U bent hier

Life long living-project in Fredericia, Denemarken

In 2007 is in de Deense gemeente Fredericia het project 'Life long living: ambient assistent living' gestart. Een belangrijk aspect van dit project voor senioren is de aandacht voor preventie. Om kosten te besparen wordt ook zo min mogelijk gebruikgemaakt van traditionele (dure) oplossingen.

Werkwijze

Het project is verdeeld is vijf subprojecten:

  1. Dagelijkse revalidatie en training in zelfstandigheid 
  2. Vroegsignalisering en preventie van ziektes
  3. Nazorg aan huis na ontslag uit het ziekenhuis
  4. Gebruikmaking van technologische mogelijkheden
  5. Preventie en gezondheidsbevordering

Het doel van dit project:

  • senioren zijn tevreden over de lokale welzijnsvoorzieningen
  • werknemers van bijvoorbeeld zorgcentra ontwikkelen competenties die afgestemd zijn op de senioren
  • het financiële beleid van de gemeente verbetert
  • de welzijnsvoorzieningen verbeteren zonder dat dit tot hogere kosten leidt

​Effect

De focus op de mógelijkheden van ouderen in plaats van op hun beperkingen, zorgt voor een toename van hun kwaliteit van leven; ouderen zijn tevredener dan voorheen. De medewerkers in de bejaardenhuizen en zorgcentra zijn vakkundiger en hebben meer voldoening in hun werk. Bovendien is het aantal ziekmeldingen afgenomen. Het project bespaart de gemeente kosten. En een bijkomend voordeel van het project is dat er meer solidariteit is  tussen generatiegenoten.

Toepasbaarheid in Nederland

De focus op wat ouderen nog wel kunnen, past goed bij de aandacht die er in Nederland is voor het toepassen van het concept 'positieve gezondheid'. Ook het streven naar het zo min mogelijk gebruikmaken van dure oplossingen om kosten te besparen met behoud van kwaliteit, is een belangrijk aandachtspunt in Nederland.

Meer informatie

Lees meer over het Fredericia project.  

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer