U bent hier

Preventie in de (eerstelijns)zorg

Preventie in het Zorgstelsel

Het Digitaal Loket op Loketgezondleven.nl biedt gemeenten en zorgverzekeraars informatie over het wettelijk kader en de subsidieregeling Preventiecoalities van VWS. Ook bevat het loket tips, handvatten en een vraagbaakfunctie rond de samenwerking en financiering van preventie onder risicogroepen. Het loket dat sinds november 2016 online is, maakt onderdeel uit van het programma Preventie in het Zorgstelsel (2016-2019) van het ministerie van VWS. RIVM Centrum Gezond Leven werkt rondom het Digitaal Loket nauw samen met het ministerie.

Meer weten? Zie:

Preventie in de Buurt

In Preventie in de Buurt (2014-2018) versterken RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en partners de samenwrking aan preventie in de wijk met en vanuit de huisartsenpraktijk. De focus ligt op het ondersteunen van professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk bij hun rol in de samenwerking met collega’s uit andere domeinen.
Allereerst zorgen we dat professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid beschikken over kennis, voorbeelden en materialen om vanuit de eigen rol bij te dragen aan wijk-/populatiegerichte preventie. Verder faciliteert Preventie in de Buurt dat professionals uit verschillende domeinen in lokale werksessies samen aan de slag gaan met gezondheid en leefstijl in de wijk en dat zij deze activiteiten borgen in bestaande plannen en overlegstructuren. Ook borgen we van in het project opgedane kennis en vaardigheden voor populatiegerichte preventie en samenwerken in de wijk in de opleidingen van huisartsen en praktijkondersteuners. 

Inspirerende voorbeelden 2014-2015

Bekijk hieronder de  voorbeelden uit het eerste traject van Preventie in de Buurt (2014-2015):

Meer weten? Zie:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer