U bent hier

Advies op maat

Kunt u ‘advies op maat’ gebruiken?

Integraal werken aan gezondheidsbevordering in de wijk en gemeente kan een uitdaging zijn. Werkt u bij een gemeente of GGD en kunt u ondersteuning gebruiken op de thema’s: integraal beleid, verbinden van preventie, zorg en welzijn of een gezonde leefomgeving met daarbij aandacht voor ‘wat werkt’? Vraag dan een advies op maat aan!

Een advies op maat traject

Het RIVM Centrum Gezond Leven biedt in 2018 vijf keer een  advies op maat traject aan. Advies op maat is een impuls om u op weg te helpen met uw (gezondheids)vraagstuk. Denk hierbij aan het gezamenlijk organiseren van een (regionale) bijeenkomst, een adviesgesprek, hulp bij een implementatietraject of het geven van een lezing of workshop.

Hoe werkt het?

  1. Bij interesse vult u het aanvraagformulier in. Wij bellen u vervolgens om de vraag te verkennen.
  2. Op basis van een aantal aandachtspunten wordt samen bekeken of een advies op maat traject aansluit. Afhankelijk van de vraag wordt een passende adviseur geselecteerd. Dit kan iemand van het RIVM zijn, een thema-instituut, een collega GGD/gemeente of een andere landelijke of regionale partner.
  3. Samen met de adviseur stelt u een kort plan van aanpak op, waarna u aan de slag kunt.
  4. Na afloop bellen we u om te horen wat de opbrengsten zijn en te bekijken welke bruikbaar zijn voor anderen.

Aandachtspunten

  • De aanvraag leent zich voor de inzet van een adviseur en is een aanvulling op reguliere werkzaamheden van organisaties, zoals de ROS of GGD.
  • Er is voldoende capaciteit en draagvlak binnen de eigen organisatie voor een adviestraject en de borging van de resultaten.
  • Het is voor de adviseur haalbaar om binnen circa 20-30 advies uren een concreet, bruikbaar resultaat op te leveren.
  • De opbrengsten mogen worden gedeeld met derden (bijvoorbeeld in de vorm van lessen, voorbeelden, producten of andere uitkomsten).

Belangstelling?

Aanmelden voor een advies op maat traject kan voor 1 juli 2018 via het aanvraagformulier. Wilt u eerst meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar Roos Jansen: roos.jansen@rivm.nl of bellen: 030 274 31 22.

Waar kunt u bij een advies aan denken?

Als beleidsadviseur van de GGD zoek je naar een manier om gemeenten te ondersteunen bij het maken van integraal beleid. Hoe breng je informatie en kennis hierover bij gemeenteambtenaren en help je hen dit te gebruiken bij het maken en uitvoeren van het beleid. Een mogelijkheid is om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren voor de gemeentenambtenaren uit de regio, waarin we praktisch aan de slag gaan met de informatie uit de Handreiking Gezonde Gemeente en het kiezen van interventies.

 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer