Titel Nudge. Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart
Publicatietype Reference
Year of Publication 2009
Auteurs Thaler,R, Sunstein, CR