U bent hier

Voorbeeld: Gezondheidsdialoog in de wijk

In de Haagse Schilderswijk gingen huisartsen, GGD, welzijnswerkers en andere hulpverleners de 'Gezondheidsdialoog' aan met wijkbewoners. Paul Uitewaal, huisarts en in dienst bij GGD: “Als bewoners zelf initiatieven nemen, zijn ze veel gemotiveerder om te blijven deelnemen.”

Gang van zaken omkeren

“Met de Gezondheidsdialoog proberen we de gebruikelijke gang van zaken om te keren. In plaats van mensen te vertellen dat ze moeten afvallen of bewegen, helpen we ze om die conclusie zelf te trekken. Wat zien ze zelf als belangrijkste gezondheidsproblemen en mogelijke oplossingen? Als mensen zelf initiatieven nemen, zijn ze veel gemotiveerder om te blijven deelnemen.”

Cultuurverschillen en communicatieproblemen

“Na afzonderlijke groepsgesprekken met hulpverleners en wijkbewoners hebben we een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Wat bleek? Het beeld van wijkbewoners en hulpverleners over de belangrijkste gezondheidsproblemen in de wijk ligt helemaal niet zo ver uit elkaar. We hebben het ook gehad over cultuurverschillen en communicatieproblemen. In de één-op-één-contacten die je als huisarts hebt, komen die onderwerpen in algemene zin niet zo snel ter sprake.”

“Er gebeurt al zo veel”

“Buitenstaanders roepen vaak dat er al zo veel gebeurt in de wijk. Dat klopt wel, maar daar is vaak maar een select groepje bewoners bij betrokken. Het is belangrijk om initiatieven voor alle wijkbewoners zichtbaar te maken en onder de aandacht te brengen. Dat willen we bereiken door een wijknetwerk van onder andere hulpverleners en bewonersorganisaties op te zetten en bijeenkomsten met hulpverleners en bewoners te organiseren.”

Hechte gemeenschap

“Er bestaan overigens grote verschillen tussen buurten. In de Schilderswijk leeft een hechte Turkse gemeenschap. Daar was de Gezondheidsdialoog in de eerste fase op gericht. De Rivierenbuurt is kleiner en zonder belangrijke groepen die zich met elkaar verbonden voelen. Het is nog niet goed gelukt om in die wijk een zelfde mate van verbondenheid tot stand te brengen.”

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer