U bent hier

Alcohol- en drugsvrij werken

Naam interventie Alcohol- en drugsvrij werken
Eigenaar Be-Responsible
Laatst gepubliceerd 03-12-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

De bedrijfsinterventie kent de volgende onderdelen

1. Het opstellen van een helder en concreet nulbeleid, inclusief regels, procedures en sancties bij overtreding voor het personeelshandboek. Het beleid wordt geënt op bestaand arbo en personeelsbeleid.

2. Het geven van training, voorlichting aan leidinggevenden. Uitgangspunt is het helpen voorkomen van verzuim, bedrijfsschade, functioneringsproblemen en het tegengaan van ziek uit dienst door verslaving. Onderwerpen die worden behandeld:

 • Het waarom van “De alcohol- en drugsvrije werkvloer”
 • Regelgeving en procedures binnen de organisatie
 • Genot, gewoonte of verslaving. Fases van gebruik
 • (H)erkenning: Signalen, symptomen en gedrag
 • Hoe ga je om met acuut en chronisch misbruik (Aanspreken en gespreksvoering)
 • Brug naar hulpverlening

3. Het ondersteunen bij handhaven van beleid en uitvoeren van sancties. Het beleid en afspraken worden in de praktijk bewaakt en gehandhaafd d.m.v. instructies, alcohol- en drugstesten op de werkvloer (ad random en met behulp van erkende testen, afgenomen door professionals), gespreksondersteuning, begeleiding bij doorverwijzing naar professionele hulpverlening en (juridische en HR) ondersteuning bij afspreken van sancties (ook ontslag).

 

De werknemersinterventie bestaan uit de volgende onderdelen

1. Voorlichtingsbijeenkomsten, heldere regels, voorlichtingsmateriaal. De persoonlijke verantwoordelijkheid wordt bespreekbaar gemaakt. Tijdens voorlichting komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het waarom van “De alcohol- en drugsvrije werkvloer” (incl. risico's aan bedrijf, gezondheid, verzuim, collega's, etc.)

 • Genot, gewoonte of verslaving. Fases van gebruik

 • (H)erkenning: Signalen, symptomen en gedrag

 • Regelgeving en procedures binnen de organisatie

 • Waar vind ik hulp voor mezelf ?

2. Hulpaanbod. Het bieden van een helpende hand aan medewerkers die met problematisch gebruik van middelen te maken hebben. Samen met werkgever, HR manager en/of leidinggevende wordt een analyse gemaakt en bepaald welke interventie nodig is. Met de medewerker worden concrete afspraken gemaakt over behandelingstraject en wordt doorverwezen, bemiddeld naar professionele hulpverlening. 

Doel

Een alcohol en drugs vrije werkvloer (Actief en NULbeleid) zorgt voor het terugdringen van verzuim en verminderd functioneren, betere productiviteit, vitaliteit en gezondheid van de medewerker, veiligheid op de werkvloer en verder:

 • het afdekken van aansprakelijkheid risico’s

 • het voorkomen van “ZIEK UIT DIENST”

 • een goede dossieropbouw

 • uw bedrijfsimago, zowel extern als intern

Alcohol en drugs en ander middelengebruik vormen een groot probleem in onze samenleving, dus ook in organisaties en bedrijven.

Enkele cijfers:

•14% van de bedrijfsongevallen zijn alcohol gerelateerd

•20% van de werknemers klaagt over het gebruik van een collega

•26% van het totale ziekteverzuim is “de blauwe maandag”

•21% van de beroepsbevolking drinkt/ gebruikt overmatig

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
Website(s)
Onderdelen van programma Alcohol- en drugsvrij werken!
Programma omschrijving

Een alcohol en drugs vrije werkvloer (Actief en NULbeleid) zorgt voor het terugdringen van verzuim en verminderd functioneren, veiligheid op de werkvloer en verder: het afdekken van aansprakelijkheid risico’s.

Contactperso(o)n(en)
Naam Stephan Roelofs
Organisatie Be-Responsible
E-mailadres stephan@be-responsible.nl
Telefoonnummer organisatie 035 750 50 16
Naam Rene Buitelaar
Organisatie Be-Responsible
E-mailadres rene@be-responsible.nl
Telefoonnummer organisatie 035 750 50 16
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Verslaving
Leefstijlonderwerpen
 • Alcohol
 • Drugs
Overig
 • Duurzame inzetbaarheid van werknemers
Setting
Setting
 • Werk
Doelgroep
De interventie is leeftijdsonafhankelijk Ja
Doelgroep
 • Management / directie / bestuur
 • Werkenden
 • Werkgevers / HRM
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Coaching / intervisie / telefonische ondersteuning
 • Lezing / presentatie
 • Voor en door voorlichting / peer support
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
 • Inrichten werkplek
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Advies / consultatie
 • Beleidsontwikkeling / (beleids)sessies
 • Draagvlak creëren
 • Signalering
 • Verankering
Community-ontwikkeling
 • Verbeteren sociale omgeving
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Implementatieplan
 • Presentatie
 • Projectplan
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Sponsoring, door bedrijfsleven
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Instelling voor verslavingszorgDiverse GGZ instellingen (Rol: Ontwikkelaar)
Bedrijf / commerciële organisatieEE Devices (Rol: Onderzoeker)
Instelling voor verslavingszorgBe Aware (Rol: partnerorganisatie)
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Werk
Vooral gericht op een bepaalde branche Nee
Bedrijfsgrootte Alle bedrijven
Vindt plaats op de werkplek Ja
Vindt plaats tijdens werkuren Ja,

Voorlichting medewerkers: 1 uur bij implementatie

Voorlichting leidinggevenden 1 uur bij implementatie, eventueel herhaling per jaar ook 1 uur

Training afhankelijk van maatwerk: 2-4 uur

Programma loopt permanent

Eigen tijd werkgever Ja
Betrokken afdelingen
AfdelingAantal uren
Directie / management10 per Jaar
HRM / P&O15 per Jaar
Arbodienstverlening10 per Jaar
Ondernemingsraad (OR)4 per Jaar
Communicatie8 per Jaar
Geschatte kosten per deelnemer per jaar €1-€25