Om gezondheid onder de aandacht te brengen moesten instanties eerst elkaars rol en activiteiten kennen. Vervolgens verbeterde de gemeente (ruimtelijke ordening) de schoolpleinen. Diëtisten werkten intensief samen met kinderopvangcentra en scholen om het voedingsbeleid te verbeteren. En gezondheidswerkers gaven ouders informatie over gezonde voeding.

Werkwijze

Omdat veel factoren die gezondheid beïnvloeden, buiten de gezondheidssector liggen, hanteert Finland een integrale Health in all Policies approach (HiaP). Goede samenwerking is hiervoor belangrijk. Het Finse ministerie voor Gezondheid en Welzijn ondersteunt lokale gemeenten bij de implementatie van het nationale HiaP-beleid. Gemeenten wisselen goede voorbeelden uit, volgen trainingen, en kunnen hun voortgang bijhouden op monitoringswebsites.

Ter preventie van overgewicht bij kinderen zetten scholen vooral in op gezonde voeding. Beleid is dat scholen iedere leerling gratis gezonde lunches aanbieden. Ook worden scholen gestimuleerd om suikergebruik te verminderen en snoepautomaten te verwijderen. En gemeenten zetten (verplicht) schoolverpleegkundigen in, die de gezondheid van leerlingen onderzoeken en de uitkomsten hiervan monitoren.

Effect

Het resultaat van de Finse integrale aanpak in Seinäjoki laat zien dat overgewicht onder jonge kinderen afneemt en stabiliseert. In zes jaar tijd is het aantal vijfjarigen dat (ernstig) overgewicht heeft, gehalveerd tot tien procent. Omdat álle kinderen recht hebben op gezondheid, ongeacht de gemeente waarin ze wonen, wil de Finse overheid dat alle meer dan driehonderd gemeenten de integrale aanpak opnemen in hun lokale beleid.

Finland bewijst dat grote resultaten kunnen worden bereikt, wanneer alle sectoren samenwerken en nadenken over de impact die zij teweeg kunnen brengen op het gebied van gezondheid.
Opmerkelijk aan dit project is dat het tot stand kwam zonder overheidssubsidies. Een goede samenwerking tussen de bestaande instanties en een gezamenlijk streven om de Finse jeugd tot gezonde volwassenen op te voeden, was de basis voor deze aanpak.

Toepasbaarheid in Nederland

De Finse aanpak is vergelijkbaar met de integrale aanpak van de JOGG-gemeenten. Wat dit voorbeeld vermeldenswaardig maakt is het feit dat de resultaten vooral behaald zijn door een betere samenwerking tussen partijen, binnen de bestaande budgetten.

Meer informatie

Lees meer op de site van de World Health Organization