U bent hier

Rookvrij Ierland - Tobacco Free Ireland

Het Ierse tabakscontrole-programma bestaat sinds 2013 en is ontwikkeld in het kader van het Healthy Ireland Framework for Health and Wellbeing 2013-2025. Het bevat specifieke maatregelen, goede voorbeelden en een concreet actieplan. Inbegrepen zijn een voorlichtingscampagne en trainingsprogramma voor rokers.

Werkwijze

Het programma richt zich vooral op kwetsbare groepen zoals inwoners met een lage sociaaleconomische status, rokers, zwangere vrouwen, kinderen en mensen met psychische problemen. De doelstellingen zijn:

  • roken ontmoedigen 
  • waarschuwen voor de gevaren van roken
  • aanbieden van hulp bij stoppen met roken
  • belasting heffen op tabaksproducten
  • monitoren van tabaksgebruik
  • reguleren van de tabaksverkoop en naleven van de wetgeving
  • creëren van nationale en internationale partnerschappen

De maatregelen zijn in sommige gevallen wetgevend en reiken verder dan in veel andere Europese landen. Rookvrije plekken zijn uitgebreid in bijvoorbeeld ziekenhuizen, stranden, gezondheidscentra en op scholen en universiteiten. Voor de tabaksverkoop is een licentiesysteem ontwikkeld.

Effect

Het programma loopt door tot 2025. De overheid publiceert jaarlijks rapporten en evaluaties over de resultaten van de uitgevoerde acties. Hieruit blijkt dat de aanpak van risicogedrag en de preventie van chronische ziektes tot dusver succesvol is. De samenwerking tussen de overheid en diverse partnerorganisaties speelt hierin een belangrijke rol. Zo zijn de Irish Cancer Society, Irish Heart Foundation en Irish College of General Practitioners betrokken bij massamediacampagnes om een maximale impact te genereren.

Toepasbaarheid in Nederland

Het Ierse experiment toont dat een brede en integrale aanpak gericht op kwetsbare groepen, succesvol lijkt te zijn bij de preventie van roken en van chronische aandoeningen. De Alliantie Nederland Rookvrij pleit voor een vergelijkbare aanpak in Nederland. Momenteel wordt vooral ingezet op preventie van roken bij jeugd, en op meer rookvrije plekken, zoals schoolpleinen die vanaf 2020 verplicht rookvrij moeten zijn.

Meer informatie

Lees meer over de Tobacco Free Ireland policy en over het Tobacco Free Ireland Action Plan.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer