U bent hier

Activiteiten en strategie 2017-2018

Actualisatie visie en strategie RIVM Centrum Gezond Leven

Jaarlijks stemt CGL de taken af met de opdrachtgever en werkt die uit in jaarplannen op programmaniveau, waaruit concrete activiteiten en resultaten voortkomen. Voor de langere termijn is een visiedocument beschikbaar waarop CGL strategische keuzes baseert. Dit visiedocument en de strategiebepaling voor de middellange termijn vragen om actualisatie. Naast een documentanalyse vormen gesprekken met partners over ontwikkelingen in het veld en gesprekken met de opdrachtgever (VWS) en intern bij het RIVM belangrijke onderdelen in het traject. De KWINK groep, een externe partij die CGL helpt bij het actualiseren van de visie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Sturkenboom (marian.sturkenboom@rivm.nl / 030-274 86 18). 

  1. Documentanalyse (o.a. documenten over ontwikkelingen Alles is Gezondheid, Stimuleringsprogramma Gezond in..., strategische heroriëntatie RIVM, Evaluatie CGL 2013, Kompas Gezonde School).
  2. Gesprekken RIVM-intern (met o.a. CGL-programmacoördinatoren, directeur Volksgezondheid en Zorg, hoofd Centrum Gezondheid & Maatschappij, hoofd strategie RIVM, afdelingshoofd Voeding, Preventie en Zorg).
  3. Gesprek met opdrachtgever ministerie van VWS.
  4. Gesprekken met thema-instituten.
  5. Gesprekken met andere partners (waaronder ZonMw, Onderwijsagenda Sport Bewegen en Gezonde Leefstijl, Movisie, Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Nederlands Huisartsen Genootschap).
  6. Gesprek CGL-adviesraad. 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer