U bent hier

Eerste Hulp bij Drank en Drugsincidenten (EHBDu)

Naam interventie Eerste Hulp bij Drank en Drugsincidenten (EHBDu)
Eigenaar Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN)
Laatst gepubliceerd 09-11-2016
Algemene informatie
Korte omschrijving

Eerste Hulp bij Drank- en drugsincidenten in het uitgaanscircuit (EHBDu) is een korte cursus voor mensen die in het uitgaanscircuit werken. Dit zijn bijvoorbeeld horeca- of security-medewerkers, maar ook taxichauffeurs of EHBO-vrijwilligers. De cursus bestaat uit: - informatie over drank en drugs in het uitgaanscircuit; - kennis over mogelijke gezondheidsverstoringen in het uitgaanscircuit; - en hoe hulp te bieden. Bij EHBDu hoort een train-de-trainer module voor preventieprofessionals. Zij worden opgeleid om de cursus op lokaal niveau uit te voeren. De cursus en training zijn ontwikkeld door het Trimbos-instituut en EducareGroningen. Bij implementatie wordt gestimuleerd dat EHBDu past in breder uitgaansbeleid op niveau van uitgaansgebied en past in breder alcohol- en drugsbeleid op niveau van horecaonderneming.

Doel

Door informatie over de effecten en gevaren van verschillende drugs, is de doelgroep in staat de meest voorkomende gezondheidsverstoringen ten aanzien van drugsgebruik te herkennen en daarop te anticiperen. Door het leren van vaardigheden is de cursist in staat afspraken te maken over huisregels en de handhaving daarvan.
De doelgroep: personeel werkzaam in uitgaansgelegenheden, zoals de manager, barkeeper, toiletjuffrouw en portier en security.

Lokale uitvoering van Eerste Hulp bij Drank en Drugsincidenten (EHBDu) (Educare Groningen)
Contactperso(o)n(en)
Naam Marcel Seuninga
Organisatie VNN
E-mailadres m.seuninga@vnn.nl
Telefoonnummer organisatie 058-2847647
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Verslaving
Leefstijlonderwerpen
 • Alcohol
 • Drugs
Sociaal gedrag en relaties
 • Agressie
 • Probleemgedrag / vandalisme / criminaliteit
Setting
Setting
 • Horeca / recreatie
Doelgroep
Leeftijd 18 tot 65
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers
 • Diverse medewerkers uitgaanscircuit
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Lezing / presentatie
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Integrale aanpak
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Presentatie
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Onbekend