U bent hier

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven - 24 oktober 2017

Jaargang 9, nr. 8

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.


Vernieuwd dossier Jeugd

Het geactualiseerde dossier Jeugd geeft informatie over hoe gemeenten de verschuiving van jeugdzorg naar jeugdgezondheidszorg maken. Naast tips en voorbeelden over de manier waarop gemeenten de inzet van de jeugdgezondheidszorg kunnen versterken lees je hoe goede organisatie en samenwerking bijdraagt aan het voorkomen van zware vormen van jeugdhulp.

In het dossier vind je bijvoorbeeld de Preventiematrix, die in kaart brengt wat de gemeente al doet op het gebied van preventie en laat zien waar kansen liggen. Ook verzamelen we voorbeelden zoals de methode Jij en je gezondheid van de GGD Amsterdam. Hierbij krijgen jongeren informatie en advies op maat over hun gezondheid en leefomgeving. In het digitale magazine Van nul tot later als ik groot ben staan vijftien inspirerende praktijkverhalen van gemeenten en veertien succesfactoren die je helpen bij preventie. Lees verder in het dossier of bekijk de voorbeelden op Loketgezondleven.nl.
Het dossier is samen ontwikkeld met NJI, NCJ, GGDGHORNL en Pharos.


Een half jaar na de werksessie ...

Hoe staat het een half jaar na de werksessies die met ondersteuning van Preventie in de buurt in Veenendaal en Hilversum plaatsvonden? In maart maakten professionals daar samenwerkingsplannen voor hun wijk. Wat is er terechtgekomen van die plannen?

Heleen Glazema en Diek Scholten vertellen over de opbrengsten uit de werksessies. Zo startte het gezondheidscentrum in samenwerking met sportservice in Veenendaal kort na de bijeenkomst wandelen met de huisarts voor patiënten met een cardiovasculaire aandoening. Wekelijks loopt iemand van sportservice, een diëtist, fysiotherapeut of huisarts mee met een groep. En vanuit Hilversum vertelt Scholten: ‘We gaan een digitaal wijkplatform ontwikkelen. Daar kunnen bewoners en professionals zien welk formeel en informeel aanbod beschikbaar is in de wijk.’ Meer over andere opbrengsten en tips uit de sessies lees je op Loketgezondleven.nl.


Meer impact door Europese samenwerking

RIVM Centrum Gezond Leven werkt mee aan de tweede Joint Action CHRODIS-Plus ter preventie van chronische ziekten. Met deze Joint Actions stimuleert de Europese Commissie landen de best practices uit de eerdere activiteiten van CHRODIS te implementeren. 
CGL participeert in drie werkpakketten: integratie van resultaten in beleid, gezondheidsbevordering en aanpassing van de werkplek voor behoud van arbeidsparticipatie. Voor de integratie van de resultaten in beleid organiseert RIVM een dialoog met beleidsmakers op een onderwerp binnen het brede thema preventie van chronische aandoeningen.
In het pakket gezondheidsbevordering verzamelt CGL met diverse andere landen best practices en succesfactoren rond intersectorale samenwerking. Tot slot ontwikkelt CGL een toolkit met interventies om werknemers gezond en chronisch zieke werknemers aan het werk te houden. Lees meer over Chrodis-Plus of neem contact op met djoeke.van.dale@rivm.nl.


Partnerberichten

ComingIn

Coming out is voor LHBT’s tussen twee culturen niet altijd een optie. Het programma Coming In van Rutgers geeft daarom een ander perspectief op coming out, gericht op empowerment en zelfacceptatie.  Op de website van Coming In vinden LHBT’s persoonlijke verhalen, informatie en activiteiten. Professionals vinden er informatie en tips om biculturele LHBT’s te ondersteunen zodat hun aanbod beter aan zal sluiten op de complexe problematiek van biculturele LHBT’s. 
Bekijk de website ComingIn.

 

Nieuwe MSM-voorlichtingstools

Soa Aids Nederland biedt MSM-zorgprofessionals drie nieuwe voorlichtingstools over hiv, crystal meth en hepatitis B. 
Op 12 oktober startte een campagne over het belang van tijdig testen en behandelen van hiv. Op de website laatjesneltesten.nl vinden mannen die seks hebben met mannen een overzicht van de invloed die hiv kan hebben op iemands (seks)leven. Daarnaast is er nu een website met alle noodzakelijke informatie over crystal meth. De video-campagne met daarin ervaringsverhalen rond hepatitis B-vaccinatie, verscheen al in augustus.  
Lees meer informatie over de nieuwe voorlichtingstools op de website van Soa Aids Nederland.

Sociale media geven e-health meer bekendheid

E-health staat volop in de schijnwerpers. En toch is er geen sprake van massale overname van goede voorbeelden. Waarom gaat die implementatie zo moeizaam? Hoe komen zorgverleners en patiënten meer te weten over e-health? Reden voor ZonMw om de Werkplaats eHealth implementatie in het leven te roepen. Vilans-adviseurs Doortje Boshuizen en Sandra Suijkerbuijk begeleidden de werkplaats en vertellen in een interview met ZorgenZ over de bevindingen: ‘De deelnemers kwamen met het inzetten van sociale media, omdat dat past in deze tijd en zeer laagdrempelig is.’
Lees meer over de verrassende uitkomsten van de Werkplaats e-health implementatie.

Subsidieoproep tabaksontmoedinging

Wil je uitzoeken hoe we nog beter gebruik kunnen maken van bestaande effectieve interventies? Of heb je een goed plan om te onderzoeken of een interventie voorkomt dat jongeren starten met roken? Vanaf 26 oktober is je onderzoeksvoorstel welkom bij ZonMw. In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Wetenschappelijke kennis is onontbeerlijk voor het ontmoedigen van roken. Daarom bundelen de Alliantie Nederland Rookvrij! (ANR) en ZonMw hun krachten om gezamenlijke financiering mogelijk te maken voor onderzoek naar tabaksontmoediging.
Lees meer over de subsidieoproep. Zie ook de matchmakersbijeenkomst in de Agenda.

Trimbos waarschuwt voor gevolgen blurring

Het Trimbos-instituut zet de belangrijkste inzichten op een rij rondom effectief alcoholbeleid. Aanleiding is de discussie over de blurring-pilot van de VNG. Hierin experimenteerden 34 gemeenten met het toestaan van alcoholverkoop op plaatsen waar de Drank- en Horecawet (DHW) dit verbiedt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een kapper of kledingwinkel die alcohol schenkt aan klanten. 
Overtuigend en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, dat er op wijst dat blurring ten koste gaat van de volksgezondheid, mag niet genegeerd worden, vinden de auteurs. Het Trimbos-instituut waarschuwt daarom voor de gevolgen.
Lees meer over de gevolgen van blurring.

Sport en bewegen als effectief middel

Erkende interventies op het gebied van sport en bewegen vind je vanaf nu op sportenbeweeginterventies.nl. Met deze nieuwe website zoek je makkelijk naar een geschikte interventie voor een specifieke doelgroep of probleem. Naast een verbeterde zoekfunctie komen er ook filmpjes uit de praktijk en vind je informatie en nieuws rondom het erkenningstraject.
Ga naar deze nieuwe site van Kenniscentrum Sport en zoek snel en met resultaat erkende interventies.

 

Online magazine 'De gemeente als partner'

Hoe bouw je een goede relatie op met je gemeente en hoe houd je deze vast? In het nieuwe online magazine ‘De gemeente als partner’ van Fonds Nuts Ohra (FNO) vind je informatie, tips en handvatten, ontwikkeld voor initiatieven in het sociaal domein. Deze editie is het eerste online magazine in een reeks van vijf die FNO tot aan de zomer van 2018 uitbrengt. Het inspelen op de komende gemeenteraadsverkiezingen staat centraal. 
Laat je inspireren en bekijk De gemeente als partner.

 


RIVM-kort

Stappenplan interventies kiezen

Vind je het moeilijk om een pakket van interventies samen te stellen om daarmee een gezondheidsprobleem in je gemeente of wijk aan te pakken? RIVM Centrum Gezond Leven ontwikkelde een Stappenplan interventies kiezen in de Handreiking Gezonde Gemeente. In zeven stappen kom je van een gezondheidsprobleem tot een aanpak die aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners.
Bekijk het Stappenplan.

CGL collega gepromoveerd

Op vrijdag 22 september jl. verdedigde CGL collega Karlijn Leenaars haar proefschrift 'The Care Sport Connector in the Netherlands' aan de Wageningen Universiteit. In haar promotieonderzoek onderzocht zij de rol van de buurtsportcoach in het verbinden van de eerstelijnszorg met de sport- en beweegsector. Door o.a  het invullen van een doorverwijsrol begeleidt de coach patiënten uit de eerstelijnszorg naar passend sport- en beweegaanbod. Dit maakt het voor huisartsen en fysiotherapeuten makkelijker om hun patiënten te verwijzen. Benieuwd? Lees dan het proefschrift.


Agenda Gezond Leven

31 oktober - Bijeenkomst tabaksontmoeding

Ben je geïnteresseerd in de subsidieoproep tabaksontmoediging ? Kom dan naar de matchmakersbijeenkomst bij ZonMw . Tijdens deze bijeenkomst lichten de financiers de doelstellingen en voorwaarden van de subsidieoproep toe en hebben de aanwezigen gelegenheid te netwerken en samenwerkingsverbanden te verkennen.
Meer informatie en aanmelden.
 

8 november - Congres een te gekke wijk

Wat kun je als professional in de wijk doen om de psychische gezondheid van bewoners te bevorderen? Hoe stem je goed af met andere professionals en betrokkenen in de wijk? 
Het congres ‘Een te gekke wijk’ van Trimbos-instituut biedt een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de zorg voor psychische gezondheid in de wijk.
Meer informatie en aanmelden.

6 en 30 november - Dementie bij migranten

Het aantal mensen met een migratie-achtergrond met dementie stijgt twee maal zo snel als het aantal autochtonen met dementie. In mini-symposia ‘Dementie bij Turkse en Marokkaanse migranten’ schenkt Pharos aandacht aan: SignaLeren, CCD Screening en mantelzorgondersteuning. Voor zorgverleners.
Meer informatie en aanmelden: Zwolle of Alkmaar.
 

15 november - Congres Triple Aim

Hoe ver zijn we met Triple Aim - betere zorg met minder kosten - en hoe gaat de beweging verder? Ben je beleidsmedewerker of zorginkoper? Op het congres ‘(Gezondheids)werk in uitvoering’ van Vilans leer je meer over mogelijkheden voor samenwerking tussen sociaal en medisch domein en over theorie en praktijk van Value Based Health Care (VBHC).
Meer informatie en aanmelden.
 

20 november - Scholing vgv

De nadruk bij deze bijeenkomst van Pharos voor medewerkers JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen ligt op het bespreekbaar maken van vrouwelijke genitale verminking (vgv). En welke specifieke aanknopingspunten zijn er voor een preventieve aanpak onder bijvoorbeeld Eritrese nieuwkomers? 
Meer informatie en aanmelden.

 

22 november - Congres GIDS/Gezond in ...

Een landelijk congres voor wethouders, bestuurders, beleidsadviseurs en professionals uit verschillende domeinen die willen bijdragen aan het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Wat hebben gemeenten de afgelopen vier jaar bereikt met GIDS en Gezond in... ? Wat is nodig voor het vervolg?
Meer informatie en aanmelden.


 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer