Vergoeding uit de basisverzekering

Per 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie, onder voorwaarden, vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ). Er is geen eigen risico van toepassing. Om in aanmerking te komen voor vergoeding geldt dat een interventie minimaal de erkenning ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ moet hebben vanuit het erkenningstraject van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Verder moet de interventie passen binnen de beschrijving van de gecombineerde leefstijlinterventie (zie addendum van het Zorginstituut Nederland (ZIN)) en voldoen aan de voorwaarden van de NZaNederlandse Zorgautoriteit -beleidsregel. Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland bepalen vervolgens of een erkende gecombineerde leefstijlinterventie voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en opgenomen kan worden in de basisverzekering.

Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland bepaalden eind 2018 dat de programma’s CooL, SLIMMER en de BeweegKuur voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komen. Meer over deze programma's en welk programma waar in Nederland beschikbaar is leest u bij Erkende gecombineerde leefstijlinterventie in de basisverzekeringMogelijk volgen er meer programma’s.  

Wat vergoedt de zorgverzekeraar wel en niet?

Binnen de gecombineerde leefstijlinterventie krijgt een deelnemer advies en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Wie komen in aanmerking?

Volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie. Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMIBody Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.) ≥ 25 kg/m2. Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30 kg/m2. Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose. Deelname aan een gecombineerde leefstijlinterventie is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Aantal mensen met overgewicht en trend over de tijd

In 1990 had één op de drie volwassen Nederlanders (35,1 procent) overgewicht. Sindsdien is het aantal Nederlanders met overgewicht sterk gestegen tot de helft van alle volwassenen (50,2 procent) in 2018. Het percentage mensen met obesitas is in dezelfde periode verdubbeld van 6,2 tot 15,0 procent (Volksgezondheidenzorg.info) .

Aantal Nederlanders dat in aanmerking komt

Een budget impact analyse van de gecombineerde leefstijlinterventie becijfert dat 28 procent van de bevolking tussen 18 en 75 jaar in aanmerking komt voor verwijzing naar deelname. Het gaat om een groep van rond de 3,5 miljoen Nederlanders.

Risicogroepen voor overgewicht bij volwassenen

Overgewicht komt vaker voor bij:

  • Mensen met een lage opleiding (66 procent) dan bij hoog opgeleide mensen (41 procent).
  • Mensen van Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst dan bij mensen zonder migratieachtergrond. Dit speelt vooral onder ouderen en onder de eerste generatie.  
  • Mensen die stoppen met roken.
  • Vrouwen die recent zijn bevallen. Twee derde van hen weegt zes maanden na de bevalling meer dan vóór de bevalling.

Meer achtergrondinformatie lezen? 

Zie de RIVM-publicatie Aan de slag met de gecombineerde leefstijlinterventie