Titel NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap)-Standaard Problematisch alcoholgebruik (Derde herziening)
Publicatietype Reference
Year of Publication 2014
Auteurs Boomsma LJ, Drost IM, Larsen IM, Luijkx JJ, Meerkerk GJ, Valken N, Verduijn M, Burgers JS, Van der Weele GM,.Sijbom M
Secondary Title Huisarts Wet 2014;57(12):638-46