Jaargang 10, nr. 5

Jaargang 10, nr. 5

Welkom bij de nieuwsbrief van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

Financiële ondersteuning voor beoordeling leefstijlinterventies

Erkende leefstijlinterventies die op Loketgezondleven.nl staan en waarvan de erkenningstermijn van 5 jaar is verlopen, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Interventie-eigenaren kunnen maximaal € 3.500, - subsidie ontvangen om hun interventie opnieuw voor erkenning in te dienen, de zogenoemde her-erkenning.

De databank van Loketgezondleven.nl is een van de implementatiekanalen waar de kennis (zoals effectieve interventies) voortkomend uit ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie onderzoek, voor de praktijk gemakkelijk vindbaar is en toepasbaar wordt aangeboden. Daarom biedt ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie dit jaar deze stimuleringsregeling voor het her-erkennen van interventies. Centrum Gezond Leven voert deze regeling uit. Er is nog ruimte voor leefstijlinterventies om een aanvraag in te dienen.

Meer informatie: Carolien de Jager (030 27 44 316) of Djoeke van Dale (030 27 48 646) of stuur een mail naar erkenning@rivm.nl.


Gezocht: interventie/activiteit voor kinderopvang!

Kinderopvangorganisaties maken gebruik van verschillende interventies gericht op een gezonde leefstijl van jonge kinderen. Door onafhankelijke professionals erkende activiteiten krijgen een prominente plek in de activiteitenoverzichten op Gezondekinderopvang.nl. Een erkende activiteit is van goede kwaliteit, is goed uitvoerbaar in de praktijk en heeft een grotere kans op effect. Wil je een goede interventie voor de kinderopvang in het overzicht laten opnemen? Stuur deze dan naar gezondekinderopvang@rivm.nl.

Bekijk het activiteitenoverzicht
Lees meer over het erkenningstraject


Net verschenen: Gezondheidsbevordering en leefstijl

Lex Lemmers en Jeroen de Greeff (Trimbos) schreven een studieboek over gezondheidsbevordering en leefstijl. Het boek Gezondheidsbevordering en leefstijl is bedoeld voor hboHoger Beroeps Onderwijs (HBO) -studenten die zich voorbereiden op een toekomst als professional in zorg, welzijn en preventie, waaronder primair verpleegkundigen, diëtisten en leefstijlcoaches. Naast het boek is er ook een online leeromgeving beschikbaar waarin ook verwijzingen zijn te vinden naar Loketgezondleven.nl, de Handreiking Gezonde Gemeente en de CGLRIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven database met effectieve interventies. Djoeke van Dale en Monique Leijen van Centrum Gezond Leven (CGLCentrum Gezond Leven (onderdeel van het RIVM)) hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek door inhoudelijk mee te lezen en het voorwoord te verzorgen.


PreventieCoalitie in de praktijk

In Deventer, Oss en Twente zijn PreventieCoalities actief om de gezondheid en vitaliteit van inwoners te verbeteren en zorg en welzijn beter op elkaar te laten aansluiten. De behoeften van inwoners staat voorop en er is speciale aandacht voor risicogroepen, zoals ouderen. Zorgverzekeraars en gemeenten werken samen met een flink aantal uiteenlopende organisaties, zoals zorginstanties, welzijnsorganisaties, universiteiten, onderzoeksinstituten en buurtinitiatieven. De grondslagen voor deze succesvolle netwerken lijken een heldere gedeelde visie en duidelijke financiële afspraken gebaseerd op wederzijds vertrouwen te zijn. Wil je weten hoe je in jouw gemeente of regio een succesvolle PreventieCoalitie kunt starten? Op Loketgezondleven.nl vind je meer informatie, sprekende voorbeelden en hulpmiddelen om een samenwerking op te zetten.


Nieuw op Gezondekinderopvang.nl

Op Gezondekinderopvang.nl is een kaartje toegevoegd waarop je kunt zien welke kinderopvangorganisaties een coach Gezonde Kinderopvang in dienst hebben. Een coach is hét aanspreekpunt voor een gezonde leefstijl binnen de kinderopvangorganisatie. Daarnaast schoolt en coacht de coach eigen collega’s structureel in Een Gezonde Start, de scholing van Gezonde Kinderopvang. In de train-de-trainercursus heeft de coach geleerd te werken volgens de aanpak van Gezonde Kinderopvang.
Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het Voedingscentrum en RIVM Centrum Gezond Leven. Kijk op Gezondekinderopvang.nl welke organisaties werken met een opgeleide coach.

Lees de veelgestelde vragen


Extra train-de-trainercursussen Gezonde Kinderopvang

Kinderopvangorganisaties kunnen kosteloos een pedagogisch stafmedewerker laten opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Dat kan met de tweedaagse train-de-trainercursus, die onderdeel is van de scholing Een Gezonde Start. Al meer dan 300 deelnemers zijn opgeleid tot hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie. Vanwege de grote animo vinden in 2018 zeven extra cursussen plaats. De eerste start eind juni. Aanmelden kan vanaf nu! (let op: vol = vol!)


RIVM-Kort

Panelleden gezocht!

Werk je bij een gemeente en wil je je ervaring en expertise op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid inzetten voor een landelijk loket? Meld je aan voor het gebruikerspanel Handreiking Gezonde Gemeente en denk mee over onderwerpen als wijkgezondheidsprofiel, integraal beleid en gezonde leefomgeving!

Interesse? Neem contact op met Danielle de Jongh. Lees meer op Loketgezondleven.nl.

Checklist gezondheidsbeleid weer terug

De checklist gezondheidsbeleid maken, uitvoeren en evalueren op loketgezondleven.nl terug van weggeweest. De checklist helpt u om te achterhalen aan welke punten u (extra) aandacht wilt besteden en u selecteert snel de informatie die voor u van belang is.


Partnerberichten

De gemeente als partner

De vierde editie van het online magazine ‘De gemeente als partner’ van FNOFonds NutsOhra Zorg voor Kansen staat online. Het thema is De verkiezing voorbij. Het magazine maakt deel uit van de leergang ‘Aan de slag als partner van de gemeente’, van FNOFonds NutsOhra voor projectleiders. Met deze reeks stelt FNO de informatie daaruit beschikbaar voor iedereen die zijn band met gemeenten wil versterken.

Wat zijn jouw mogelijkheden om invloed op het gemeentebeleid uit te oefenen? Lees meer over de relatieopbouw voor de komende maanden in de nieuwste editie, of bekijk eerdere edities

Rapport gezinsherenigers

PharosKennis- en adviescentrum gezondheid, migranten en laagopgeleiden heeft een verkenning gedaan naar het welzijn en de gezondheid van vluchtelingen die hun gezin willen herenigen. De resultaten ervan zijn te lezen in het rapport ‘Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers – een verkenning’. Je leest wat de positieve aspecten van hereniging zijn, hoe het mensen helpt hun leven weer op te pakken en waar deze mensen tegenaan lopen. Deze inzichten zijn behulpzaam om problemen te voorkomen, tijdig te signaleren en aan te pakken. Lees meer in het rapport ‘Welzijn en gezondheid van gezinsherenigers – een Verkenning’

Verkenning ‘Gezonde Start’ in GIDSGezondheid In De Stad-gemeenten

Het stimuleringsprogramma Gezond in… startte begin mei een verkenning in GIDSGezondheid In De Stad -gemeenten naar ambities, behoeften en vragen rond het thema ‘Gezonde Start’. GIDS-gemeenten die het thema ‘Gezonde Start’ onderdeel willen maken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden kunnen hierover advies op maat krijgen. De komende drie jaar werkt Gezond in… (PharosKennis- en adviescentrum gezondheid, migranten en laagopgeleiden en Platform31) daarom samen met het programma Healthy Pregnancy 4 All van het Erasmus MC en het onderzoeksinstituut DRIFT. Investeren in de gezondheid van toekomstige generaties begint bij het ongeboren kind en zijn of haar ouders. Een samenhangende, integrale aanpak die goede zorg combineert met aandacht voor achterliggende problematiek is nodig. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Lees meer over de verkenning.

Zwemveiligheid bevorderen als professional

Om de zwemveiligheid in Nederland te bevorderen heeft Veiligheid NL alle beschikbare voorlichtingsmaterialen over zwemveiligheid op een rijtje gezet. Professionals die zich willen inzetten om de zwemveiligheid te verbeteren doen er goed aan om een meer-sporen beleid te volgen, bijvoorbeeld door het bieden van zwemlessen en tegelijkertijd voorlichting te geven over zwemveiligheid.

Bekijk alle belangrijke voorlichtingsmaterialen over zwemveiligheid.

Handreiking zwemveiligheid nieuwkomers

Specifiek voor gemeenten ontwikkelden GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, Pharos en VeiligheidNL een handreiking over zwemveiligheid bij nieuwkomers. De handreiking bevat informatie en tips om de zwemveiligheid voor de risicogroep ‘jonge nieuwkomers’ in gemeenten te vergroten.

Lees de 'Handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers, wat kan jouw gemeente doen?

Jongeren later seks door online wereld 

Jongeren beginnen tegenwoordig later aan seks, bleek vorig jaar uit een groot onderzoek van Rutgers en SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland. Aanvullend kwalitatief onderzoek van Rutgers onder jongeren laat nu zien dat sociale media hierin op meerdere manieren een belangrijke rol spelen. Ook de verhoging van de leeftijd waarop je alcohol kunt krijgen is van invloed. Opvallend is ook dat jongeren veel waarde hechten aan de eerste keer seks en die het liefst in een relatie beleven. Lees meer


Agenda

28 juni: Symposium Vroegdetectie in de GGZGeestelijke/gewestelijke gezondheidsdienst

Hoe zorg je ervoor dat de eerste signalen van persoonlijkheidsstoornissen worden opgevangen? Hoe voorkom je dat een patiënt een psychose ontwikkelt? Wat kunnen hulpverleners in de volwassenzorg en de jeugdzorg/jeugd-ggzGeestelijke gezondheidszorg van elkaar leren? Enkele vragen die tijdens het symposium vanuit zowel de onderzoeks- als zorgkant worden belicht. *Meer info en aanmelden*

29 juni: Training 'Opgroeien met liefde'

Heeft u behoefte aan handvatten om het gesprek met ouders over seksuele opvoeding aan te gaan? Of wilt u meer weten over de seksuele ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar en welk gedrag daarin oké en niet oké is? Dan is deze training iets voor u. Meer informatie over de training en aanmelden.


12 september: Kom naar Congrestival Sociaal & Gezond

Sociaal maakt gezond en andersom. Medici en sociaal werkers weten dat, maar hoe vinden én versterken ze elkaar in hun dagelijkse werk? Inspireer en raak geïnspireerd tijdens het Congrestival Sociaal & Gezond op woensdag 12 september 2018. Dit evenement is een initiatief van MovisieLandelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken, Alles is Gezondheid, FNO zorg voor Kansen, Gezond in...  (Pharos en Platform31) en de NFACTORY, met medewerking van Sociaal Werk Nederland en RIVM. Meer informatie en aanmelden

20 september: Tweedaagse leerkring Gezondheid & Ruimte

Voor beleidsmedewerkers uit de domeinen gezondheid/sociaal maatschappelijke ontwikkeling en ruimte (stedelijke ontwikkeling/planologie/ruimte) starten Gezond in… (Platform31 en Pharos) en RIVM de derde leerkring gezondheid & ruimte. Doel is gezondheid te stimuleren en de verschillen in gezondheidsachterstanden terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen. Laat u inspireren en doe mee. Meer informatie en aanmelden