U bent hier

Programma Gezonde Kinderopvang

RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en partners zetten via het programma Gezonde Kinderopvang in op versterking van gezondheidsbevordering bij 0 tot 4-jarigen. De aanpak Gezonde Kinderopvang biedt professionals die werken in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen praktische handvatten om aan de gezondheid van jonge kinderen te werken. De aanpak is in lijn met Gezonde School en online beschikbaar op Gezondekinderopvang.nl.

2016 is een pilotjaar waarin CGL en partners een strategie uitwerken om de aanpak in het veld te introduceren en het gebruik te stimuleren. Daarnaast werken we aan het beheer en actueel houden van de website.

Een pilot met de scholing Een Gezonde Start is een eerste stap om de aanpak Gezonde Kinderopvang te implementeren in de praktijk. Dat doen we onder andere samen met het Voedingscentrum. In het voorjaar start een train-de-trainer-scholing die (staf)medewerkers opleidt om de scholing in de eigen organisatie te geven en met de aanpak Gezonde Kinderopvang te werken. Over de resultaten van de pilotscholing en over ideeën voor een meerjarenplan stemmen we af met brancheorganisaties, koepels en kinderopvangorganisaties in de begeleidingscommissie en het adviesteam.

Vanuit een gezamenlijk ontwikkelde strategie communiceren de partners van Gezonde Kinderopvang, landelijke kennisinstituten en organisaties en branchepartners, over hoe je in de kinderopvang kunt bijdragen aan een gezonde start van jonge kinderen. Dat doen we via bestaande kanalen, zoals websites, nieuwsbrieven en social media en via bijeenkomsten.

Dit jaar breiden we Gezondekinderopvang.nl uit met ervaringsverhalen vanuit de praktijk. Ook starten we met linkbuilding, waarmee we zorgen dat onze partners vanaf hun site directe links aanbrengen naar Gezondekinderopvang.nl en vice versa.

Meer weten? Zie:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer