Jaargang 10, nr. 1

Welkom bij de nieuwsbrief van het  ">RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Centrum Gezond Leven. Met deze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Willen je collega's de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden.

 

Bevorderen van gezond gedrag, hoe doe je dat?

Wat moet je nu echt weten als je mensen op een effectieve manier wilt stimuleren tot gezonder gedrag? Loketgezondleven.nl heeft kennis, praktijkvoorbeelden en materialen voor je op een rij gezet in het nieuwe Actuele vraagstuk ‘Bevorderen van gezond gedrag, hoe doe je dat?’
Het vraagstuk beschrijft beknopt hoe je gezondheidsbevordering planmatig en concreet kunt aanpakken in zes stappen. Daarbij krijg je tips en ook  verwijzingen naar meer kennis en materialen. Het vraagstuk gaat dieper in op modellen die je kunt gebruiken om in kaart te brengen welke factoren het individuele gezondheidsgedrag beïnvloeden. En met welke methoden en technieken je het gewenste gedrag kunt stimuleren. Praktijkvoorbeelden laten je zien hoe interventieontwikkelaars met deze modellen en methoden een succesvolle interventie ontwikkelden.

Lees meer op Loketgezondleven.nl

Preventiecoalitie: Samen Gezond in Deventer

Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kende onlangs een subsidie toe aan de derde Preventiecoalitie: Samen Gezond in Deventer. De subsidie Preventiecoalities is een tegemoetkoming in de samenwerkingskosten van gemeenten en zorgverzekeraars bij het opzetten van preventieactiviteiten voor risicogroepen. In Samen Gezond in Deventer nemen de gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno de principes van positieve gezondheid van Machteld Huber als uitgangspunt om zo de komende drie jaar een beweging te maken van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.

Lees meer op Loketgezondleven.nl

Inspiratie door internationale voorbeelden

Het hoofdstuk ‘Internationale databases en publicaties’ op Loketgezondleven.nl is geactualiseerd. Je vindt er nieuwe voorbeelden van initiatieven en   leefstijlinterventies uit het buitenland. Zoals de Europese database van het INHERIT-project (INtersectoral Health Environment Research for InnovaTions). Deze database bevat voorbeelden van initiatieven die zich richten op verbetering van het milieu, de gezondheid en gelijkheid.  Interessant met het oog op de nieuwe Omgevingswet en inspirerend voor gemeenten die aan de slag willen met een integrale aanpak. Een ander voorbeeld is de Toolbox van de Joint Action on Nutrition and Physical Activity, die een overzicht geeft van maatregelen en interventies gericht op preventie van overgewicht bij kinderen via bewegen en gezonde voeding.

Laat je inspireren door het buitenland! Kijk op Loketgezondleven.nl

Gezondheidsthema’s up-to-date

De pagina’s met gezondheidsthema’s voor de dagopvang (0-4 jaar) op Gezondekinderopvang.nl zijn, in samenwerking met de landelijke kennisinstituten, geactualiseerd. Gezondekinderopvang.nl biedt pedagogisch stafmedewerkers en managers in de kinderopvang voor tien gezondheidsthema’s handvatten om structureel te werken aan een gezonde leefstijl van jonge kinderen. Een themapagina bevat achtergrondinformatie, concrete activiteiten, voorbeelden en praktische documenten voor thema’s als bewegen, dagritme en fysieke veiligheid.

Naast themapagina’s voor de dagopvang heeft Gezondekinderopvang.nl ook themapagina’s voor de buitenschoolse opvang.

 

SLIMMER helpt diabetes voorkomen

De interventie SLIMMER helpt mensen van 40-70 jaar met een verhoogd risico op diabetes type 2 om gezonder te eten en meer te bewegen. De Erkenningscommissie gaf de interventie het oordeel ‘Goede aanwijzingen voor effectiviteit’. Deelname aan het SLIMMER-programma heeft effect op  gewichtsverlies, glucosewaarden, voedingspatroon en fysieke fitheid, en daardoor een verminderde kans op diabetes.

Omdat SLIMMER al enkele jaren draait, is er veel praktijkervaring opgedaan. Voor begeleiders en deelnemers is een uitgebreide set materialen (draaiboeken en voedings- en beweegplannen) beschikbaar. Dat maakt het gemakkelijk om SLIMMER uit te voeren. Behalve huisartsen zijn ook praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten en buurtsportcoaches betrokken bij de uitvoering.

Meer over SLIMMER lees je op Loketgezondleven.nl. Daar vind je ook andere recent erkende interventies.

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-kort

RIVM op beursvloer congres Alles is Gezondheid

De RIVM-centra Gezondheid en Maatschappij, en Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid bieden een ‘advies op maat’ rond diverse onderwerpen, zoals preventie in de wijk of gezondheid en omgevingswet. Met inzet van producten als de toolkit Preventie in de Wijk, de VTVIn de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.-game, of het stapppenplan Gezondheid en Omgevingswet.
Benieuwd? Bezoek RIVM op de beursvloer van het congres Alles is Gezondheid.

Vernieuwde infographic Gezonde Wijkaanpak

De infographic Gezonde Wijkaanpak is verder aangepast aan de praktijk en is nu ook bruikbaar voor de regio. Het aantal samenwerkingspartners is uitgebreid, en de pijlers van de integrale aanpak zijn afgestemd op de aanpak van Gezond in…. Ook zijn op basis van RIVM-onderzoek nieuwe relevante succesfactoren toegevoegd.

Bekijk de infographic in de Handreiking Gezonde Gemeente.

Handreiking Gezonde Gemeente in nieuw jasje

De menustructuur van de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl is vernieuwd. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe overzichtspagina’s met ‘Stappen in lokaal gezondheidsbeleid’, en met ‘Succesfactoren voor effectief gezondheidsbeleid’. Ook vind je snel de leefstijlthema’s en de themadossiers.

Kijk snel op Loketgezondleven.nl.

Preventie in de Buurt in NTvG

Over het project Preventie in de Buurt verscheen een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het project richt zich op het versterken van de samenwerking tussen   publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk, onder andere door lokale werksessies. Lees hoe de werksessies een impuls zijn om samenwerking met huisartsen te versterken.

Lees het artikel.

 

Partnerberichten

Subsidiemogelijkheden bij ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Op dit moment kun je bij ZonMw inschrijven op verschillende subsidieoproepen. Let op: subsidieaanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst.
Subsidie voor gemeenten voor inrichten gezondheidsbeleid, voor professionals die werken aan effectief preventief gemeentelijk gezondheidsbeleid. Het geld is bestemd voor inzet van erkende interventies. Informatiebijeenkomst 5 maart. Deadline indienen: 1 mei. Lees meer informatie.
Voor Sportimpuls 2018 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders een aanvraag indienen voor hun vraaggestuurde lokale sport- en beweegaanbod-op-maat. Deadline indienen: 22 februari. Meer informatie.
Bij het Effectonderzoek Gezonde School-aanpak ligt de focus op evaluatieonderzoek. Informatiebijeenkomst 8 februari. Deadline indienen: 20 maart. Meer informatie.
Stimuleringssubsidie Erkenningstraject interventies. Voor eigenaren van interventies met als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen, en als de interventie is ontwikkeld binnen ZonMw-PreventieProgramma 3, 4, 5 of Zwangerschap en Geboorte 1. Meer informatie.

Landelijke Monitor Ambulantisering

Partijen in de GGZGeestelijke gezondheidszorg geven met nieuwe lokale projecten en samenwerkingstrajecten vorm aan een verbeterde organisatie van de zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Ook lijkt een deel van de gemeenten hun nieuwe rol inmiddels voortvarend te hebben opgepakt. Dit laat de ‘Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017’ zien.
De GGZ ondergaat een aantal ingrijpende transities. Belangrijke onderdelen van deze transities zijn de ambulantisering en de hervorming van de langdurige GGZ. Sinds 2015 monitort het Trimbos-instituut deze onderdelen, in opdracht van VWS. De nieuwe rapportage doet verslag van de uitkomsten van het derde meetjaar. De monitor laat de stand van zaken zien en wijst op knelpunten waar nog aan gewerkt moet worden. Interessant  voor met name GGZ-professionals en gemeenteambtenaren. Lees de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2017.

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Hoe komt het dat mensen met een zwakkere sociaaleconomische positie een slechtere gezondheid en kortere (gezonde) levensverwachting hebben? Met welke methoden kunnen we lokale netwerken ontwikkelen en zo gezondheidsachterstanden beperken? In het kader van het 5e Programma Preventie van ZonMw starten elf onderzoeken waarin deze vragen centraal staan.

De onderzoeken moeten kennis opleveren om sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) te voorkomen en te verminderen. Zes onderzoeksgroepen ontwikkelen netwerken voor een effectieve, integrale en lokale aanpak, gericht op sociale factoren die van invloed zijn op gezondheid. Ook starten vijf onderzoeken die moeten verklaren welke mechanismen, dynamiek en interacties een rol spelen in de relatie tussen sociaaleconomische positie en gezondheid. Lees meer over de onderzoeken naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Video Special Heroes

Special Heroes is een erkende interventie gericht op veilig en met plezier kunnen sporten en bewegen voor kinderen in het speciaal onderwijs. Onlangs was er een Special Heroes Experience in Zwolle. Een sportdag waar leerlingen konden kiezen uit 19 sport- én kunstworkshops. Kenniscentrum Sport maakte er deze video.

Wil je meer weten over de inzet van deze (of andere) erkende beweeginterventies? Kijk op de website sportenbeweeginterventies.

 

E-health… wat adviseer jij?

PharosKennis- en adviescentrum gezondheid, migranten en laagopgeleiden ontwikkelde de ‘Quickscan digitale vaardigheden’. Daarmee ben je als zorgprofessional in een paar stappen op de hoogte van de digitale vaardigheden van je cliënt/patiënt en weet je welke e-health-toepassingen geschikt zijn. E-health kunnen begrijpen, vinden en gebruiken levert een aanzienlijke bijdrage aan het vergroten van het zelfmanagement en regie over eigen gezondheid. En daarmee aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Maar een miljoen mensen heeft moeite met het gebruik van een computer en internet, 2,5 miljoen is laaggeletterd en 29% van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Juist voor hen kan e-health kansrijk zijn. Maar kies dan als zorgprofessional wel de juiste vorm. Wat adviseer jij? Lees meer over de Quickscan digitale vaardigheden.

 

Onderzoek naar gebruik lachgas

Hoe zit het met het lachgasgebruik in Nederland? Wat zijn de risico’s bij het gebruik als roesmiddel en wat zijn de aanbevelingen voor bijvoorbeeld gemeente, verslavingsdeskundigen of preventiewerkers? Het rapport ‘Roes met een luchtje’ geeft antwoorden. Samen met het Bonger Instituut van de Universiteit van Amsterdam onderzocht het Trimbos-instituut het gebruik van lachgas. Lachgas is een kleurloos gas dat voor uiteenlopende doeleinden wordt gebruikt. Recent is een toename in het gebruik van lachgas als roesmiddel geconstateerd. Daarbij wordt een ballon gevuld met lachgas en daarna wordt het gas uit de ballon geïnhaleerd. In de meeste gevallen zit het lachgas in ‘slagroompatronen’ en wordt het gas met een slagroomspuit in de ballon gespoten. Deze patronen zijn eenvoudig verkrijgbaar, maar het gebruik ervan is niet zonder risico’s… Lees het rapport ‘Roes met een luchtje’.

 

Agenda Gezond Leven

7 februari - Congres Alles is Gezondheid

Het jaarlijkse congres Alles is Gezondheid zet in op een gezonder en vitaler Nederland en presenteert onder andere praktijkvoorbeelden, gastsprekers, workshops. Bezoek op de ‘beursvloer’ het RIVM en hoor meer over het adviestraject.

Meer informatie

 

7 februari - Kenniscafé Sport Live!

De focus ligt deze keer op bewegen en leren in het primair onderwijs. Feiten en fabels over de opbrengsten van bewegen en leren komen aan bod. Fantaseer en debatteer mee over de mogelijkheden. Kenniscentrum Sport organiseert het Kenniscafé in opdracht van onderzoeksproject SMARTEen doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het… MOVES!

Meer informatie en aanmelden
 

8 februari – Informatiebijeenkomst subsidie

In een informatiebijeenkomst licht ZonMw je in over het doel, de opzet en voorwaarden voor subsidie voor het ‘Effectonderzoek Gezonde School-aanpak’.

Meer informatie en aanmelden

 

5 maart – Informatiebijeenkomst subsidie

Hoe kom ik in aanmerking voor ‘Subsidie voor gemeenten voor inrichten gezondheidsbeleid’, voor uitvoering van mijn lokale gezondheidsbeleid gericht op preventie? Tijdens deze informatiebijeenkomst vertelt ZonMw je meer over het doel, de opzet en voorwaarden.

Meer informatie en aanmelden

 

8 maart - Congres Psychische problemen…

Hoe draag je als GGZ-professional bij aan het versterken van de ouderrol van je cliënt met psychische aandoening of verslaving? Herstel van de psychische problematiek bij de ouder verkleint ook de kans op psychische problemen bij het kind. Het congres van Trimbos-instituut biedt je informatie en handvatten.

Meer informatie en aanmelden