U bent hier

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven - 27 juni 2018

Jaargang 10, nr. 6

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

VTV-2018 Een gezond vooruitzicht

Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Dat blijkt uit de VTV-2018. Op 19 juni overhandigde het RIVM de VTV-2018 aan staatssecretaris Blokhuis van VWS. Lees meer

 

 

 

 


Financiële steun voor eigenaren van leefstijlinterventies

Interventie-eigenaren kunnen een financiële vergoeding aanvragen van 7500 euro om hun interventie in te dienen bij de erkenningscommissie. Het geld kan besteed worden om de interventie zelf te beschrijven in een werkblad of een expert in te huren. Als u al een interventie heeft, maar nog geen procesevaluatie of handleiding dan is een vergoeding van 12.000 euro beschikbaar voor zowel de beschrijving van de interventie als het uitwerken van de procesevaluatie of de handleiding. Interventies met effectonderzoek maar ook interventies op ontbrekende thema’s in de database zoals preventie van gehoorschade, slaap, preventie van beginnen met roken, game- en gokverslaving en duurzame inzetbaarheid werknemers hebben prioriteit. Ook interventies gericht op lage ses, aanstaande ouders, zwangeren en 0-4-jarigen komen in aanmerking. Mail voor meer informatie of aanmelden.

 

 


Erkenningstraject is zinvol, meer bekendheid nodig

Professionals vinden de databanken met erkende interventie zinvol en nuttig. Het erkenningstraject biedt inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie, zo blijkt uit de evaluatie van het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. Minder positief zijn de professionals over de tijd die het indienen van een interventie kost en de bekendheid van erkende interventies onder beleidsmakers zoals gemeenten.

Het samenwerkingsverband, dat gevormd wordt door Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Movisie, RIVM, Trimbos en Vilans, vroeg 600 professionals naar hun mening over het erkenningstraject en bespraken de resultaten in verschillende kleinere bijeenkomsten. Aanbevelingen uit deze bijeenkomsten waren onder andere: Stimuleer het gebruik van erkende interventies, geef meer inzicht in werkzame elementen van interventies, vereenvoudig de erkenningsprocedure en geef ruimte aan kwalitatief onderzoek. Lees meer


Informatie wijkgezondheidsprofiel geactualiseerd

Een wijkgezondheidsprofiel maken, hoe doet u dat? Op de geactualiseerde pagina's over het wijkgezondheidsprofiel op loketgezondleven.nl vindt u een handig stappenplan en ontdekt u welke informatiebronnen u kunt gebruiken. Verschillende gemeenten laten zien hoe zij het wijkgezondheidsprofiel hebben gepresenteerd of gebruikt hebben als startpunt van hun beleid of aanpak. Heeft u een wijkgezondheidsprofiel en wilt u het profiel of uw ervaringen met het maken ervan delen? Heeft u tips of ideeën over hoe wij de informatie op deze pagina's kunnen blijven optimaliseren? We horen het graag

 

 

 


Nieuwe praktijkvoorbeelden bekostiging preventie

Bent u benieuwd hoe de gemeente Apeldoorn het eurobudget binnen de gemeentepolis inzet voor preventie? Naast dit voorbeeld leest u op de nieuwe pagina Praktijkvoorbeelden bekostiging preventie ook hoe Zorgverzekeraar CZ, gemeente Den Haag en Sociaal Hospitaal samenwerken aan een maatwerkaanpak voor multi-probleemgezinnen en hoe huisartsen meer kunnen samenwerken aan preventie met sociaal wijkteam en publieke gezondheid, door het slim inzetten van financiële middelen. Naar de voorbeelden

 

 

 


Samenwerken aan gezondheid in de wijk

Hoe je samen kunt werken aan gezondheid in de wijk leerden deelnemers tijdens de door RIVM Centrum Gezond Leven en wijkverpleegkundige Petra Feenstra georganiseerde workshop op het Nationaal Congres Wijkverpleging. Ongeveer 50 wijkverpleegkundigen en -verzorgenden deden mee aan de verkorte werksessie zoals die vanuit Project Preventie in de Buurt wordt georganiseerd. Welke data gebruik je voor een wijkprofiel? Hoe werk je samen met inwoners in de wijk? Wie zijn je partners en hoe betrek je ze? Hoe kom je tot een plan van aanpak? Wat is het belang van monitoren en evalueren? De daarvoor ontwikkelde materialen vonden gretig aftrek in de stand op het congres. Lees meer

 

 

 


RIVM-Kort

Internationale inspiratie aanpak SEGV

Hoe pakken andere landen gezondheidsverschillen aan? Het RIVM en Pharos onderzochten het beleid van landen die hier veel werk van maken: Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland, Schotland en Canada. De aanpak verschilt per land, maar er zijn opvallende overeenkomsten. De factsheet Aanpak gezondheidsverschillen in het buitenland (april 2018) zet het voor u op een rij. Een inspiratiebron voor beleidsmakers en professionals.

 

Bevorderen van gezond gedrag in zes stappen

Werkt u in een wijk, gemeente of op een school, bijvoorbeeld als buurtsportcoach of welzijnsprofessional, en wilt u eraan bijdragen dat kinderen, jongeren, volwassenen en/of ouderen gezonder gaan leven? Lees dan het artikel Bevorderen van gezond gedrag in zes stappen op Allesoversport.nl. Karlijn Leenaars van RIVM Centrum Gezond Leven beschrijft hoe u gezondheidsbevordering planmatig aanpakt, hoe u een interventie kiest en waar u meer achtergrondinformatie en materialen vindt.

Een half jaar na de werksessies

Marieke van Cruijningen, beleidsmedewerker bij Gemeente Hellendoorn kijkt tevreden terug op de werksessie vanuit Preventie in de Buurt, waar de focus lag op eenzaamheid bij ouderen. ‘De sessie droeg er zeker aan bij dat de link met huisartsen nu beter is.’ vertelt Marieke. In Nijverdal kwamen deelnemers samen vanuit onder andere de huisartsenpraktijk, GGD, welzijn, en vrijwillige thuiszorg. Er is een flyer met het aanbod beschikbaar voor inwoners bij wie eenzaamheid speelt. Lees meer
 


Partnerberichten

Subsidie voor betere hulp aan mensen met verward gedrag

Werkt u aan het realiseren van een lokale, goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving en kunt u wel wat hulp gebruiken? Maak dan gebruik van een van de subsidies van ZonMw. Schakel bijvoorbeeld een expert in met behulp van een subsidievoucher. Of dien vanuit de gemeente een trainingsplan in om gemeentelijke hulpverleners vaardiger te maken in bijvoorbeeld de signalering van psychische, lvb of multi-problematiek. U kunt ook subsidie aanvragen voor het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak voor betere hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving. Kijk voor meer informatie en inspirerende voorbeelden op de website van ZonMw.

 

PRIMA beoordeeld als effectieve methode tegen pesten

In mei lanceerde VeiligheidNL de vernieuwde en schoolbrede anti-pestaanpak PRIMA. Uit recent onderzoek naar de effectiviteit van veelgebruikte anti-pestprogramma’s op basisscholen blijkt dat PRIMA één van de vier methodes is die op de Nederlandse basisscholen effectief zijn. PRIMA is tot stand gekomen in samenwerking met leerkrachten, schoolleiding en met wetenschappelijke inzichten. PRIMA sluit aan op de behoeften van de leerkracht en geeft scholen een schoolbrede en modulaire aanpak, die inzetbaar is voor groep 1 tot en met groep 8. De aanpak bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een digitale Pestmeter, praktische handelingsadviezen voor leerkrachten en een lessenserie. Meer informatie

 

Geldstromen & financieringsvormen in de sport

Hoe wordt de sport nu gefinancierd? En waar liggen kansen of wat zijn alternatieven? De online Financieringswijzer Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport biedt gemeenten inspiratie over het hervormen of aanpassen van de financiering van het sport- en beweegbeleid. In het artikel Geldstromen en financieringsvormen van Kenniscentrum Sport leest u hier meer over en treft u een verdieping voor gemeenten, sportbonden en andere sportorganisaties.

 

 

Stappenplan verbinding sport en sociaal domein

Gemeenten die sport effectief inzetten in het sociaal domein, doorlopen allemaal ongeveer dezelfde 5 stappen. Erik Puyt (Team Sportservice) en Hans Arends (Kenniscentrum Sport) zoomen in het artikel Stappenplan verbinding sport en sociaal domein in op de ontwikkelingen rondom sport in het sociaal domein en delen hun ervaringen uit de gemeente Tilburg.

 

 

 

Eenvoudige voorlichting mondzorg

GGD GHOR Nederland en Pharos ontwikkelden eenvoudig voorlichtingsmateriaal over mondzorg voor statushouders. Dit voorlichtingsmateriaal helpt zorgprofessionals bij de voorlichting en het beantwoorden van vragen over mondzorg. De geïllustreerde folders zijn beschikbaar in eenvoudig Nederlands. Pharos vertaalt de folder nog naar het Engels, Tigrinya en Arabisch. 

