U bent hier

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven - 14 november 2017

Jaargang 9, nr. 9

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.


Kansen voor samenwerken met wijkteams

Sociale wijkteams en sociale professionals zijn een belangrijke bron van kennis over de wijk. In de praktijk blijkt echter dat hun brede preventieve taak nog te weinig wordt benut. De Handreiking Gezonde Gemeente laat zien waarom samenwerken met wijkteams heel waardevol kan zijn voor de GGD/JGZ
In veel gemeenten is preventie een van de taken van wijkteams. Toch komen ze daar in de praktijk niet altijd aan toe. Leden van sociale wijkteams zien en spreken veel inwoners en weten wat er speelt. Zij staan dichtbij inwoners en zijn vaak al jaren werkzaam in een wijk. Zij weten als geen ander of iets al eens is uitgeprobeerd of aansluit bij bestaande initiatieven. De GGD/JGZ op haar beurt heeft waardevolle kennis waarmee wijkteams hun voordeel kunnen doen.
De nieuwe pagina op Loketgezondleven.nl  geeft je inzichten, tips en voorbeelden om beter samen te werken en elkaars kennis en ervaring te benutten.


Toolkit Gezonde Kinderopvang

Wil je meer weten of communiceren over Gezonde Kinderopvang? Gebruik dan de materialen uit de toolkit die je vindt op Gezondekinderopvang.nl. Bijvoorbeeld de folder, een handig middel om de aanpak en de scholing van Gezonde Kinderopvang te introduceren.

Ook biedt de toolkit praktische materialen om aan de slag te gaan met Gezonde Kinderopvang, en links naar achtergrondartikelen.
Bekijk de toolkit Gezonde Kinderopvang.

 


Partnerberichten

Effect van bewegen op leerprestaties

Bewegen in het onderwijs: verder dan het wekelijkse uurtje gymles en voetballen op het schoolplein komt het vaak niet. Het kan anders. Op het Stanislascollege in Rijswijk wordt dagelijks gesport. Dankzij de aanpak Smartbreaks ‘springen’ kinderen de rekensommen en dansen ze de topografieles door met een Cubaanse salsa. Met The Daily Mile gaat de hele klas een keer per dag naar buiten om een rondje op eigen tempo te lopen of rennen. Terugkerende vraag: is leren en bewegen een goede combinatie? Experts gingen daarover in discussie bij het tweede kenniscafé Bewegen & Leren. De belangrijkste inzichten en resultaten van de discussie zijn samengevat in een artikel. Lees het artikel Effect bewegen op leerprestaties: wachten op bewijs of zelf ervaren? Op 7 februari 2018 is het derde kenniscafé, in Zwolle. Interesse? Mail naar peter-jan.mol@kcsport.nl.

Kindtool Mijn Positieve Gezondheid

De Kindtool Mijn Positieve Gezondheid laat zien wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. De Kindtool kan dienen als voorbereiding op een consult met een zorgverlener. Het kind vult de tool vooraf in en kan zo mede de agenda bepalen van het consult. Ook biedt de Kindtool de mogelijkheid om de gezondheid van een kind in een breder perspectief te plaatsen, zoals eten, slapen, sporten, maar ook leefomgeving en toekomstperspectief.
Het Institute for Positive Health, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Stichting Kind en Ziekenhuis en de gemeente Utrecht ontwikkelden samen de Kindtool Mijn Positieve Gezondheid, gebaseerd op 118 interviews met ouders en kinderen van 8-18 jaar, zowel mèt als zonder (chronische) ziekte. Lees meer over de Kindtool Mijn Positieve Gezondheid.

Zó werkt de zorg beschikbaar als app

Hoe werkt de zorgsector? Wat zijn belangrijke organisaties? Hoeveel kost de zorg in Nederland en wat is marktwerking in de zorg? De antwoorden op deze vragen vind je eenvoudig in de gratis app van het Platform Zó werkt de zorg. 
Het doel van de app is om de samenleving te voorzien van heldere, overzichtelijke, eenduidige en neutrale feiten over de zorg. Het Platform wordt gesteund door verschillende partijen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Patiëntenfederatie Nederland, RIVM, Vilans en Zorgverzekeraars Nederland. Bekijk en download de app.

Vooraankondiging Sportimpuls 2018

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari 2018 bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. In tegenstelling tot 2017 is in de ronde van 2018 de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. De sluitingsdatum is 22 februari 2018.
Lees meer over de subsidieaanvraag en de ondersteuning daarbij.

 

Make a Move

Make a Move is een groepsprogramma van Rutgers over seksualiteit en relaties voor laagopgeleide jongens van 12 tot 18 jaar, en is nu een erkende interventie op het niveau goed onderbouwd. Make a Move is ‘het broertje van’ het al langer bestaande programma Girls Talk voor laagopgeleide meiden. Beide programma’s richten zich op het bevorderen van de seksuele gezondheid van de doelgroep en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Ben je professional en werk je met laagopgeleide jongens? De tweedaagse training Make a Move van Rutgers geeft je inzicht in seksueel (overschrijdend) gedrag en helpt je het programma uit te voeren en seksualiteit met jongens bespreekbaar te maken. Er zijn nieuwe trainingsdata gepland voor 2018. Lees meer over de interventie en over de training.

Online training ScheidingsATLAS

ScheidingsATLAS is een kortdurende interventie speciaal ontwikkeld met en voor gescheiden ouders, ter ondersteuning van ouderschap na scheiding. De interventie biedt concrete handvatten gericht op ondersteuning van kinderen en communicatie met de andere ouder. In het kader van het evaluatieonderzoek (2017-2019) kunnen ouders kosteloos deelnemen aan de online training.
TNO ontwikkelde met partners de training ScheidingsATLAS binnen een ZonMw-project. Meer informatie en aanmelden.

Welke ontwikkelingen zie jij in de zorg?

Vilans brengt met de video Zorg in het vizier verschillende ontwikkelingen in de maatschappij en de langdurige zorg in beeld. Wist je bijvoorbeeld al dat de zorgsector de grootste banenmotor is van Nederland? En dat de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen sinds 1950 met 10 jaar is gestegen? We worden op jongere leeftijd chronisch ziek, wonen langer thuis en technologie speelt een steeds grotere rol.
Bekijk de video en praat mee over de ontwikkelingen in de zorgsector.

Sleutelpersonen en statushouders

Een goede gezondheid is belangrijk voor de participatie en integratie van statushouders. Andersom is zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving het beste recept voor een goede gezondheid en welzijn van nieuwkomers. Zogenoemde sleutelpersonen kunnen gemeenten helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij gemeentelijke activiteiten of bij beleidsontwikkeling. Denk aan het geven van gezondheidsvoorlichting of bemiddelen en 'bruggen bouwen' tussen gemeenten, zorginstanties en statushouders. Ruim 50 sleutelpersonen volgden een basistraining, ontwikkeld door Pharos en GGD GHOR Nederland, en zijn nu in het hele land aan de slag! Lees meer informatie en bekijk de korte filmpjes waarin Abdel, Yudit en Aiham vertellen waarom het belangrijk is dat sleutelpersonen nieuwkomers op weg helpen.


RIVM-kort

Artikel Gezonde leefomgeving? Start nu!

Hoe ga je als gemeente aan de slag met een gezonde leefomgeving? Hoe krijg je gezondheid hoog op de lokale agenda? Daniëlle de Jongh, coördinator Gezonde Gemeente van RIVM CGL, gaf een interview in de special ‘Kabinet aan zet’ van Publiek Denken. Lees haar tips en bekijk welke kennis en tools al beschikbaar zijn voor gemeenten. 
Lees het artikel.

 

Landelijke preventieprogramma's in jouw gemeente

Op Volksgezondheidenzorg.info staat nu een kaart van Nederland die per gemeente laat zien aan welke landelijke programma’s wordt deelgenomen. Het gaat om de programma’s Jongeren op Gezond Gewicht, Sport en Bewegen in de buurt, Gezonde School, Samenwerkingsverbanden Aangepast Sporten, Gezond in… en Preventie Coalities. Koploper is de gemeente Oss, waar aan alle genoemde programma’s meegedaan wordt. Bekijk het overzicht Deelname preventieprogramma’s.

 

Kaarten Atlas Leefomgeving

De kaarten van de Atlas Leefomgeving bieden kansen voor zorgprofessionals om gezondheid te bevorderen. Je kunt de kaarten namelijk insluiten op je eigen website. Een gezondheidsthema spreekt je bezoekers meer aan wanneer zij kunnen zien hoe hun wijk op dit thema scoort. 
Bekijk de Atlas Leefomgeving en lees hoe je de Atlaskaarten kunt invoegen.


Agenda Gezond Leven

20 november - Deelcongres 3xG

Weten hoe je je communicatie toespitst op laaggeletterden? Testen of je eigen praktijk of voorlichtingsmaterialen voldoende toegankelijk zijn voor deze doelgroep? Leren werken met de teach back-methode? De Netwerkbijeenkomst 3xG, een side-event van het congres ‘Doe Meer Met Taal’, is dé gelegenheid om inzicht te krijgen in de samenhang tussen geletterdheid, gezondheidsvaardigheden en gezondheid.
Meer informatie en aanmelden.

22 november - Nieuwe generatie ouderen(zorg)

Op de Vilans-conferentie Een nieuwe generatie ouderen(zorg) 2017 zoeken ouderen, zorgprofessionals, onderzoekers, gemeenten, kennisinstituten en zorginstellingen samen naar nieuwe oplossingen voor goede zorg en voorzieningen voor ouderen. Bijvoorbeeld met ‘Future health design’ of in de inspiratiesessies ‘Kennis komt tot leven’.
Meer informatie en aanmelden.

 

22 november - Landelijk Congres GIDS/Gezondin ...

Hoe pakt Londen gezondheidsachterstanden aan? Wat zijn inspirerende voorbeelden uit de GIDS-gemeenten? En welke ideeën hebben burgers, wethouders, wetenschappers en de eerste lijn voor de toekomst? Bekijk het programma voor het Landelijk Congres GIDS/Gezond in... over ‘Lokale aanpak gezondheidsachterstanden en meld je aan.
Meer informatie en aanmelden.
 


 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer