Ouderen van nu en straks deel 2: een terugblik voor kwetsbaarheid en de samenhang met multimorbiditeit

Titel Ouderen van nu en straks deel 2: een terugblik voor kwetsbaarheid en de samenhang met multimorbiditeit
Publicatietype Reference
Year of Publication 2016
Auteurs Van Oostrom S, Spijkerman A
Publisher RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
URL https://www.rivm.nl/dsresource?objectid=61266837-042f-49c6-b21f-abb3e8467f87&type=PDF