U bent hier

Jongeren

Decoratieve afbeelding, jongeren steken zebrapad over

Databases

De database Blueprints for Healthy Youth Development biedt een overzicht van evidence based programma’s gericht op positieve ontwikkeling van de jeugd. Het doel is het bevorderen van gezondheid en welzijn van kinderen en adoloscenten. De database bevat zowel brede preventieprogramma’s om positief gedrag te bevorderen als specifieke programma’s voor hoog risicokinderen. Er is een onderscheid in best practices en modelprogramma’s.

Overzichten 'good practices'

In het rapport Improving children's health and the environment: examples from the WHO European region worden 33 case studies beschreven van interventies gericht op het verminderen van milieugerelateerde gezondheidsrisico’s voor kinderen. Er is aandacht voor verschillende risicofactoren, waaronder ongevallen, binnenmilieu en verontreiniging van het buitenmilieu.

Speelpatrouilles in Denemarken

Oudere kinderen die jongere kinderen leren spelen en lichamelijk actief te zijn, dat is het idee van ‘playing patrol’ oftewel de speelpatrouille. De patrouilles bestaan uit 4-8 oudere schoolkinderen (12-16 jaar), uitgerust met een jas, pet, t-shirt en een zak speelattributen. Vooraf kregen de geselecteerde kinderen spelinstructies en uitleg over hoe jongere kinderen te begeleiden. Aanvullend werd door de Deense Kanker Vereniging een website opgezet voor de speelpatrouilles met details over het project. Op de website waren spelletjes, advies, wedstrijden en een forum te vinden.

Werken de speelpatrouilles?

De uitkomsten van het project waren zeer positief. Vooral sociaal geïsoleerde kinderen met weinig vriendjes of kinderen die weinig actief waren omdat ze geen voetbal speelden werden actiever. Het project bevorderde naast het lichamelijk bezig zijn ook de sociale cohesie binnen de scholen. Daarnaast werden de speelpatrouilles ook ingezet voor conflict oplossing en werd het aantal pest incidenten teruggebracht.

Uit: Improving children's health and the environment: examples from the WHO European region

Overzichtstudies over effectiviteit

Het EU (KP7) Toybox project biedt informatie over kosten-effectieve preventie van obesitas bij kinderen. De European Public Health Alliance (EPHA) heeft de werkzame elementen van overgewicht en preventie in de kinderopvang ook nog even handzaam samengevat.

In het Europese rapport 'An EU-wide overview of community-based initiatives to reduce childhood obesity' (Pdf, 770 Kb) staat een overzicht van 83 community interventies gericht op overgewicht bij kinderen uit 17 landen. Het rapport geeft informatie over de aard, setting, kwaliteit en effectiviteit van de interventies. Ook wordt een overzicht van (nationaal) beleid gericht op preventie van overgewicht gegeven.

The Young and physically active: a blueprint for making physical activity appealing to youth is niet echt een overzicht maar meer een praktische, evidence based handleiding om professionals te ondersteunen om kinderen en jongeren meer te laten bewegen. De handleiding bevat een blauwdruk, checklist en zeventien andere case studies met speciale aandacht voor stedelijke settings.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer