U bent hier

Programma Gezonde Gemeente

Via het programma Gezonde Gemeente en Wijk bieden RIVM Centrum Gezond Leven en partners ondersteuning aan professionals gezondheidsbevordering en beleidsmedewerkers die gemeentelijk gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering vormgeven en uitvoeren. In dit programma coördineren we de actualisatie en de promotie van de online Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl. 

Handreiking Gezonde Gemeente

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt informatie voor het maken, uitvoeren en evalueren van gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering. In de handreiking zijn landelijke en lokale informatie, tips en praktijkvoorbeelden gebundeld om lokaal aan de slag te kunnen. Acht themadelen bieden handvatten voor een integrale aanpak van overgewicht, sport en bewegen, alcohol, drugs, roken, depressie, seksuele gezondheid en valpreventie.

Actualisatie en promotie

Met betrokken organisaties onderhouden we de handreiking zodat deze aansluit op vragen van gebruikers, actuele cijfers en (beleids)ontwikkelingen en wetgeving. Daarbij leggen we in 2016 de nadruk op actuele thema’s zoals leefomgeving, vluchtelingen en preventie in het zorgstelsel.
Verder maken we dit jaar de handreiking overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. Dat doen we door de inhoud compacter te maken en te focussen op de toepasbaarheid van de kennis in de praktijk. Daarbij brengen we duidelijker onderscheid aan tussen actuele en verdiepende informatie. 

Om actueel te zijn en het gebruik van de handreiking te promoten, onderhouden we nauw contact met professionals en partners. Onder andere via het Gebruikerspanel Handreiking Gezonde Gemeente en (netwerk)bijeenkomsten krijgen we inzicht en vragen en behoeften van gebruikers.
Daarnaast stimuleren we met partners het gebruik van de handreiking bij professionals gezondheidsbevordering en beleidsmedewerkers van gemeenten.

Monitor Handreiking Gezonde Gemeente

Jaarlijks brengen we in kaart hoe professionals de Handreiking Gezonde Gemeente gebruiken en waarderen. Ons doel is de handreiking te verbeteren of te vernieuwen, zodat deze blijft aansluiten op de vraag van professionals. De resultaten kunt u lezen in de Monitor CGL-producten 2016.

Meer weten? Zie:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer