U bent hier

Integrale aanpak drinken, gokken en roken

Het Local Alcohol Policy Project uit Finland is een integraal programma met als doel:

  • Verminderen van drinken, gokken en roken bij jongeren.
  • Aan banden leggen van de verkoop van alcohol aan beschonken mensen.
  • Strikt handhaven van wet- en regelgeving rondom drinken, gokken en roken.

Werkwijze

PAKKA start met een uitgebreide analyse van de lokale situatie. Onder leiding van een PAKKA-coördinator start een werkgroep met activiteiten voor het handhaven van de wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld door te testen of ondernemers genotmiddelen verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Een andere werkgroep ontwikkelt activiteiten zoals campagnes en educatie op scholen.

De activiteiten verschillen per gemeente. Er is een toolkit beschikbaar waar men uit kan kiezen. Voorbeelden zijn:

  • Mystery shoppers: teams van 3-6 jongeren testen de handhaving van leeftijdscontrole.
  • Klantbeoordelingen van uitgaansgelegenheden, op het gebied van sfeer, beschikbaarheid non-alcoholische dranken, aantal dronken mensen, et cetera. Het team bespreekt de resultaten met de ondernemers.
  • Meer surveillance rondom uitgaansgelegenheden door o.a. politie. Gericht op onder meer het handhaven leeftijdsgrenzen en schenken aan beschonken mensen.
  • Veiligheidsbijeenkomsten over het verstrekken van genotmiddelen voorafgaand aan een groot evenement.
  • Training van horecapersoneel om verantwoord te schenken en om te gaan met dronken mensen.
  • Beloningen voor de meest verantwoordelijke ondernemer.
  • Discussie fora.

Effecten

In het evaluatieonderzoek is door een pseudo dronken klant gekeken naar hoe vaak hem een drankje werd geweigerd in een interventie wijk en in een controle wijk. Bij de follow-up twee jaar later bleek het aantal weigeringen in de interventiewijk toegenomen van 23% tot 42%. Bij de controlewijk daalde dit percentage van 36% naar 27%. In de nachtclubs bleek het project echter niet succesvol.

Toepasbaarheid in Nederland

Het PAKKA-project is goed toepasbaar in Nederland en sommige onderdelen worden al uitgevoerd. De kracht van PAKKA is dat het zich heeft ontwikkeld van een project naar een doorlopend actieprogramma. Dat is een sterk punt waar we van kunnen leren.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer