U bent hier

Roken en gezondheidsverschillen bij jongeren - ASSIST

ASSIST, A Stop Smoking in School Trial, is een effectieve interventie van 10 weken voor jongeren van 12-13 jaar op het voortgezet onderwijs in Engeland. De interventie richt zich op het beïnvloeden van de sociale norm (niet-roken) onder leerlingen. Uit een studie van bijna 10.000 leerlingen blijkt dat ASSIST effectief is. [1].

Werkwijze

De interventie ASSIST maakt gebruik van peer-supporters. Met een vragenlijst onder de leerlingen wordt uitgezocht welke medeleerlingen uit hun jaar de meeste invloed hebben. Deze leerlingen worden vervolgens benaderd om peer-begeleider te worden. Zij krijgen een training waarin ze leren om tijdens pauzes en na schooltijd gesprekjes aan te knopen met medeleerlingen om roken te ontmoedigen. Het doel daarbij is om tijdens deze gesprekken en in de sociale netwerken van de leerlingen de ‘niet-rokennorm’ te verspreiden.

Effect

Uit een evaluatie blijkt dat verschillende elementen belangrijk zijn voor het gevonden effect:

  • Het is essentieel dat niet de leraren, maar de leerlingen aangeven wie de peers met veel invloed in de klas zijn.
  • Het is belangrijk dat minimaal 15% van de leerlingen de training tot peer-begeleider krijgt.
  • Ook is het van belang dat de training buiten de school wordt gegeven en niet door een leraar.
  • Tot slot is het belangrijk dat de peer-supporters zelf de keuze hebben in waar, wanneer en met wie van hun medeleerlingen ze in gesprek gaan.

Gezondheidsverschillen

Een internationale studie [2] heeft bekeken of ASSIST ook de gezondheidsverschillen verkleint. Daarbij is gekeken of ASSIST net zoveel effect heeft op leerlingen van scholen in achterstandswijken als op die in niet-achterstandswijken. ASSIST bleek zowel effectief te zijn bij lagere als hoge sociaaleconomische groepen. De interventie was het meest effectief bij meisjes uit achterstandswijken.

Toepasbaarheid in Nederland

ASSIST lijkt goed toepasbaar in Nederland. In Nederland zijn meerdere interventies bekend die als doel hebben roken onder scholieren te voorkomen met een schoolprogramma, zoals Gezonde School en genotmiddelen voor vo, Actie Tegengif en Smoke Alert. Maar ASSIST is een goede aanvulling, omdat deze interventie effectief bleek in het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Meer informatie

Lees meer informatie over ASSIST

 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer