U bent hier

Internationale interventies bewegen en gezond gewicht

Databases

De database van Center TRT is gericht op het thema gezonde voeding bewegen en overgewicht. De site geeft informatie over 26 strategieën om overgewicht aan te pakken en voorbeelden van interventies. Ze geven ook interessante andere informatie zoals voorbeelden van evaluatieplannen en ‘logic models’.

The Community Guide biedt overzichten van interventies uitgevoerd in de Verenigde Staten. De ingang Obesity Prevention and Control: Interventions in Community Settings geeft een overzicht van interventies gericht op voorkomen van overgewicht die op effectiviteit zijn beoordeeld. De interventies zijn onderverdeeld in settingspecifieke interventies (vooral in werk en school settings), interventies gericht op het reduceren van ‘screen time’ (TV-kijken, computeren) en technologische interventies. Obesity Prevention and Control: Interventions in Community Settings.

De World Health Organization (WHO) European Database on Nutrition, Obesity and Physical Activity geeft informatie over epidemiologie, beleid, preventieve programma’s en voorbeelden van interventies op het gebied van voeding, bewegen en preventie van overgewicht/obesitas.

Overzichten 'good practices'

In 'Report of the meeting on Community Initiatives to Improve Nutrition and Physical Activity' van de WHO staan beschrijvingen van 24 programmatische interventies uit diverse Europese landen, gekoppeld aan bredere analyses van over essentiële elementen van good practices, monitoring, en evaluatie.

De Europese publicatie 'Focusing on Obesity through a Health Equity Lens' (Pdf, Mb 2,66) bundelt innovatieve interventies gericht op het tegengaan van overgewicht. De beschreven interventies zijn tevens gericht op het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Het rapport 'Physical Activity Case Studies' presenteert lokale initiatieven om bewegen te stimuleren. De case studies zijn onderverdeeld in vier verschillende categorieën: planning en beleid, wandelen, programma’s en voorzieningen, en gebouwde omgeving. Over elke case study is een factsheet beschikbaar met aandacht voor o.a. doelstellingen, uitvoering, kritische succesfactoren en geleerde lessen.

Overzichtsstudies over effectiviteit

De WHO-publicatie 'Obesity and inequities, Guidance for addressing inequities in overweight and obesity'  bundelt beschikbare kennis en presenteert stapsgewijze aanpak van beleidsinterventies en mogelijkheden om afzonderlijke determinanten te beïnvloeden. Inclusief (korte) beschrijving van voorbeeldinterventies in diverse landen

De WHO-publicatie 'Physcial activity and health in Europe: evidence for action' bevat wetenschappelijke informatie over het belang van voldoende beweging en welke factoren lichamelijke activiteit beïnvloeden. Ook worden praktijk voorbeelden uit Europese landen gegeven.

Het Europese rapport 'An EU-wide overview of community-based initiatives to reduce childhood obesity' (Pdf, 770 Kb) biedt een overzicht van 83 community interventies gericht op overgewicht bij kinderen uit 17 landen. Het rapport geeft informatie over de aard, setting, kwaliteit en effectiviteit van de interventies. Ook wordt een overzicht van (nationaal) beleid gericht op preventie van overgewicht gegeven.

'Young and physically active: a blueprint for making physcial activity appealing to youth' van de WHO is een praktische, evidence based handleiding om professionals te ondersteunen om kinderen en jongeren meer te laten bewegen. De handleiding bevat een blauwdruk, checklist en zeventien case studies met speciale aandacht voor de stedelijke settings.

Beleidsmaatregelen voor gezonde voeding en preventie van overgewicht

Het World Cancer Research Fund International ontwikkelde het Nourishing Framework om te laten zien op welke gebieden een overheid in actie kan komen om overgewicht terug te dringen. Dit Framework laat zien dat op drie domeinen maatregelen mogelijk zijn: de omgeving, het systeem van voedselproductie en -aanbod, en op gedragsverandering. Van elk van deze domeinen laat de website voorbeelden zien.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer