U bent hier

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven - 28 februari 2018

Jaargang 10, nr. 2

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.


Nieuws over werksessies Preventie in de Buurt

Ruim de helft van de twintig geplande werksessies rond samenwerken aan gezondheid in de wijk heeft plaatsgevonden. ‘De werksessie was erg waardevol. Anders waren we nooit met preventie aan de slag te gaan,’ vertelt Tineke Posthoorn van Welzijnswerk Midden-Drenthe. ‘Er is meer draagvlak voor preventie binnen welzijn gekomen. Er is nu een stuurgroep bezig met een plan voor een gezonder Westerbork.’ 
In een werksessie zetten lokale professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk concrete stappen om samen te werken en die samenwerking te borgen in hun lokale praktijk. De Gezonde Wijkaanpak is daarbij het uitgangspunt. Er is nu een handig werkboek beschikbaar waarin je per stap van deze wijkaanpak, de activiteiten, aandachtspunten en tips vindt.
Lees over de opbrengsten van de werksessie die plaatsvond in Westerbork. En neem een kijkje in het Werkboek Samenwerken aan gezondheid in de wijk.
 


Gezondheid en Omgevingswet: tips

Hoe werkt GGD Zuid Limburg rond de Omgevingswet? En welke tips hebben zij voor jou? Centrum Gezond Leven vroeg het aan Lea Janssen (senior beleidsadviseur) en Sandra Akkermans (milieugezondheidkundige). Zij ondersteunen de gemeente bij het maken van een omgevingsvisie en organiseerden bijeenkomsten voor alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten over de relatie tussen gezondheid, veiligheid en leefomgeving.

Hoe zij gezondheid op de agenda krijgen, lees je op Loketgezondleven.nl in de rubriek Drie vragen aan.

 

 

 


Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost, deel 5

Lees meer op Loketgezondleven.nl


RIVM-kort

Leefstijlthema drugs geactualiseerd

Het leefstijlthema drugs is geactualiseerd in samenwerking met het Trimbos-instituut. Je vindt er nieuwe informatie over middelen als lachgas en 4FA. Ook is er nieuwe beleidsinformatie toegevoegd over harm reduction. Bekijk de nieuwe inspirerende voorbeelden zoals een onderzoek naar lokaal drugsbeleid op Texel, en drugsgebruik als onderdeel van het extra contactmoment JGZ
Bekijk leefstijlthema Drugs.

Gebruikerspanel Handreiking Gezonde Gemeente

Werk je bij een gemeente en wil je je ervaring en expertise op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid inzetten voor een landelijk loket? Meld je aan voor het gebruikerspanel Handreiking Gezonde Gemeente en denk mee over onderwerpen als wijkgezondheidsprofiel, integraal beleid en gezonde leefomgeving! Interesse? Neem contact op met Danielle de Jongh via danielle.de.jongh@rivm.nl. Lees meer informatie op Loketgezondleven.nl.

 

Atlas Werkconferentie

Samen bouwen aan een gezonde en groene leefomgeving. Dat is het thema van de Atlas Werkconferentie op 17 april 2018. De werkconferentie vindt plaats als side-event van Building Holland, een congres van Duurzaam Gebouwd. Meedoen? Er is nog ruimte voor jouw bijdrage in de vorm van workshop, presentatie of korte pitch! Meer informatie vind je op Atlas Leefomgeving.

 


Partnerberichten

Gezond in... en aanpak ‘gezonde start’

Hoe investeer je in de gezondheid van toekomstige generaties? Met kennis uit het programma Healthy Pregnancy 4all (Erasmus MC), werken 17 (GIDS)gemeenten aan een samenhangende aanpak rond gezonde start. Hugo de Jonge, minister van VWS, bezocht onlangs Schiedam om te zien hoe deze gemeente als een van de 17, de kans op een gezonde start vergroot. Het stimuleringsprogramma Gezond in… (Pharos en Platform31) werkt de komende drie jaar samen met Erasmus MC en onderzoeksinstituut DRIFT. Met de kennis en ervaring van deze partijen kunnen de 165 GIDS-gemeenten (Gezond in de Stad) hun lokale beleid en de aanpak van gezondheidsachterstanden verbreden en versterken op ‘gezonde start’.
Lees meer over de aanpak in Schiedam. En wil je als GIDS-gemeente ook werk maken van een gezonde start? Neem dan contact op met je Gezond in…-adviseur of mail met info@gezondin.nu.

 

De nieuwe Risicomonitor

Kinderdagverblijven zijn sinds 1 januari 2018 wettelijk verplicht een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid te hebben, waarbij medewerkers actief betrokken zijn. Vanuit de Arbowet moet er bovendien meer nadruk liggen op het voorkomen van verzuim. De nieuwe Risicomonitor sluit aan bij deze wettelijke eisen en helpt je organisatie om hieraan te voldoen. De Risicomonitor van VeiligheidNL is bestemd voor organisaties in de branches Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang en ondersteunt jou als werkgever en/of werknemer bij een goed en actueel arbo-, veiligheids- en gezondheidsbeleid. Je gaat daarbij op maat aan de slag met actieplannen rond arbo voor medewerkers. Lees meer informatie over de nieuwe Risicomonitor.

 

Nieuwe website Zanzu.nl

Zanzu.nl is een nieuwe website voor asielzoekers en statushouders over seksualiteit en seksuele gezondheid, de Nederlandse wet- en regelgeving op dat terrein en de relevante hulp- en dienstverlening. In 14 talen biedt Zanzu.nl begrijpelijke informatie, rekening houdend met culturele gevoeligheden.
Door gebrekkige kennis lopen asielzoekers en migranten grote risico’s in seksuele gezondheid. Maar tot nog toe was over seksuele gezondheid geen geschikte informatie beschikbaar voor anderstaligen. Zanzu.nl is de Nederlandse variant van Zanzu.be (België) en Zanzu.de (Duitsland). Vanuit het Kennisdelingsprogramma Gezondheid en Vitaliteit van vluchtelingen maakten Pharos, GGD GHOR Nederland en Rutgers Zanzu.nl mogelijk. Hierin werkten zij samen met Soa Aids Nederland, de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), diverse vertalers en sleutelpersonen uit de herkomstgroepen. Lees meer over Zanzu.nl.

 

Seksuele gezondheid in Nederland 2017

De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun seksleven. Meer mannen dan vrouwen genieten van seks. Maar ook: seksuele grensoverschrijding komt veel voor. En een aanzienlijk deel van de homo- en biseksuele mannen is uitgescholden vanwege hun seksuele voorkeur. Bijna iedereen vindt dat seksuele voorlichting op school verplicht moet zijn. Je leest het allemaal in de monitor Seksuele gezondheid in Nederland 2017. 
De monitor is een representatief bevolkingsonderzoek onder ruim 17.000 respondenten. Het rapport van Rutgers biedt een schat aan informatie over de seksuele gezondheid van volwassenen tussen de 18 en 80 jaar in Nederland anno 2017. Over seksueel gedrag, beleving en attituden, seksuele oriëntatie, anticonceptie en zwangerschap, soa en hiv, seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld, seksuele problemen en bijzondere seksuele voorkeuren. Lees Seksuele gezondheid in Nederland 2017.

 

Wat betekent de N=N boodschap?

Mensen met hiv die de juiste medicatie slikken en bij wie het virus langer dan zes maanden niet meetbaar aanwezig is, kunnen het virus niet langer overdragen. Maar wat betekent deze N=N boodschap (Niet meetbaar = Niet overdraagbaar)? Kan je cliënt dan seks zonder condoom hebben? Welke voorlichting vraagt dat nu? 
In het N=N dossier zette SoaAids Nederland alle praktische informatie en tips op een rij.
Bekijk het N=N dossier.

 

 

Infographic Wat doe je tegen stigma?

Mensen met bijvoorbeeld psychische of verslavingsproblemen ervaren vaak vooroordelen van anderen, stigmatisering. Hoe herken je het? Wat zijn de gevolgen? Wat kun je eraan doen? 
De infographic ‘Wat doe je tegen stigma?’ biedt werkgevers, hulpverleners en beleidsambtenaren van gemeenten en onderwijsinstellingen een handig overzicht van de gevolgen van stigma en wat er tegen te doen is. De infographic is ontwikkeld door Kenniscentrum Phrenos, Trimbos-instituut, Samen Sterk zonder Stigma en Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.
Bekijk de infographic.

 

Subsidieoproep meldpunten verward gedrag

Wil je de bereikbaarheid uitbreiden (24/7 of uitbreiden avond- en weekenduren) van bestaande niet-acute regionale advies- en meldpunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn? 
Vraag dan nu bij ZonMw subsidie aan voor het uitbreiden van de bereikbaarheid én het efficiënter inrichten van bestaande lokale en/of regionale meldpunten. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 20 maart 2018, 14.00 uur.
Lees meer over de subsidieoproep Meldpunten verward gedrag.

 

Jaarbericht 2017 Nationale Drug Monitor

Het gebruik van stimulerende middelen, zoals ecstasy, cocaïne en amfetamine onder volwassenen is tussen 2014 en 2016 gestegen. Het percentage rokers daalde in deze periode. En zes op de tien volwassenen drinken meer dan één glas alcoholhoudende drank per dag, wat meer is dan de ‘norm’ van de Gezondheidsraad. Het Jaarbericht 2017 van de Nationale Drug Monitor bevat de laatste cijfers over het gebruik van alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen. Ook vind je er informatie over ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast. Het Jaarbericht is een uitgave van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC). Voor professionals, preventiewerkers en gemeenteambtenaren op het gebied van drugs, alcohol en tabak bieden de cijfers de basis om actief in te zetten op preventieactiviteiten en gemeentelijk beleid te evalueren, aan te passen of te versterken. 
Bekijk het Jaarbericht 2017 Nationale Drug Monitor.


Agenda Gezond Leven

22 en 29 maart – Training Make a Move+

In gesprek met jongens met een lichte verstandelijke beperking over relaties, seksualiteit en seksueel gezond gedrag? Make a Move+ is een groepsprogramma voor jongens tussen 14 en 21 jaar met een lichte verstandelijke beperking. Meld je aan voor de tweedaagse training van 22 en 29 maart. 
Meer informatie en aanmelden.
 

23 maart - Symposium Move around

Bij dit symposium van de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland (VvBN) staat de samenhang tussen bewegen en de omgeving centraal. Hierbij komen de fysieke, de sociale en virtuele omgeving aan bod. De insteek zal interdisciplinair zijn. Stel je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen!
Meer informatie en aanmelden.
 

17 april - Harm Reduction Congres

Hoe beperk je gezondheidsschade als gevolg van het gebruik van drugs en alcohol? Het congres georganiseerd door onder andere Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction, Dienst Justitiële Inrichtingen en Trimbos-instituut, biedt een platform voor uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van harm reduction in Nederland. Voor hulpverleners, beleidsadviseurs en beleidsmakers. 
Meer informatie en aanmelden.
 

Save the date 21 juni - Congres VTV-2018

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de toekomst voor de volksgezondheid en zorg? Hoe kunnen we hiermee omgaan en wat is hier voor nodig? Lees het antwoord in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2018 die wordt gepresenteerd tijdens het congres op 21 juni. Zet deze datum vast in je agenda! 
Meer informatie.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer