U bent hier

Preventie in de (eerstelijns)zorg

Het project Preventie in de Buurt (2014-2018) van RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) richt zich op preventie in de wijk versterken met en vanuit de huisartsenpraktijk. Dit sluit aan bij de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 waarin wijkgerichte samenwerking aan preventie nadrukkelijk aandacht krijgt. De focus van Preventie in de Buurt ligt op professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk ondersteunen bij hun rol in de samenwerking met collega’s uit andere domeinen. 

Projectdoelen Preventie in de Buurt

Vanaf zomer 2016 werken CGL en NHG samen met andere partners en het veld zelf, de plannen uit van het vervolg op Preventie in de Buurt (2014-2015). Daarbij richten we ons de komende twee jaar op:

 • Zorgen dat professionals uit de huisartsenpraktijk en publieke gezondheid beschikken over kennis, voorbeelden en materialen om vanuit de eigen rol bij te dragen aan wijk-/populatiegerichte preventie.
 • Faciliteren dat professionals uit verschillende domeinen in lokale werksessies samen aan de slag gaan met gezondheid en leefstijl in de wijk en dat zij deze activiteiten borgen in bestaande plannen en overlegstructuren.
 • Borgen van in het project opgedane kennis en vaardigheden voor populatiegerichte preventie en samenwerken in de wijk in de opleidingen van huisartsen en praktijkondersteuners. 

Opbrengsten 2014-2015

Bekijk hieronder de opbrengsten van Preventie in de Buurt (2014-2015), die we samen met NHG en LHV en andere partners realiseerden:

 • Een overzicht met inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen publieke gezondheid en de huisartsenvoorziening. U kunt ze bekijken via onderstaand klikfiguur. 
 • Voor professionals in de huisartsenpraktijk is het Overzicht van online interventies beschikbaar. Daarmee kunnen huisartsen en praktijkondersteuners patiënten die aan hun leefstijl willen werken verwijzen naar een app of naar een programma of cursus op internet.  
 • Een infographic die in één oogopslag de belangrijkste onderdelen weergeeft van de Gezonde Wijkaanpak. Deze helpt om met partners het samenwerkingsproces in de wijk vorm te geven.
 • In 2015 organiseerden we negen regionale netwerkbijeenkomsten voor professionals werkzaam in de huisartsenvoorziening, publieke gezondheid en welzijn. Met als doel dat zij elkaar leren kennen en elkaar beter weten te vinden én kennis delen en inspiratie opdoen. Meer weten? Lees dan de verslagen
 • Wijkscan

  Samen zicht krijgen op gezondheid en welzijn in de wijk

 • Wijkteam

  Eerste lijn en publieke gezondheid werken samen in een wijkteam

 • Leefstijl

  Samenwerking rond leefstijlthema's en doelgroepen

 • Foto voor kliktegel buurt

Meer weten? Zie:

Het dossier Verbinden preventie, zorg en welzijn op Loketgezondleven.nl.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer