U bent hier

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven - 21 februari 2017

Jaargang 9, nr. 2

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.


Succesvol aan de slag met werkzame elementen

Wil je maximale impact geven aan jouw interventies? Maak dan slim gebruik van werkzame elementen. Loketgezondleven.nl biedt inzicht in hoe je hiermee succesvol aan de slag kunt gaan. 
Werkzame elementen zijn de onmisbare onderdelen die zorgen dat een interventie werkt. Ze zijn van groot belang bij het aanpassen, ontwikkelen en inzetten van interventies. In de animatie ‘Laat staan wat werkt’ zie je hoe je een interventie kunt aanpassen met behoud van werkzame elementen.

Op Loketgezondleven.nl vind je praktische informatie, de animatie en een overzicht van werkzame elementen op zes thema’s, waaronder valpreventie en depressie. VeiligheidNL, Trimbos-instituut, Kenniscentrum Sport, Rutgers,  Pharos en TNO stelden het overzicht van werkzame elementen op.
Kijk op Loketgezondleven.nl wat werkt!


Denk mee over interventies zoeken en vinden

Zoek jij weleens interventies op Loketgezondleven.nl? Welke interventies zoek je dan? Zijn dat bijvoorbeeld alleen erkende of ook niet-erkende? Of interventies die in jouw regio worden uitgevoerd?

Dit jaar gaat RIVM Centrum Gezond Leven de zoekpagina voor interventies verbeteren. Wil je daarover meedenken, dan horen we graag van je! 
Mail naar centrumgezondleven@rivm.nl; wij nemen dan contact met je op en geven je meer informatie.
 

 

 


Interessant voor scholen en GGD'en

Ouderbetrokkenheid is één van de succesfactoren van Gezonde School. Op de vernieuwde pagina’s ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs vind je als Gezonde School-adviseur meer informatie over hoe je ouders betrekt bij Gezonde School-plannen en -activiteiten. 

Vanaf maart 2017 opent een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod voor scholen die een Gezonde School willen worden. Begeleiding door een Gezonde School-adviseur van de lokale GGD is wederom een vast onderdeel van de procedure.

Bekijk de meeste recente informatie over de ondersteuningsronde Gezonde School 2017, of over Ouderbetrokkenheid in het vo.

 

 


Partnerberichten

ZonMw start subsidieronde Kwaliteit Kinderopvang

Onderzoekers en kinderopvangorganisaties kunnen samen een projectidee indienen bij het ZonMw-programma Kwaliteit Kinderopvang om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.
De nauwe samenwerking tussen wetenschap en praktijk moet leiden tot praktische kennis, tot inzichten in wat werkt en wat niet. Thema’s zijn kwaliteit en effecten van babyopvang, effectieve interventies gericht op professionalisering van medewerkers in de kinderopvang, en effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen.

Dien je voorstel in vóór 21 maart. Lees meer informatie over de subsidieoproep Kwaliteit Kinderopvang.

 

Meer bereik met preventie

Uit onderzoek blijkt dat preventie van psychische aandoeningen of schadelijk middelengebruik loont: het is effectief en kostenbesparend. Toch maken maar weinig mensen gebruik van preventieve interventies. Op verzoek van ZonMw ontwikkelde Trimbos-instituut samen met andere partijen Meerbereikmetpreventie.nl. 
Dit interactieve, digitale instrument geeft je tips en informatie voor de ontwikkeling en inzet van preventieve interventies. Verzamel en download informatie op maat om aan de slag te gaan op school, in de wijk of in de zorg. Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden en ervaringen van professionals en mensen uit de doelgroepen zelf.
Bekijk www.meerbereikmetpreventie.nl.
 

Gezondheidopdekaart en Depressiedeal

Tijdens de Alles is gezondheid…-conferentie van 15 februari werd Gezondheidopdekaart gelanceerd. Gezondheidopdekaart brengt het netwerk van Alles is gezondheid… letterlijk in kaart en laat zien welke partners waar actief zijn met welke activiteiten. Handig als je bijvoorbeeld wilt weten welke Alles is gezondheid…-activiteiten bij jou in de buurt plaatsvinden.
Op de conferentie vond, in het bijzijn van minister Schippers van VWS, ook de ondertekening plaats van de Depressiedeal. Met deze Depressiedeal committeren 19 partijen, waaronder VWS, RIVM en Trimbos-instituut, zich aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie. Het doel is het verminderen van het aantal mensen met een depressie in de komende 10 jaar. Benieuwd? Bekijk Gezondheidopdekaart of de Depressiedeal.

Werk mee aan onderzoek lachgas en 4-fa

In 2017 starten het Trimbos-instituut en het Bonger Instituut een onderzoek naar lachgas en 4-fa. Het onderzoek moet onder meer handvatten opleveren voor preventie, handhaving en ‘harm reduction’. Als onderdeel van het onderzoek praten de onderzoekers graag met professionals die zicht hebben op de context van gebruik van (één van) deze middelen.

Ben of ken je zo iemand, neem dan contact op met Martha de Jonge van Trimbos-instituut (mjonge@trimbos.nl) voor meer informatie.

 

 

Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid

Wie inspireerde je in het afgelopen jaar en drukte zijn of haar stempel op de publieke gezondheid? Breng je stem uit in de verkiezing van de ‘Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid in 2016’. Kies je iemand vanuit het beleid, de politiek of bestuur? Of iemand vanuit de gemeente of een brancheorganisatie? 

Er zijn twee stemrondes. Geef vóór 22 maart in de eerste ronde je vrije keuze door. In de tweede ronde kies je vóór 6 april uit de top drie meest genoemde namen jouw winnaar. De bekendmaking van de winnaar is op 12 april tijdens het NCVGZ.


RIVM-kort

Nieuwe voorbeeldnota's lokaal gezondheidsbeleid

Hoe verbind je publieke gezondheid aan de gedecentraliseerde (overheids)taken? En hoe krijgt positieve gezondheid een plek in lokaal gezondheidsbeleid? In de Handreiking Gezonde Gemeente vind je actuele nota's lokaal gezondheidsbeleid waarin je kunt lezen hoe diverse gemeenten de verbinding leggen tussen publieke gezondheid en het sociaal domein en hoe positieve gezondheid daar een plek in heeft.
Lees hierover op Loketgezondleven.nl.

 

Aan de slag met sport en bewegen in de wijk

In het geactualiseerde themadeel Sport en bewegen van de Handreiking Gezonde Gemeente vind je vernieuwde informatie over de buurtsportcoach, inspirerende voorbeelden en praktische informatie om het beleid rond sport en bewegen lokaal op te zetten en uit te voeren. 
Lees meer over de buurtsportcoach in het themadeel Sport en bewegen.

 

 


Agenda Gezond Leven

5 april - Module Entertainment-Education

Storytelling blijkt een krachtig middel te zijn om kwetsbare groepen te bereiken met je gezondheidsboodschap, bijvoorbeeld via webseries, serious games, apps, drama-/soapseries en interactieve beeldverhalen. In deze NSPOH-module, verzorgd door Centrum Media & Gezondheid, leren gezondheids(communicatie)professionals, beleidmakers en onderzoekers hoe ze de Entertainment-Education-strategie in hun eigen werkomgeving kunnen inzetten voor gezondheidsbevordering. 
Meer informatie en aanmelden.
 

12-13 april - Nederlands Congres Volksgezondheid

Met het thema voor 2017 ‘De professional maakt het verschil’ gaat het NCVGZ in op de veranderende rol van professionals in de publieke gezondheid. Opkomst van multiproblematiek, weerbarstige gezondheidsachterstanden, nieuwe technologie en hoge zorgkosten maken dat professionals overal in het land experimenteren met nieuwe manieren van werken. Laat je inspireren!
Meer informatie en aanmelden.
 


 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer