U bent hier

Programma - Zwolle 22 november 2018

Op het Kennisfestival verruimen inspirerende sprekers uw blik, zetten de gesprekken aan de dialoogtafels u op scherp en gaat u direct aan de slag met kennis die wérkt! Hieronder vindt u het programma van de eerste editie van het Kennisfestival Gezond Leven op 22 november jl. Het programma van de volgende edities in maart is vergelijkbaar

Tijd Programma-onderdeel
9.30u  Inloop
10.00u Opening en welkom
 

Gezondheidsbevordering, een vak apart?
Gezondheid is vervlochten met veel levensterreinen, zoals werken, leren, zorg, en wonen. Gezondheidsbevordering reikt daarmee verder dan het werk van professionals publieke gezondheid. We nemen een kijkje in de keuken bij andere partijen hoe zij gezondheidsbevordering in de praktijk vormgeven.

10 jaar terug in de tijd van Gezond Leven
We gaan met elkaar terug in de tijd. Welke politieke, maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen hebben de lokale praktijk van gezondheidsbevordering gevormd? Kunnen we hieruit lessen trekken voor de toekomst? 

Volksgezondheid; verleden, heden en toekomst
Babette Rump, arts Maatschappij en Gezondheid (infectieziekten GGD Regio Utrecht) en promovendus bij het RIVM neemt ons mee in de uitdaging waar we voor staan. De grote doorbraken voor extra gezondheidswinst zoals rioleringen zijn ontdekt. We leven in een tijd waar gezondheidsbevordering te maken heeft met complexe, multifactoriële uitdagingen. Hoe bepalen we vanuit ethisch perspectief onze keuzes met oog voor het individu en de hele maatschappij?

11.00-11.15u     Koffie/thee-pauze
11.15-
11.55u
Workshop 1 ‘Erkend aan de slag met interventies’ Workshop 2 ‘SLIMMER aan de slag met de gecombineerde leefstijlinterventie’ Workshop 3 ‘Kansen voor gezondheidsbevordering in de Omgevingswet’ Dialoogtafel 1 'Publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk; een gezond team?'
12.00-
12.40u
Workshop 4 ‘Een gezonde start met Gezonde Kinderopvang en Gezonde School' Workshop 5 ‘Vitaal en gezond ouder worden' Dialoogtafel 2 ‘Advies op maat voor gemeenten en GGD-en’
12.40-
13.15u
Lunchpauze      
13.15-
13.55u
Workshop 6 ‘PreventieCoalitie Deventer - Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag in de praktijk’ Workshop 8 ‘Succesvol samenwerken in netwerken en samenwerkingsverbanden’ Workshop 9 ‘Aan de slag met tools voor integraal werken’ Dialoogtafel 3 'Burgerparticipatie: gezondheidsbeleid met en voor burgers'
14.00-
14.40u
Workshop 7 'Rookvrij opgroeien'  
14.45 - 16.00u Voorbereiding op 10 jaar Gezond Leven
Het gaat goed met onze volksgezondheid. We worden steeds ouder, en de meeste mensen voelen zich gezond en niet beperkt. Toch staan we voor een aantal grote toekomstige opgaven. Met de vergrijzing stijgt het aantal mensen met chronische aandoeningen en sociale problemen zoals eenzaamheid. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen, zoals een toenemende druk op ons dagelijks leven. Henk Hilderink, projectleider Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 reikt handelingsperspectieven aan voor de toekomst.

 

Creatief omgaan met deze uitdagingen
Een effectieve aanpak om deze complexe uitdagingen het hoofd te bieden vraagt om creativiteit. Rocco Verdult, social designer neemt ons mee in een andere denkrichting. Aan de hand van eigen sociale projecten laat hij zien hoeveel je kunt bereiken door de doelgroep te betrekken en een portie humor toe te laten.
 

Aftrap van de BOP-prijs
Het startsein wordt gegeven voor de 'BOP' prijs. Deze prijs wordt nieuw lezen in geblazen. Het beloont dé gezondheidsbevorderaar of preventiewerker die op inspirerende wijze werkt aan afstemming van Beleid, Onderzoek en Praktijk. De prijs is terug van weggeweest en werd destijds ingesteld door de NVPG en later overgenomen door het RIVM.

16.00u Borrel

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer