Het Lombardy Workplace Health Promotion Network is een gezamenlijke aanpak van gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en werknemers, in Lombardije, Italië. De focus ligt op een gezonde werkomgeving. De aanpak moedigt werknemers met verschillende sociaaleconomische achtergronden aan om deel te nemen aan gezondheidsactiviteiten, een gezonde keuze te maken en zich verder te ontwikkelen. Sinds 2015 is er speciale aandacht voor het betrekken van fabrieks- en handarbeiders, omdat zij minder betrokken zijn dan kantoormedewerkers.

Werkwijze

Het publiek-private netwerk bestaat uit bedrijven die maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Doel is samenwerken met de lokale gemeenschap en de belangrijkste stakeholders, en gezamenlijk acties organiseren. De acties richten zich op thema’s als voeding, tabak, beweging, verkeersveiligheid, alcohol en middelengebruik, en welzijn in het algemeen. Er wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven over gezonde voeding en over stoppen met roken. En er is aandacht voor beweging, zoals traplopen en fietsen van en naar het werk. Bedrijven die jaarlijks vier nieuwe activiteiten opnemen en hun good practices drie jaar uitvoeren, kunnen het Workplace Health Promotion Site-logo verwerven. De tijdsbepaling vergroot de kans op structurele verandering in de werkomgeving.

Effect

Het programma is geëvalueerd door een erkenningssysteem zoals wij dat in Nederland kennen. Deelnemende bedrijven en werknemers vulden een nationaal good practice-evaluatieformulier in. Dit formulier komt overeen met het werkblad en de criteria van het erkenningstraject. Deelname en betrokkenheid van bedrijven blijken flink toegenomen: 284 bedrijven zijn bij het netwerk betrokken met in totaal ruim 139.000 deelnemers. Dat is een stijging van 103% van 2013 op 2014. Een impactstudie in Bergamo laat een afname zien van risicofactoren voor chronische ziekten bij werknemers en hun directe omgeving, met name op het gebied van voeding en roken. Het programma is opgenomen in het National Prevention Plan 2014-2018 van Italië.

Toepasbaarheid in Nederland

Ook in Nederland zijn er goede voorbeelden van bedrijven die zich inzetten voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. De meerwaarde van het Italiaanse voorbeeld is het gebruik van een soort vignet (Workplace Health Promotion Site), zoals wij dat kennen bij het vignet Gezonde School.

Meer informatie

Lees meer informatie over het Lombardy Workplace Health Promotion Network.