centrum biedt minimaal de volgende activiteiten:

  • beweeggroepen
  • individuele of groepsvoorlichting
  • cursussen ter bevordering van bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken

Daarnaast is er mogelijkheid voor counseling, advies en voorlichting over mentale gezondheid, beter slapen en preventie van overmatig alcoholgebruik.

Na aanmelding (zelf of via een verwijzing) volgt er een intakegesprek om in beeld te brengen wat de specifieke behoeften zijn en wat de persoonlijke motivatie is. Een 12 weken durend programma volgt. Het is een groepsprogramma waarin ook ruimte is voor individuele consulten. Drie maanden na afloop van het programma volgt een follow-up (individueel of in de groep).

Om te stimuleren dat de deelnemers ook na afloop hun gezondere leefstijl volhouden, is een belangrijke taak om deelnemers te verwijzen naar lokaal passend aanbod.

Effect

Noorwegen kent inmiddels 220 gemeenten met een Gezond Leven Centrum. Evaluatie-onderzoek laat zien dat de centra met hun aanbod in staat zijn mensen te bereiken die normaal niet naar faciliteiten als fitness-centra gaan. 

Toepasbaarheid in Nederland

De multidisciplinaire opzet van de centra is vergelijkbaar met de Nederlandse gezondheidscentra. Het verschil met de Noorse centra is dat deze uitsluitend gericht zijn op preventie en gezondheidsbevordering terwijl in Nederland de focus op zorg ligt.

Meer informatie

Lees meer informatie over de Noorse Gezond Leven Centra.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer