U bent hier

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven - 18 april 2017

Jaargang 9, nr. 4

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.


Videoportretten over samenwerken

Stappen maken in het verbinden van preventie, zorg en welzijn: wat werkt wel en wat werkt niet? In twee korte videoportretten laten wethouder Jur Botter van gemeente Haarlem en gezondheidsmakelaar Bas Vosbeek van GGD Gelderland Zuid zien hoe zij dat doen. 
In Haarlem zijn al veel concrete afspraken gemaakt als het gaat om buurt- en wijkgerichte zorg, bijvoorbeeld rond zware psychische problematiek. Jur Botter geeft zijn visie op samenwerken en laat zien waar kansen liggen. 
Hoe gaat de GGD te werk in Gelderland Zuid? Bas Vosbeek onderstreept het belang van je echt te verdiepen in de wereld van de ander. Hij geeft drie concrete stappen om samenwerking goed vorm te geven. Laat je inspireren!
Bekijk de videoportretten op Loketgezondleven.nl.

 


Preventie- en leefstijltools voor huisartsen

Steeds meer huisartsen en praktijkondersteuners geven hun patiënten antwoord op praktische vragen rond leefstijl en preventie. Het overzicht met preventie- en leefstijltools voor de huisartsenpraktijk kan daarbij helpen. Nieuw zijn de informatie en materialen van Soa Aids Nederland en Kenniscentrum Sport.
Het overzicht biedt bijvoorbeeld websites, toolkits, folders en apps om zelf te gebruiken en om patiënten naar te verwijzen voor leefstijladvies of een online interventie. Aan bod komen de thema’s voeding, bewegen (nieuw), psychische gezondheid, seksuele gezondheid (deels nieuw), middelengebruik (roken, alcohol en drugs) en ongevallen voorkomen. Het overzicht bevat ook informatie voor laaggeletterden, en informatie rond samenwerken in de wijk. Naast bovengenoemde organisaties werkten aan het overzicht mee: Pharos, RIVM Centrum Gezond Leven, Rutgers, Trimbos-instituut, VeiligheidNL en Voedingscentrum. 
Bekijk het overzicht Preventie- en leefstijltools op Loketgezondleven.nl.


Ondersteuningsaanbod - meer Gezonde Scholen

Alle scholen van Nederland, dus ook in jouw gemeente, kunnen voor het schooljaar 2017-2018 het ondersteuningsaanbod Gezonde School aanvragen. Het ondersteuningsaanbod helpt om gezondheid in het DNA van elke school te krijgen.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag dat de school gebruikt om te werken aan Gezonde School. Naast het geld krijgen scholen advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Interessant voor de scholen in jouw gemeente? Tot en met 5 mei 2017 kunnen scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag indienen.
Lees meer over het ondersteuningsaanbod.

 


Partnerberichten

Handboek met eenvoudige uitleg over diabetesHandboek Ik heb diabetes, wat kan ik doen?

Speciaal voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan eenvoudige uitleg is er nu het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’. In eenvoudige teksten en beeldmateriaal wordt uitgelegd: wat is diabetes, wat kun je zelf doen, en met welke zorgverleners heb je te maken? Voor (zorgverleners van) bijvoorbeeld laaggeletterden, migranten, ouderen en lageropgeleiden.
Pharos ontwikkelde dit handboek in samenwerking met NHG, Stichting Voorlichters Gezondheid (SVG), laagopgeleide diabetespatiënten en POH'ers. 
Bekijk het handboek ‘Ik heb diabetes, wat kan ik doen?’.

 

Rookvrije generatieVoor ieder kind een rookvrije start

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Negen beroepsgroepen van zorgprofessionals – van verloskundige tot jeugdarts – namen het initiatief en werken samen in de Taskforce Rookvrije Start.
Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. Nu rookt 8,6 procent van de zwangere vrouwen; onder lager opgeleiden rookt zelfs 22 procent.
Samen met het College Perinatale Zorg, Trimbos-instituut, ZonMw en het ministerie van VWS, bevordert de Taskforce multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en publiek.
Meer informatie, zoals een toolkit met presentaties, factsheets en brochures vind je op de nieuwe website Rookvrije Start.

Vernieuwde Beleidswijzer Sport & Bewegen

Sport- en beweegbeleid schrijven, waar begin je? Bestaand sport- en beweegbeleid herzien, wat laat je overeind en wat niet? Hoe creëer je draagvlak en betrek je partijen? 
De vernieuwde Beleidswijzer Sport & Bewegen van Kenniscentrum Sport is een handig hulpmiddel voor beleidsadviseurs van gemeenten bij het beantwoorden van deze vragen. De beleidswijzer geeft inzicht in elementen van beleidsvorming die je stapsgewijs kunt inzetten, en geeft handige tips en praktijkvoorbeelden.
Lees de Beleidswijzer Sport & Bewegen.

 

Website voor Arabisch sprekende nieuwkomers

De website Gezondinnederland.info bevat veel informatie over gezondheid en gezondheidszorg, zowel in het Arabisch als in het Nederlands. De website hoort bij de Facebookpagina Syriërs Gezond, en rangschikt op een overzichtelijke manier alle posts van de ruim 9700 volgers van de Facebookpagina. 
Doel van dit initiatief van GGD regio Utrecht en Pharos is dat Syriërs helpen hun landgenoten wegwijs te maken in zorgland Nederland door betrouwbare informatie te delen. Professionals en voorlichters kunnen Arabisch sprekende nieuwkomers nu gemakkelijk verwijzen naar deze informatie.
Bekijk de website Gezondinnederland.info of post op facebookpagina Syriërs Gezond.

 

Film over biculturele LHBT's

In de film ‘Uit de kast komen is niet altijd een optie’, vertellen vijf bevlogen pioniers hoe zij biculturele LHBT’s ondersteunen en begeleiden bij het accepteren van, en invulling geven aan, hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit.
Biculturele LHBT’s vormen een diverse groep. Uitkomen voor LHBT-gevoelens is niet altijd makkelijk, zeker wanneer de omgeving dit niet accepteert. Wat heeft deze groep nodig? Wat is de invloed van religie en cultuur? Hoe organiseer je goede zorg en ondersteuning op lokaal niveau? 
COC Nederland, Movisie en Rutgers maakten de film. Doe als begeleider je voordeel met de verhalen en do’s en don’ts van de ervaringsdeskundigen, en zorg zo voor begeleiding die aansluit bij wensen en behoeften van biculturele LHBT’ers.  
Bekijk de film.

Praten over poep

Op woensdag 12 april opende het POP-Up PoepPaleis, waar kinderen op een vrolijke en creatieve manier meemaken hoe de spijsvertering gaat. Aandacht voor de spijsvertering en het eigen lichaam op jonge leeftijd werkt een gezonde leefstijl in de hand. En met de kinderen worden ook de volwassenen om hen heen bereikt.
Samen met partners Maag Lever Darm Stichting, RIVM, ZonMw en U CREATE, zet PoepPaleis kennis, communicatie en creativiteit in voor een betere gezondheid.
Meer over het PoepPaleis en andere poepwetenswaardigheden vind je op www.poeppaleis.nl.

 

Informatie over veilig slapen

Informatie over veilig slapen en bijvoorbeeld de preventie van wiegendood behoren tot de meest gelezen onderwerpen op Opvoeden.nl. NCJ actualiseerde de teksten van onder andere het onderwerp Samen slapen. En bij preventie van wiegendood vind je nu ook informatie over alarmapparaten.
Heb jij als professional tips of praktijkervaringen over veilig slapen? Deel deze via het tipformulier van Stichting Opvoeden.nl. 
Bekijk de informatie over Samen slapen, of over Wiegendood.

 


RIVM-kort

Nieuw: factsheet Gezonde Leefomgeving

De nieuwe Omgevingswet biedt tal van kansen om aan de slag te gaan met een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Hoe je dit kunt doen lees je in de factsheet Gezonde Leefomgeving. Hier lees je welke rol je als gemeente kunt spelen en krijg je tips en voorbeelden ter inspiratie.
Bekijk de factsheet Gezonde Leefomgeving op Loketgezondleven.nl.

 

 

Jaaroverzicht en Werkplan CGL online

In het Jaaroverzicht 2016 lees je over de activiteiten en resultaten die RIVM Centrum Gezond Leven, samen met veel andere partijen, realiseerde. Het Werkplan 2017 laat zien wat CGL dit jaar onderneemt. Het streven is een stap dichter bij de kernambitie van het RIVM te komen: twee gezonde levensjaren extra in 2020.
Lees meer op Loketgezondleven.nl.

 

Kaarten op wijkniveau in VZinfo

Benieuwd naar bijvoorbeeld het aantal rokers in je wijk of buurt? Het RIVM berekende cijfers over gezondheid en leefstijl voor alle wijken en buurten in Nederland, gebaseerd op de Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 van GGD’en, CBS en RIVM. Van zes onderwerpen vind je kaarten op de website Volksgezondheidenzorg.info
Bekijk de kaarten op wijkniveau.

 


Agenda Gezond Leven

17 mei - Train-the-Teacher

Praten over, leren signaleren, en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling; hoe pak je dat aan? Als docent speel je een belangrijke rol. Ga ermee aan de slag tijdens de Train-the-Teacher voor mbo- en hbo-docenten van zorg-, agogische en welzijnsopleidingen. Rutgers en Movisie verzorgen deze praktijkgerichte training.
Meer informatie en aanmelden.

 

30 mei - Congrestival Sociaal en Gezond

Sociaal maakt gezond. En gezond helpt sociaal. Maar wat betekent het leggen van deze verbinding voor jouw werk als professional, hoe kunnen sociaal werk en gezondheidszorg elkaar versterken? Het Congrestival nodigt innovatieve professionals uit de gezondheidszorg en het sociaal werk uit om ervaringen en ideeën uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.
Meer informatie en aanmelden.

 

Stop31 mei - Symposium Maak de zorg rookvrij

Hoe stimuleer je een rookvrije zorgomgeving? Waar begin je en welke instrumenten zijn nuttig? KNMG, VVGN en VNN geven een aanzet, voor zorgverleners, artsen en beleidsmedewerkers. 
Centraal staat de uitwisseling van ervaringen en tips om in de eigen organisatie aandacht te geven aan dit onderwerp en medestanders te vinden voor de uitwerking.
Meer informatie en aanmelden.


 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer