U bent hier

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven - 1 mei 2018

Jaargang 10, nr. 4

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Wie wint werksessie Preventie in de Buurt?

RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stonden 7 april op de LHV-huisartsbeurs om het project Preventie in de Buurt onder de aandacht van huisartsen en praktijkondersteuners te brengen en in gesprek te gaan over samenwerken aan gezondheid in de wijk.

De ruime belangstelling vanuit de huisartspraktijk laat de kracht van het project zien, dat de werelden van publieke gezondheid en huisartsenpraktijk samenbrengt. Veel huisartsen en praktijkondersteuners hebben interesse in een werksessie om de samenwerking op te starten, zoals in Tiel. Of een bestaande samenwerking een stap verder te brengen, zoals in Krimpen aan de IJssel. Twaalf huisartspraktijken leverden een kaart in om kans te maken op een gratis werksessie. Eén kon er winnen en dat is Huisartsenpraktijk Boer, Heins en Grotenhuis van Gezondheidscentrum Krimpen aan de IJssel. Van harte gefeliciteerd! Natuurlijk helpen we ook andere geïnteresseerden op weg. 


Rookvrij opgroeien in Haarlem Oost - in gesprek met Lida Samson

In deel vijf van het feuilleton Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost vertelt Lida Samson (Rookvrij Regisseur) hoe zij een Babybazaar inzet om deelnemers te vinden voor een stoppen-met-roken-training voor zwangere vrouwen, hun partners en ouders van jonge kinderen.
“De Babybazaar is goed bezocht. Veel zwangere vrouwen kwamen samen met een vriendin, hun partner en soms hun moeder. Bezoekers kregen een goodiebag als ze een vragenlijst invulden over hun leefsituatie en rookgedrag. Twee stoppen-met-roken coaches gingen in gesprek over roken. Helaas lukte het op de Babybazaar niet om deelnemers te vinden. Wel weten we nu meer over onze doelgroep en hoe we hen kunnen bereiken.”
Gemeente Haarlem, GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk zetten samen in op rookvrij opgroeien in Haarlem Oost.

CGL volgt het project op de voet en doet verslag in een communicatiereeks. In deel 1 t/m 4 kun je lezen hoe het project van de grond is gekomen.
Lees meer over Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost.


Advies op maat door Centrum Gezond Leven? Schrijf je in!

Werk jij bij een gemeente of GGD en kun je ondersteuning gebruiken bij het vormgeven of uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid?

Naast de informatie op Loketgezondleven.nl biedt het RIVM Centrum Gezond Leven dit jaar 5 advies-op-maattrajecten aan om je op weg te helpen met jouw lokaal gezondheidsvraagstuk.

Denk aan het gezamenlijk organiseren van een (regionale) bijeenkomst, een adviesgesprek, hulp bij een implementatietraject of het geven van een lezing of workshop. Inschrijven voor 1 juli.

Kijk op Advies op Maat voor meer informatie en de spelregels.
 


Werksessies Preventie in de Buurt

Tijdens werksessies in Den Helder, Zaanstad, Oss, Roermond, Eindhoven, Venlo, Munstergeleen en Alphen aan de Rijn kwamen professionals uit de publieke gezondheid en eerste lijn uit één wijk samen om de wijksamenwerking te verbeteren.
Zij gingen een dagdeel praktisch aan de slag om elkaar te leren kennen, te weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen, wat de samenwerking hen oplevert en het maken van werkafspraken.
In Zaanstad ontstond bijvoorbeeld een kerngroep van vijf professionals die de wijksamenwerking structureel gaat verbeteren op de thema’s stress, overgewicht en echtscheidingen.
In Den Helder maakten huisartsen en de GGD werkafspraken over Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).

Het RIVM Centrum Gezond Leven en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) faciliteren deze werksessies vanuit het project Preventie in de Buurt.
 


Rookvrije Generatie

In het themadeel Tabak, op Loketgezondleven.nl vindt u een nieuwe pagina over de Rookvrije Generatie, een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. 
De Rookvrije Generatie wil dat kinderen die vanaf 2017 worden geboren in alle fasen van het opgroeien worden beschermd tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken. Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen (mee)rookvrij maken. 
Denk aan een rookvrije zwangerschap, maar ook het rookvrij maken van de kinderopvang, de speeltuin, het schoolplein en de sportvereniging. U vindt op deze pagina onder andere een stappenplan voor gemeenten, waarin u in 7 stappen naar een rookvrije gemeenten kunt toewerken en materialen die hierbij ondersteunen. Het stappenplan is opgesteld in samenwerking met GGD GHOR Nederland.
Lees meer over Rookvrije Generatie.
 


Voel je vrij! Stoppen met roken

Voel je vrij! Stoppen met roken is een unieke interventie voor rokers met een lage opleiding of een laag inkomen die overwegen om te stoppen met roken. De interventie, een doorlopende groepstraining bestaande uit een cyclus van elf bijeenkomsten, kreeg van de commissie het oordeel Goed onderbouwd. 
Bijzonder is de laagdrempelige opzet van het programma en de aantrekkelijkheid voor deelnemers. Zo is het programma gratis, kunnen deelnemers gemakkelijk in- en uitstromen, zijn er gratis nicotinevervangers en is er ondersteuning op andere leefgebieden, zoals omgaan met stress, gezond eten en bewegen.
In een procesevaluatie waarderen de deelnemers de training als goed. De helft van de deelnemers stopte tijdens de training met roken.
Wil je meer weten over Voel je vrij? Je vindt de beschrijving en contactgegevens op Loketgezondleven.nl. Je vindt hier ook andere recent erkende interventies.
 


RIVM-kort

Themadeel valpreventie geactualiseerd

In samenwerking met VeiligheidNL is het themadeel valpreventie geactualiseerd. Zo zijn nieuwe cijfers en feiten toegevoegd, is er een nieuwe pagina ‘wat bereikt u met inzet op valpreventie’ en zijn er evaluatie-instrumenten toegevoegd.

Naar het themadeel valpreventie
 

 

Health Tour Amsterdam

In Amsterdam-West wordt de Health Tour Amsterdam georganiseerd om mensen blijvend in beweging te krijgen en overgewicht te verminderen. Twaalf weken lang gaan inwoners aan de slag met een team professionals. Maartje Kuijpens, fysiotherapeut en mede-initiatiefneemster van de Health Tour Amsterdam, vertelt in dit nieuwe voorbeeld over het succes van dit programma.

Lees meer over de Health Tour Amsterdam op Loketgezondleven.nl
 

Actualisatie tabak

Het themadeel tabak is in samenwerking met het Trimbos-instituut geactualiseerd. Op de nieuwe pagina ‘Wat bereikt u met’ leest u wat de inzet op lokaal tabaksbeleid kan opleveren. Ook vindt u er nieuwe feiten en cijfers.

Lees meer over het leefstijlthema tabak op Loketgezondleven.nl
 

 

Themadeel seksuele gezondheid vernieuwd

Het themadeel Seksuele gezondheid in de Handreiking Gezonde Gemeente is geactualiseerd door Rutgers en SOA Aids Nederland. Lees de nieuwe inspirerende voorbeelden van lokale uitvoering of gebruik de meest recente cijfers en feiten bij het maken van beleid. Veel nieuwe informatie wordt gebundeld aangeboden, zoals Kennisdossier seksuele grensoverschrijding, Nationaal Actieplan Soa, hiv en seksuele gezondheid.

Naar het themadeel seksuele gezondheid op Loketgezondleven.nl
 


           

Partnerberichten

Subsidie voor integraal aanbod van zorg en begeleiding

Wilt u als gemeente samen met zorgverzekeraars(s) en zorgaanbieder(s) werken aan een integraal aanbod van zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen)? Vraag dan nu subsidie aan bij het ZonMw-Actieprogramma Verward Gedrag. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 31 mei 2018, 14.00 uur.
Voor meer informatie kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 8 mei in Rotterdam of op 14 mei in Hengelo.
Meer informatie en aanmelden
 

 

Preventieve interventies psychische gezondheid statushouders

Arq Kenniscentrum Migratie en Pharos inventariseren samen preventieve interventies in Nederland die ontwikkeld of aangepast zijn voor vluchtelingen en zich richten op het versterken of verbeteren van de mentale gezondheid en veerkracht. Een aantal van deze interventies is opgenomen in het overzicht ‘Preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van statushouders’. Alle geïnventariseerde interventies kunnen uitgevoerd worden na signalering van kwetsbaarheid en/of een concrete hulpvraag.

Bekijk het overzicht preventieve interventies.

 

Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten

Het rapport ‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’ van het Trimbos-instituut en het RIVM geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie. Hoewel er veel kennis beschikbaar is, ontbreekt tegelijkertijd belangrijke informatie. Het is relevant om meer te weten over factoren die voorspellen of een depressie langdurig aanhoudt, of weer terugkeert na een periode van herstel. Deze kennis kan helpen om een ongunstig beloop van depressie beter te voorkómen of te behandelen. Het rapport brengt de verschillende partijen in de keten van depressiezorg in beeld en is van belang voor professionals in de publieke gezondheidszorg, huisartsen en beleidsambtenaren bij gemeenten.

Lees het rapport Zicht op depressie

 

Begrijp je lichaam - Seksualiteit en voortplanting

Het praktisch voorlichtingsmateriaal ‘Begrijp je lichaam’ is uitgebreid met het thema ‘Seksualiteit en voortplanting’.
Onderwerpen zoals de anatomie van de vrouw en man, puberteit, seks, zwangerschap, anticonceptie en overgang worden weergegeven met eenvoudige afbeeldingen en teksten.
Het materiaal helpt zorgverleners om op een eenvoudige manier uitleg te geven aan patiënten over hun eigen lichaam.

Meer informatie over 'Begrijp je lichaam'.
 

 

Kriebels in je buik speciaal onderwijs

Kriebels in je buik SO is een nieuwe digitale lesmethode seksuele vorming voor het speciaal onderwijs.

Uitgangspunt van de methode is de leerlijn seksuele vorming voor het SO ZML.
De doelen uit de leerlijn zijn vertaald naar lessen om deze aan te laten sluiten bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen.

Bekijk demolessen Kriebels in je buik SO.
 

 

Samen voor betere geboortezorg

In het e-magazine Samen voor betere geboortezorg vindt u 12 artikelen over de resultaten van het ZonMw programma Zwangerschap en geboorte. Ontdek wat de succesfactoren zijn van samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg, lees hoe professionals de zorg voor kwetsbare zwangeren verbeteren en bekijk wat essentieel is in de overdracht van zorg voor zwangeren en professionals. Alle 48 onderzoeksprojecten in het programma zijn multidisciplinair uitgevoerd en dragen bij aan een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind.

Lees het e-magazine Samen voor betere geboortezorg

 

Gemeentepolis en huisartsenbekostiging

Gezond in… licht de thema’s gemeentepolis en huisartsenbekostiging toe in een nieuwe reeks themadocs.

Meer inzicht in de mechanismen achter deze thema’s maakt duidelijk hoe ze benut kunnen worden bij het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Lees hier de themadocs 'Gemeentepolis' en 'Huisartsenbekostiging'

 

 

Interventies meer impact door betere implementatie

Kenniscentrum Sport deed samen met Mulier instituut in opdracht van de Hersenstichting onderzoek naar de invloed van bewegen op de cognitieve gezondheid van volwassenen en ouderen. Meer over de resultaten, waaronder de belangrijkste werkzame elementen en strategieën voor implementatie, leest u op de website Alles over sport.

Naar de website Alles over sport

 


Agenda

Inspiratiebijeenkomst Gezondheid & Ruimte

Op 18 mei organiseert het stimuleringsprogramma Gezond in… (Platform31 en Pharos) een inspiratiebijeenkomst voor beleidsambtenaren uit het sociale en fysieke domein om samen te werken aan een gezonde leefomgeving. Hoe verbind je gezondheids- en fysieke ambities? Wat moet je doen en waar stuur je op? En, hoe richt je je pijlen op de mensen met de grootste gezondheidsachterstanden en de plek waar zij wonen? Aanmelden voor 11 mei 2018. 
Meer informatie en aanmelden
 

Training aandacht voor seksualiteit in de verloskundigenpraktijk

Eéndaagse training voor verloskundigen over seksuele gezondheid in contact met cliënten en hun partners en binnen de praktijk.
Vragen die worden behandeld: Wat zijn normale veranderingen op gebied van seksualiteit? Hoe kan ik seksualiteit bespreekbaar maken? Naar wie moet ik cliënten doorverwijzen? Datum: 8 juni 2018
Meer informatie en aanmelden

 

Congres Volksgezondheid en Toekomst Verkenning 2018

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de toekomst voor onze volksgezondheid en zorg? Hoe kunnen we hiermee omgaan, en wat is hier voor nodig? De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 beantwoordt deze vragen. De VTV-2018 wordt op 21 juni gepresenteerd tijdens een congres in TivoliVredenburg in Utrecht. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Meer informatie en aanmelden
 

Leerkring Gezondheid & Ruimte

Gezond in... (Pharos en Platform 31) en RIVM starten de derde leerkring Gezondheid & Ruimte. Doel is gezondheid te stimuleren en de verschillen in gezondheidsachterstanden terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen. Bijeenkomsten zijn op 21 juni en 20 september. Aanmelden voor 14 juni.
Meer informatie en aanmelden

 

Samen Beslissen - Train de Trainers training

Samen beslissen, gezamenlijke besluitvorming, shared decision making: het zijn termen die zich richten op de verbetering van de communicatie tussen hulpverleners en hun cliënten. Samen beslissen in de geestelijke gezondheidszorg heeft positieve invloed op patiënttevredenheid en therapietrouw en draagt bij aan beter over hun ziekte en behandelopties geïnformeerde patiënten. Deze training wordt gehouden op 26 juni en 18 september 2018.

Meer informatie
 

Kenniscafé “Werk maken van valpreventie”

Wil je in jouw regio of gemeente aan de slag met een effectieve valpreventie aanpak? Kom dan naar het kenniscafé van VeiligheidNL; we informeren je over de belangrijke stappen voor een effectieve en multifactoriële aanpak valpreventie. En bereken met onze rekenhulp jouw eigen lokale besparing van valpreventie. Datum: 13 juli.
Meer informatie en aanmelden

 

Training lesgeven

Deze training, in samenwerking met Movisie, is voor mbo- en hbo-docenten en is dé voorbereiding om de thema’s huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling en het hanteren van de meldcode, te bespreken in de opleiding. Datum: 12 september 2018

Meer informatie en aanmelden

 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer