BeweegKuur toegankelijk gemaakt voor bewoners met lage sociaaleconomische status 

 

projectteam | Haagse Schilderswijk

Het doel van de BeweegKuur is dat een gezonde leefstijl beklijft. Wat de deelnemers nodig hebben kan per locatie verschillen, het is aan de professionals om aan te sluiten bij de behoeftes van de deelnemers.

Een goed voorbeeld daarvan is een projectteam in de Haagse Schilderswijk. In die buurt hebben professionals veel te maken met wijkbewoners met een lage sociaaleconomische status en laaggeletterdheid. Daar hebben zij de BeweegKuur op aangepast. Hun ervaring was dat het volgende nodig is om de interventie in de Schilderswijk succesvol te maken:

  • Groepen niet groter dan zeven personen (bij te grote groepen is er geen sociale controle en kunnen deelnemers minder goed meekomen).
  • Familie mee laten doen om af te vallen. Familieleden zijn thuis bereid om hetzelfde voedingsplan te volgen (zonder deze sociale steun, vallen deelnemers terug in oude patronen).
  • Huisarts betrekken om patiënten te vragen naar progressie (huisarts heeft aanzien, deelnemers vinden het over het algemeen belangrijk wat de huisarts vindt en zegt).
  • Groepen met uitsluitend vrouwen (vanwege religieuze achtergrond is een groep met ook mannen niet mogelijk).
  • Extra sessies om theorie uit te leggen. Dit pakt een andere professional op die de deelnemer op een later tijdsstip ziet (bijvoorbeeld de diabetesverpleegkundige).
  • Naast Nederlands spreken sommige professionals ook andere talen, om taalbarrières te kunnen overbruggen.
  • De professionals hebben de interventie op de behoefte van de deelnemers en hun sociale context aangepast. Hierdoor is de BeweegKuur in de Schilderswijk een succes. Ondanks dat extra geld en extra sessies voor deze groep wenselijk zijn, is dit geen voorwaarde om de BeweegKuur te doen slagen. Voorwaarde is dat voor alle deelnemers de interventie zoveel mogelijk aangepast wordt aan hun behoeftes.

Meer lezen? 

Erkend programma de BeweegKuur in de basisverzekering