 

 

Win gratis training ‘Effectieve communicatie met laaggeletterden’

Met de teach-backmethode kunt u als zorgprofessional nagaan of uw boodschap goed is overgekomen. U doet dit door aan de patiënt te vragen om in eigen woorden te herhalen wat jullie zojuist hebben besproken. Meer weten over effectief communiceren met laaggeletterden of kans maken op een gratis training in september? Lees meer op de website van Pharos

 

 

 

Kom ook naar de PraktijkVoorbeeldenParade

Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken. Maar hoe en waar werken gemeenten al aan? Om dit te ontdekken organiseren ZonMw met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Werkplaatsen Sociaal Domein de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie dagen lang krijgen gemeenten en hun maatschappelijke partners op drie verschillende locaties een podium om aan elkaar te laten zien wat zij bereiken in het sociaal domein. Ook zijn er workshops en inspiratiesessies. Lees meer

 

‘Op zoek naar zin’ voor de huisartsenzorg

De praktijkondersteuner (POH-GGZ) speelt een belangrijke rol in de behandeling van depressieve klachten bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Daarom is hun behandelaanbod uitgebreid met de groepsinterventie Op zoek naar zin. Onderdeel van deze interventie is life-review, waarin het ophalen, evalueren en betekenis toekennen aan herinneringen centraal staat. Daarnaast worden creatieve werkvormen gebruikt. Lees meer over de interventie

 

 

Lekker in je vel leert beter

Het afgelopen jaar zijn twee basisscholen gevolgd bij hun aanpak van het ondersteuningsprogramma Welbevinden op School. In drie korte films is vastgelegd hoe en waarom deze scholen dit doen én wat het hen brengt. “Scholen die aandacht besteden aan het welbevinden van de leerlingen en die kiezen voor een bewuste aanpak door de hele school heen, maken écht het verschil”, stelt Marjolein Keij van Pharos. Het ondersteuningsprogramma Welbevinden op School is opgezet door Pharos en het Trimbos-instituut.

 

 


Agenda

Juni – september: Bijleren met je voeten in het zand

Voor de thuisblijvers en doorwerkers zijn er de Trimbos Zomersessies 2018: verhelderende en verdiepende workshops op bijzondere zomerse locaties, ideaal om te combineren met bijvoorbeeld een lekkere lunch of een toeristisch uitstapje. Op 28 juni is de eerste sessie: Bezoek een drugslab. Meer informatie en aanmelden

 

7 augustus: Kennissafari ‘The Big Five’

Op de slotdag van de European Sports for All Games organiseert Kenniscentrum Sport samen met partners een Kennissafari door het sportieve centrum van Heerenveen. Ga mee en leer meer over ‘The Big Five’, vijf waardevolle thema’s op het gebied van sport en de impact ervan op de gemeenschap. Verken het onbekende en schrijf je in!

 

13 september: Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis

Bent u geïnteresseerd in het geven van de VERS-training in groepsverband? Bent u hulpverlener met een HBO beroepsopleiding met ervaring in groepsbehandeling en heeft u enige kennis van borderlinepersoonlijkheidsstoornissen? In deze driedaagse training leert u deze training zelf te geven. Meer informatie en aanmelden

 

18 september: ROPI-R | Basistraining

Ligt uw organisatie op koers als het gaat om herstelgerichte zorg en inzet van ervaringsdeskundigheid? De Recovery Oriented Practices Index - Revised (ROPI-R) is een instrument waarmee u dit kunt meten. Na het volgen van de basistraining én de terugkomdag kun u dit instrument gebruiken voor zelfscoring binnen uw organisatie of bij andere organisaties. Meer informatie en aanmelden

 

26 september: Train de trainer | Klachtgerichte Mini Interventies (KMI's)

In deze training leert u de inhoud van de KMI’s Beter slapen, Minder stress en Minder piekeren. Dit zijn korte interventies die zich richten op specifieke en veelvoorkomende klachten die cliënten ervaren. Na het volgen van deze eendaagse training bent u in staat om de KMI’s individueel of in groepsverband in eigen praktijk uit te voeren. Meer informatie en aanmelden

 

7 november: studiedag Gezond in…

Gezond in... organiseert op 7 november haar landelijke studiedag in Amersfoort. Er is aandacht voor de kracht van slimme koppelingen; zoals de aanpak van gezondheid en schulden en tussen gezondheid en de nieuwe Omgevingswet en voor een aantal minder bekende thema's die de lokale aanpak kunnen verbreden en verdiepen. Ook gaan we in op monitoring & evaluatie. Nu al aanmelden? Dat kan via info@gezondin.nu

 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer