U bent hier

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven - 19 december 2017

Jaargang 9, nr. 10

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.


Cursus Gezonde Kinderopvang

Vanaf februari 2018 organiseert Gezonde Kinderopvang weer de train-de-trainercursus die hoort bij de scholing Een Gezonde Start. Kinderopvangorganisaties kunnen kosteloos een pedagogisch stafmedewerker laten opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Aanmelden kan nu!

Jonge kinderen verdienen gezonde eerste levensjaren. Ze hebben daar de rest van hun leven profijt van. Een Gezonde Start is een unieke scholing voor pedagogisch medewerkers over gezond opvoeden in de kinderopvang. Bij de scholing hoort een train-de-trainercursus voor stafmedewerkers. Zij worden als coach Gezonde Kinderopvang hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen hun organisatie en scholen de eigen collega’s. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het Voedingscentrum en RIVM Centrum Gezond Leven. Meer weten? Kijk op Gezondekinderopvang.nl.


Steun bij stoppen 1.0 is effectief

De online interventie Steun bij stoppen 1.0 van de Universiteit Maastricht is een effectieve interventie om rokers te laten stoppen met roken. Deze advies-op-maat-interventie kreeg van de Erkenningscommissie het oordeel Sterke aanwijzingen voor effectiviteit.

Steun bij stoppen 1.0 bestaat uit twee routes. Eén voor rokers die binnen een maand willen stoppen, en één voor rokers die binnen een half jaar willen stoppen. Deelnemers kiezen of zij het advies-op-maat alleen op schrift of ook via videoboodschappen willen ontvangen. Uit een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (RTC) blijkt dat beide manieren effect hebben, maar de videoboodschappen net iets meer dan het schriftelijk advies.
Wil je meer weten over Steun bij stoppen 1.0? Je vindt de beschrijving en contactgegevens op Loketgezondleven.nl. Daar vind je ook andere interessante recent erkende interventies.


Kansen voor samenwerken met fysiotherapeut

Fysiotherapeuten zijn een belangrijke samenwerkingspartner in de wijk voor gemeenten en GGD’en. De nieuwe pagina in de Handreiking Gezonde Gemeente biedt inzichten en tips en geeft voorbeelden van een succesvolle samenwerking met fysiotherapeuten.
Fysiotherapeuten helpen mensen om optimaal te functioneren en te blijven bewegen. Het benutten van de eigen mogelijkheden staat daarbij voorop. Dat sluit aan op verschillende domeinen binnen het lokale gezondheidsbeleid, zoals zorg, sport en welzijn. Wat zijn aanknopingspunten om samen te gaan werken? Een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen fysiotherapeuten, gemeenten en GGD is het project Gezond ouder worden in Nijmegen. De gemeente zorgt voor veilige trottoirs en looproutes. De GGD geeft voorlichting aan ouderen op gebied van gezond en vitaal ouder worden. De fysiotherapeuten verzorgen enkele erkende interventies rondom valpreventie. Bekijk de pagina op Loketgezondleven.nl.


De meerwaarde van sport en bewegen

Wil je weten wat je in jouw gemeente nog meer kunt bereiken door in te zetten op sport en bewegen? De Handreiking Gezonde Gemeente biedt nu ook praktische kennis om de meerwaarde van sport en bewegen te vergroten. Zo lees je op de nieuwe pagina hoe je met sport en bewegen meerwaarde kunt creëren. Bijvoorbeeld rond gezondheid, sociale en persoonlijke vaardigheden of de sociaaleconomische waarde van sport. Verder vind je in het geactualiseerde themadeel Sport en bewegen meer over de nieuwe beweegrichtlijnen en wat mensen belemmert om te gaan sporten of bewegen. Meer weten?

Bekijk de nieuwe pagina op Loketgezondleven.nl.

 


Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost, deel 4

Lees meer op Loketgezondleven.nl.


Partnerberichten

Aan de slag in de jeugdhulp

Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders vertellen over ontwikkelde kennis, methodieken en instrumenten. In samenwerkingsverbanden tussen onderzoek, jeugdhulporganisaties, gemeenten en opleidingen is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld die aansluit bij de jeugdhulp zelf. Programmavoorzitter Han de Ruiter vindt dat je mag spreken van een ‘succesformule’ als het om de academische werkplaatsen gaat. ‘Overal zijn hele boeiende samenwerkingsverbanden ontstaan. Organisaties waren bereid hun zelfstandigheid in te ruilen voor iets collectiefs, een netwerkconstructie waarin je gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt. Door samen met anderen naar je werk te kijken, ga je nadenken, nieuwe mogelijkheden ontdekken. Er ontstaat weer verwondering. Dat is de kracht van de werkplaatsen.’ Lees het magazine ‘Met elkaar verbonden’.

Onderzoeksrapport Weinig om het lijf?

Online dating en sexting zijn vanzelfsprekend. Communicatie gaat over wensen, niet over grenzen. (voorlichtings)Informatie wordt niet goed gevonden. Dat zijn enkele inzichten uit het onderzoeksrapport ‘Weinig om het lijf?’ over online dating bij jonge mannen die seks hebben met mannen (MSM). Er was nog weinig bekend over MSM-ervaringen met online dating en hoe seksuele communicatie gaat. Ook was nog niet goed in beeld of ze met problemen te maken krijgen die aandacht behoeven in preventie- en voorlichtingsprogramma’s. Om meer inzicht te krijgen in de sociale normen en seksuele communicatie (scripts) in online contact en daaropvolgende real life ontmoetingen deed Rutgers onderzoek. Lees een samenvatting van de resultaten of download het gehele rapport.

Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders

Het Inspiratiemagazine van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders biedt resultaten van het programma, praktische handvatten en inspiratie aan gemeenten, (zorg)professionals en statushouders. 
Het Ondersteunings- en Kennisdelingsprogramma is een samenwerking van VNG OTAV, Pharos en GGD GHOR Nederland, en loopt nu een jaar. In die periode is veel gedaan om gemeenten en (zorg)professionals te helpen bij het opzetten van een integrale, samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. Het programma loopt nog door tot juli 2018. Lees het Inspiratiemagazine.

Maak ruimte voor gezondheid

Wat zijn de effecten van de inrichting van de openbare ruimte op gezondheid, (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? ZonMw stelt geld beschikbaar om dat uit te zoeken. De nieuwe omgevingswet plaatst de gezonde leefomgeving volop in de belangstelling. Meer groen, goed openbaar vervoer en fietspaden of ontmoetingsplekken in de buurt. Het zijn simpele ingrepen die er voor kunnen zorgen dat mensen minder snel ziek worden, meer bewegen en zich meer betrokken voelen bij de buurt. De koppeling van gezondheid aan het ruimtelijk beleid biedt kansen. Willen we die kansen benutten dan is meer kennis nodig via onderzoek. Doe mee! Lees meer over ‘Maak ruimte voor gezondheid’. Wil je weten hoe je voor de subsidie in aanmerking komt? Kom dan op 19 januari naar de matchmakingbijeenkomst in Den Haag.

Gezond in... Lelystad

Stel: enkele wijken in je gemeente kampen behoorlijk met gezondheidsachterstanden. En je wilt voorkomen dat de inwoners in zwaardere problemen terechtkomen. Hoe pakt je dat aan? GIDS-gemeente Lelystad koos voor een brede aanpak van onderop: aansluiten bij inwoners en kijken wat bij hen centraal staat. In Lelystad leven meer kinderen in armoede dan gemiddeld, en als het om volwassenen gaat zit Lelystad net onder het Nederlandse gemiddelde. Lelystad zorgt voor verbindingen tussen domeinen als welzijn, zorg en schuldhulpverlening. De wethouder vertelt erover, samen met de beleidsadviseur, de coördinator van het sociale wijkteam in één van de wijken en de leefstijlwijkcoach. Lees meer over Gezond in… Lelystad.

Blog over lootbox-mechanisme in games

Met het zogenoemde lootbox-mechanisme vervagen grenzen tussen gamen en gokken. Lees erover in de blog van Tony van Rooij, projectleider Gamen, Gokken en Mediawijsheid bij het Trimbos-instituut. Het lootbox-mechanisme is een nieuwe ontwikkeling bij games en computerspellen. Bij dit meest recente verdienmodel van games koop je (met echt geld) geen kleine virtuele objecten of stukjes spel, maar de káns op een stukje spel. Dit voegt een kansspel-element aan de game toe. En daarmee ook zorgen vanuit volksgezondheidsperspectief, met name over kwetsbare, verslavingsgevoelige mensen en jongeren en kinderen. Lees de blog.

Thema Week van de Lentekriebels bekend

De Week van de Lentekriebels ken je vast al: een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Voor 2018 is de projectweek gepland van 19 t/m 23 maart. Elk jaar staat een ander thema centraal en in 2018 is het thema: Anders?! Dit is een breed thema en kan gaan over seksuele diversiteit, gender, religie en cultuur. Maar ook over ziekte, beperking en ontwikkelingsstoornissen. 
Lees meer over het thema Anders. Voor GGD’en is er extra informatie.

 

Roken onder volwassenen - Kerncijfers 2016

In 2016 rookte iets minder dan een kwart (24,1%) van de bevolking van 18 jaar en ouder. Dat is een daling ten opzichte van 2015 (26,3%) en 2014 (25,7%). Het merendeel van alle rokers rookte dagelijks (77,1%). Roken kwam vaker voor onder volwassenen met een laag opleidingsniveau. Van alle rokers rookte 15,9% wel eens binnenshuis in aanwezigheid van kinderen.
Deze, en meer, kerncijfers vind je in de factsheet Roken onder volwassenen – Kerncijfers 2016. Ze zijn afkomstig van Trimbos-instituut, RIVM en CBS.
Bekijk de factsheet.


RIVM-kort

Gezondheidsverschillen, jouw zorg?!

In Nederland zijn er grote gezondheidsverschillen tussen mensen, waarbij leefstijl een grote rol speelt. In regio’s en wijken met lage inkomens en geringe opleiding, roken mensen vaker en kampen zij ook vaker met overgewicht. Overgewicht, roken of psychische gezondheid aanpakken? Bekijk de laatste inzichten en concrete stappen in het actuele vraagstuk ‘Sociaaleconomische gezondheidsverschillen en leefstijl’ op Loketgezondleven.nl.

 

Leren van samenwerking binnen SamenOud

Werk je aan preventie voor risicogroepen? Bekijk dan het nieuwe voorbeeld SamenOud, bij Preventie in het Zorgstelsel. 
In SamenOud werken zorgverzekeraars, gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn samen om ouderen zo lang en prettig mogelijk thuis te laten wonen. Alle aspecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg komen aan bod. 
Lees verder op Loketgezondleven.nl.
 

Gebruikersonderzoek VZinfo

Ken je www.volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)? Deze RIVM-website biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg. De redactie van VZinfo wil graag weten hoe gebruikers deze website ervaren. Feedback is belangrijk om VZinfo te verbeteren en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Help je mee? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten. 
Bekijk de vragenlijst.


Agenda Gezond Leven

19 januari - Matchmakingbijeenkomst

ZonMw stelt geld beschikbaar voor onderzoek naar de gezonde leefomgeving. Ben je actief in bijvoorbeeld gezondheidsbeleid, ruimtelijke ordening, gemeentelijke organisaties, milieukunde of nieuwe technologie en wil je samenwerken in onderzoek? Meld je aan! 
Meer informatie en aanmelden.
 

1 februari - Netwerkdag

Dé netwerkdag voor onderzoekers in de publieke gezondheid heeft als thema De kracht van samenwerken. Met plenaire sessies en workshops over actuele public health-thema’s als: omgevingswet, sociaal domein, jeugd, kwetsbare groepen en positieve gezondheid. Georganiseerd door onder andere GGD GHOR en RIVM.
Meer informatie en aanmelden.
 

5-9 februari - Week van de Implementatie

In de Week van de Implementatie kun je niet alleen activiteiten bijwonen, maar ook zelf iets organiseren om jouw implementatiekennis en -successen te delen. Bijvoorbeeld over het verandertraject in je organisatie. Op 9 februari is het internationale implementatie-symposium met als doel om kennis over de wetenschap van implementatie te delen.
Meer informatie en aanmelden.


 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer