‘Zorg dat huisarts zich kan richten op overgewicht bespreekbaar maken’

‘Zorg dat huisarts zich kan richten op overgewicht bespreekbaar maken’ 

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum is per 1 april 2019 gestart met de gecombineerde leefstijlinterventie voor de behandeling van overgewicht bij volwassen. Voor huisarts Karolien van den Brekel was dat vanzelfsprekend. 'Ik heb nu daadwerkelijk iets om patiënten naar te verwijzen. Omdat de gecombineerde leefstijlinterventie vergoed wordt, kan ik overgewicht nog beter bespreekbaar maken’, aldus Karolien van den Brekel. 

Ondanks het enthousiasme bij Karolien en andere zorgprofessionals in het gezondheidscentrum ging de implementatie niet vanzelf. Ze moesten in korte tijd wel het een en ander regelen. ‘Wat hielp was dat we al een programma uitvoerden dat leek op een van de erkende gecombineerde leefstijlinterventies.’ vertelt Karolien: ‘De infrastructuur was er dus al deels. Maar nadat we besloten om met SLIMMER aan de slag te gaan, moesten we wel wat stappen doorlopen. Zo volgden we bijvoorbeeld een training, voorwaarde om met het SLIMMER-programma aan de slag te gaan.’ 

‘Sinds april zijn twee groepen van ongeveer 10-12 deelnemers gestart. Mensen melden zich zelf bij ons of een huisarts verwijst de patiënt door naar het programma. Dit verloopt erg goed, want een derde groep die nog moet gaan starten, is ook al vol. De Gezonde Wijk Alliantie, welzijn en beweegmakelaars zijn ook aangehaakt bij het programma. Tussen de leefstijlcoach en de beweegmakelaar zijn korte lijntjes om te kijken welk beweegaanbod in de wijk aansluit bij de wensen en behoeften van de deelnemers.’ 

Karolien: ‘We zijn blij met hoe we nu bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum werken met de gecombineerde leefstijlinterventie, maar het ging niet vanzelf. Zeker aan het begin kwam er wel wat bij kijken. Wij als team waren enthousiast over de gecombineerde leefstijlinterventie en vanuit onze gedrevenheid zijn we aan de slag te gaan. Maar niet elke huisarts kan dit zomaar oppakken, want het vraagt coördinatie en organisatie voordat je van start kunt met deze leefstijlinterventie.’

Karolien’s tip voor anderen is daarom: ‘Zorg dat huisartsen zich kunnen richten op overgewicht bespreekbaar maken bij hun patiënten en hen doorverwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie. En dat andere professionals, zoals bijvoorbeeld een leefstijlcoach, de organisatie en coördinatie van deze leefstijlinterventie oppakken.’  
 

Meer lezen?

Erkend programma SLIMMER in de basisverzekering

De BeweegKuur in de Schilderswijk

De BeweegKuur in de Schilderswijk

Het doel van de BeweegKuur is dat een gezonde leefstijl beklijft. Wat de deelnemers nodig hebben kan per locatie verschillen, het is aan de professionals om aan te sluiten bij de behoeftes van de deelnemers.

Een goed voorbeeld daarvan is een projectteam in de Haagse Schilderswijk. In die buurt hebben professionals veel te maken met wijkbewoners met een lage sociaaleconomische status en laaggeletterdheid. Daar hebben zij de BeweegKuur op aangepast. Hun ervaring was dat het volgende nodig is om de interventie in de Schilderswijk succesvol te maken:

  • Groepen niet groter dan zeven personen (bij te grote groepen is er geen sociale controle en kunnen deelnemers minder goed meekomen).
  • Familie mee laten doen om af te vallen. Familieleden zijn thuis bereid om hetzelfde voedingsplan te volgen (zonder deze sociale steun, vallen deelnemers terug in oude patronen).
  • Huisarts betrekken om patiënten te vragen naar progressie (huisarts heeft aanzien, deelnemers vinden het over het algemeen belangrijk wat de huisarts vindt en zegt).
  • Groepen met uitsluitend vrouwen (vanwege religieuze achtergrond is een groep met ook mannen niet mogelijk).
  • Extra sessies om theorie uit te leggen. Dit pakt een andere professional op die de deelnemer op een later tijdsstip ziet (bijvoorbeeld de diabetesverpleegkundige).
  • Naast Nederlands spreken sommige professionals ook andere talen, om taalbarrières te kunnen overbruggen.
  • De professionals hebben de interventie op de behoefte van de deelnemers en hun sociale context aangepast. Hierdoor is de BeweegKuur in de Schilderswijk een succes. Ondanks dat extra geld en extra sessies voor deze groep wenselijk zijn, is dit geen voorwaarde om de BeweegKuur te doen slagen. Voorwaarde is dat voor alle deelnemers de interventie zoveel mogelijk aangepast wordt aan hun behoeftes.

Meer lezen? 

Erkend programma de BeweegKuur in de basisverzekering