U bent hier

Nieuwsbrief Centrum Gezond Leven - 29 juni 2017

Jaargang 9, nr. 6

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVM Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

 


Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost, deel 1 

Een wijkgerichte aanpak van het thema roken op de voet volgen? Lees dan het eerste nieuwsbericht in een reeks over het project Rookvrij opgroeien in Haarlem-Oost. Elke twee maanden vertelt Lida Samson (GGD Kennemerland) op Loketgezondleven.nl alle ins en outs van dit project en neemt je mee naar de praktijk van deze Gezonde Wijkaanpak, van start tot finish. Lida: ‘We gaan tot achter de voordeur van gezinnen en hebben geen succesgarantie’.

Het project Rookvrij opgroeien Haarlem-Oost is gestart, omdat in deze wijk bijna de helft van de kinderen opgroeit in een huishouden waarin wordt gerookt. Als kinderen meeroken verdubbelt dat de kans dat zij zelf later ook gaan roken. Dat draagt weer bij aan het in stand houden van gezondheidsachterstanden over generaties heen. Onacceptabel, vonden gemeente Haarlem, GGD Kennemerland en DOCK Haarlem welzijnswerk. Samen willen zij de ongunstige wisselwerking tussen generaties in de wijk doorbreken en inzetten op een rookvrij Haarlem-Oost. 

Bekijk Rookvrij opgroeien op Loketgezondleven.nl


Evaluatie erkenningstraject

Heb je wel eens een interventie laten beoordelen? Help dan om het erkenningstraject te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van beleid en praktijk. Vul (in 10 minuten) de vragenlijst evaluatie erkenningstraject in!

Via het erkenningstraject krijgen professionals uit praktijk, beleid en onderzoek, inzicht in de kwaliteit van (leefstijl)interventies. Hoe verloopt het erkenningstraject en in welke mate draagt het bij aan de kwaliteitsverbetering van interventies in het veld? Samen met Kenniscentrum Sport, Movisie, NJi, NCJ, Trimbos-instituut en Vilans, evalueert Centrum Gezond Leven het huidige erkenningstraject. Zo hoopt CGL inzicht te krijgen in verbetermogelijkheden. Daarbij is jouw hulp heel welkom.

Lees meer over het erkenningstraject en vul vóór 16 juli de vragenlijst in.

 


Gebruikerspanel Preventie in het Zorgstelsel

Werk je bij een gemeente, GGD of zorgverzekeraar samen aan preventie voor risicogroepen? Wil je jouw ervaring en expertise op het vlak van deze samenwerking en financiering inzetten voor een landelijk loket? Dan ben je van harte welkom in het gebruikerspanel Preventie in het Zorgstelsel!

Het digitaal loket Preventie in het Zorgstelsel heeft als doel om gemeenten en zorgverzekeraars handvatten te geven hoe zij gezamenlijk preventie voor risicogroepen mogelijk kunnen maken.

Doe mee aan het gebruikerspanel, denk mee over landelijke thema’s en breng ideeën in voor het digitaal loket. Twee tot drie keer per jaar krijg je een uitnodiging om mee te denken over inhoud en vorm van webteksten, en je ontmoet diverse enthousiaste collega’s uit het hele land op de jaarlijkse panelbijeenkomst. Samen zorgen we ervoor dat de kennis en producten goed aansluiten bij de wensen uit de praktijk.

Interesse? Reageer dan vóór 21 juli.

Meer informatie over Preventie in het Zorgstelsel. Aanmelden voor gebruikerspanel.

 


Arbeidsparticipatie en gezondheidsbeperking

Meer aandacht voor je online interventie die inzet op arbeidsparticipatie voor mensen met een gezondheidsbeperking? RIVM CGL bekijkt voor je of de interventie past in de Ondersteuningswijzer van NIVEL, op Loketgezondleven.nl én/of de interventie in aanmerking komt voor ondersteuning bij de beoordeling door de (onafhankelijke) erkenningscommissie.

De Ondersteuningswijzer is een website die mensen met een chronische ziekte of beperking helpt bij het zoeken of uitvoeren van betaald werk. NIVEL ontwikkelt de Ondersteuningswijzer, samen met mensen met een gezondheidsbeperking, het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM Centrum Gezond Leven en JKVG vzw (een Vlaamse organisatie op het gebied van arbeidsparticipatie door mensen met een gezondheidsbeperking). UWV financiert het project.

Heb je of ken je een geschikte interventie of wil je meer informatie? Neem dan contact op met M.Rijken@nivel.nl of djoeke.van.dale@rivm.nl.

 


Partnerberichten

Basismodel ketenaanpak kind met overgewicht

Hoe vul je als gemeente het beste je hulp- en zorgplicht in voor kinderen met overgewicht en obesitas, en hun ouders? Om hier antwoord op te geven experimenteerden de JOGG-gemeenten Amsterdam en ’s-Hertogenbosch de afgelopen jaren met de zogenoemde ‘sluitende ketenaanpak’. Dit resulteerde in het nieuwe Basismodel ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas, dat zij presenteerden tijdens een miniconferentie van Care for Obesity en JOGG.

Doel van het basismodel is om de kennis die wordt ontwikkeld op dit onderwerp zoveel mogelijk te delen, zodat ook andere gemeenten en professionals dit kunnen benutten voor hun eigen ketenaanpak en werkveld. Het basismodel zal de komende tijd nog verder worden uitgewerkt tot een landelijk model.

Bekijk het Basismodel ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

 

Factsheet zitgedrag en Report Card

Kenniscentrum Sport en het RIVM ontwikkelden de Factsheet Zitgedrag, met feiten en tips over een effectieve aanpak van te veel zitten. Je vindt er antwoord op vragen als: Waarom is te veel zitten een probleem?, en: Wie zit hoe veel?

De factsheet is gericht op zowel professionals als consumenten, en bevat informatie over alle doelgroepen. In een artikel vind je een korte toelichting en de bronvermelding bij de factsheet.

Specifiek voor kinderen ontwikkelde Kenniscentrum Sport de Report Card: een ‘schoolrapport’ van het beweeg- en zitgedrag van de jeugd. Het biedt overheid en gemeenten een uitgangspunt om passend beleid te maken voor actieve en gezonde kinderen. Tevens is tijdens de landelijke FitKidsdag in mei de eerste Report Card+ gelanceerd: een rapport over het beweeg- en zitgedrag van kinderen met een chronische ziekte of beperking (fysiek of mentaal).

Bekijk de Factsheet Zitgedrag en lees meer over de Report Card en Report Card+.

 

Casussen uit achterstandswijken

De webpagina ‘Casussen uit achterstandswijken’ van Pharos schetst de complexe problematiek van mensen in een achterstandssituatie en laat zien hoe belangrijk samenwerking in de wijk is tussen zorg, welzijn, wijkteam en preventie. Ook vind je er praktische tips en informatie rondom thema’s als laaggeletterdheid en cultuursensitieve zorg.

Huisartsen, maar ook zorgprofessionals als POH’s, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers, hebben in de wijk een belangrijke rol en functie in het herkennen van patiënten die laaggeletterd zijn en/of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben. De meeste inwoners ervaren huisartsenzorg als laagdrempelig en dat geeft deze zorg een spilfunctie.

Voor gemeenten is het belangrijk om te weten welke inwoners in een achterstandssituatie verkeren. Samenwerking met huisartsen is daarbij cruciaal. De casussen geven medewerkers van gemeenten inzicht in de problematiek, en zijn daarmee goede input om het gesprek met huisartsen en zorgprofessionals aan te gaan.

Bekijk de Casussen uit achterstandswijken

 

Inwoners over meedoen in de maatschappij

Vraag aan inwoners met een lage sociaaleconomische status wat zij nodig hebben om te kunnen participeren. En sluit daarbij zo veel mogelijk aan bij bestaande netwerken en structuren. Dat maakt het eenvoudiger om verder in gesprek te gaan om hun wensen en behoeften te inventariseren.

Dit komt naar voren uit de films waarin Pharos vier inwoners uit de gemeenten Smallingerland en Emmen aan het woord laat. Zij vertellen over het positieve effect dat participeren heeft op hun gezondheid, en over de rol die de gemeente daarbij kan spelen.

Bekijk de films.

 

Facebookpagina Opgroeien in Nederland online

Sinds mei 2017 staat de Facebookpagina Opgroeien in Nederland online. Arabisch sprekende ouders die recent hier zijn komen wonen, vinden er betrouwbare informatie over opgroeien en opvoeden in Nederland.

Op de Facebookpagina maken Syrische professionals met een pedagogische achtergrond (ondersteund door professionals van GGD regio Utrecht en Pharos) Arabisch sprekende ouders in Nederland wegwijs in het domein Opgroeien en opvoeden. De informatie is in het Arabisch en in het Nederlands. Ouders kunnen vragen stellen en krijgen ook in beide talen antwoord.

Heb je contact met Arabisch sprekende ouders? Wijs hen dan op dit platform. Ook kun je posters en visitekaartjes aanvragen via Pharos. Alle posts van Opgroeien in Nederland (en van Syriërs Gezond) vind je terug op de website Gezond in Nederland.

 

Voeding en leefstijl in opleiding geneeskunde

Ruim 70% van de co-assistenten en huisartsen in opleiding wil meer onderwijs over voeding en leefstijl. Ook leren ze graag wanneer en naar welke professionals ze een patiënt kunnen doorverwijzen en waar meer informatie over leefstijl te vinden is.

Dat blijkt uit het rapport ‘Voeding en leefstijl in de opleiding geneeskunde’, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Het rapport meldt ook dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en enkele medische faculteiten bezig zijn om hun curricula te herzien en meer aandacht in te ruimen voor voeding en leefstijl. Vanuit de publieke gezondheid is winst te behalen door informatie onder de aandacht te brengen via de voor de huisarts gangbare kanalen.

Lees het rapport en de factsheet.

 


RIVM-kort

Nieuw op Gezondekinderopvang.nl: bso

Gezondekinderopvang.nl biedt nu ook voor de buitenschoolse opvang (bso) praktische informatie. Organisaties voor de opvang van zowel 0-4 jarigen als 4-12 jarigen, vinden er handvatten om structureel te werken aan een gezonde leefstijl. De teksten voor de nieuwe themapagina’s zijn ontwikkeld met de kennisinstituten.

Neem een kijkje op Gezondekinderopvang.nl.

 

Kennisuitwisseling in Zuid-Limburg 

Collega’s van CGL brachten een werkbezoek aan de gemeente Sittard-Geleen en GGD Zuid-Limburg. Doel was kennisuitwisseling tussen de lokale praktijk in Zuid-Limburg en de landelijke kennis en expertise van het CGL. Lees bijvoorbeeld hoe de gemeente Sittard-Geleen en GGD Zuid-Limburg de Gezonde Wijkaanpak in de wijk Lindenheuvel vormgeven en in de praktijk brengen.

Lees meer op Loketgezondleven.nl

 

Samenwerking publieke gezondheid en sociaal domein

Op zoek naar tips voor samenwerking tussen publieke gezondheid en sociaal domein? Doe inspiratie op met nieuwe voorbeelden in de Handreiking Gezonde Gemeente en lees over de gezondheidsnetwerken van JOGG Zaanstad. Medewerkers uit onder andere Sociale Wijkteams, Jeugdteams, en huisartsenpraktijken werken samen, leren elkaar goed kennen en leren ook om kansarme gezinnen beter bereiken.

Lees meer op Loketgezondleven.nl.

 

Stappenplan evalueren

Wil je aan de slag met evalueren? Gebruik dan het nieuwe stappenplan in de Handreiking Gezonde Gemeente. Dit stappenplan helpt je bij het maken van een evaluatieplan. Maak juist aan het begin van de verschillende fases in je beleid al de juiste keuzes; daardoor voorkom je dat je achteraf moet constateren dat je evaluatiemogelijkheden hebt gemist.

Bekijk het stappenplan op Loketgezondleven.nl.

 

Vragenlijst Werkzame elementen

Welk onderdeel mag je beslist niet overslaan bij de uitvoering van een interventie? Hoe snijd je een erkende leefstijlinterventie toe op lokale omstandigheden? Inzicht in de Werkzame elementen helpt. Op Loketgezondleven.nl vind je informatie over werkzame elementen. Laat weten in hoeverre die informatie behulpzaam is in je werk!

Vul (in 10 min.) de vragenlijst Werkzame elementen in.

 


Agenda

24 augustus - Zomersessies: Happy Drinks

Organiseer een (alcoholvrije) Happy Drinks Bartenderwedstrijd. In deze Zomersessie passeren alle facetten de revue: voorbereidingen, lespakket, bereiken van potentiële deelnemers, draaiboek en spetterende finale. Je gaat naar huis met inspiratie, een draaiboek en een lespakket. En … deze workshop vindt plaats op een zomerse locatie met een proeverij van nieuwe Happy Drinks als uitsmijter.

Meer informatie en aanmelden.

 

5 september - Zomersessies: Pecha Kuchamiddag

Een middag voor en door preventiewerkers die alcoholmatiging en middelenpreventie hoog op de agenda hebben staan. Deel ervaringen en neem een kijkje in elkaars keuken aan de hand van Pecha Kucha presentaties en materialen over lokale en regionale preventieactiviteiten. Met na afloop een (alcoholvrije) borrel.

Meer informatie en aanmelden.

 

7-14 september - Themaweek NIX zonder ID

Het tonen van ID en het naleven van de leeftijdsgrens staat centraal, om een goed verkoop- en handhavingsbeleid te versterken en de sociale norm ‘niet drinken en roken tot 18 jaar’ te ondersteunen. In de toolkit van het Trimbos-instituut vind je allerlei middelen om acties te organiseren, zoals posters, flyers, en complimentenkaarten.

Lees meer informatie.

 

22 september - Workshop over Lovebuzz

Werk je met brugklassers en wil je aan de slag met relationele en seksuele vorming? De Lovebuzz game van Rutgers is een laagdrempelige manier om met leerlingen uit de brugklas in gesprek te gaan over verliefd zijn, pesten en sexting. Ontmoet collega's en doe inspiratie op!

Meer informatie en aanmelden.

 


 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer