U bent hier

Programma Kwaliteit

Het Erkenningstraject van RIVM Centrum Gezond Leven en partners biedt professionals inzicht in de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid van leefstijlinterventies. Het programma Kwaliteit ondersteunt de onafhankelijke beoordeling van interventies die plaatsvindt in dit erkenningstraject.

Erkenningstraject

Praktijkprofessionals en de Erkenningscommissie Interventies beoordelen leefstijlinterventies op kwaliteit en effectiviteit. Praktijkbeoordelaars toetsen interventies voor het opstapniveau Goed beschreven. De Erkenningscommissie Interventies beoordeelt op de niveaus Goed onderbouwd en Effectief (met een eerste, goede of sterke aanwijzing voor effectiviteit). Deze commissie staat onder supervisie van het Samenwerkingsverband Effectieve Interventies (Kenniscentrum Sport, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), MOVISIE, RIVM, Trimbos-instituut en Vilans).

In 2016 komt een flink aantal erkende interventies aan bod waarvan de erkenningstermijn verstreken is. Voor deze her-erkenningen hanteren we een light-erkenningsprocedure. Verder werken we dit jaar met de thema-instituten aan het online beschikbaar maken van factsheets of kennisdossiers over werkzame elementen voor specifieke leefstijlthema’s. En met thema-instituten, het samenwerkingsverband, ZonMw en TNO, ontwikkelen we daarnaast een methodiek om werkzame elementen te identificeren. 

Promotie #ErkendGezond

Het gebruik van erkende interventies stimuleren we bij gemeenten en professionals. Zo ontvangen gemeenteambtenaren dit voorjaar een online magazine van het samenwerkingsverband. Daarin staan artikelen over dat je meer kans hebt op effect en efficiënter werkt als je erkende interventies gebruikt. Daarnaast brengen we leefstijlinterventies onder de aandacht die specifiek aansluiten bij het sociaal domein en positieve gezondheid.   

CGL-monitor Erkenningstraject

Jaarlijks brengen we in kaart hoe professionals het erkenningstraject gebruiken en waarderen. Ons doel is het traject te verbeteren of te vernieuwen, zodat het blijft aansluiten op de vraag van professionals. De resultaten kunt u lezen in de Monitor CGL-producten 2016.

Meer weten? Zie:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer