U bent hier

Programma Gezonde Kinderopvang

RIVM Centrum Gezond Leven ondersteunt samen met de partners van Gezonde Kinderopvang kinderopvangorganisaties. Dat doen we met een scholing en een praktische aanpak. Organisaties werken daarmee structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van medewerkers.

Aanpak en scholing

Op Gezondekinderopvang.nl vinden (staf)medewerkers of managers in de kinderopvang de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang. Daarmee werken zij structureel aan de gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. 
De aanpak geeft hen inzicht in de concrete stappen die nodig zijn om gezonde leefstijl écht onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk in uw kinderopvang. 
De gezondheidsthema’s op Gezondekinderopvang.nl zijn uitgewerkt met concrete activiteiten, voorbeelden en praktische documenten, voor zowel kinderopvang 0-4 jaar als 4-12 jaar. 
Via de scholing Een Gezonde Start leren medewerkers in de kinderopvang hoe zij een gezonde, actieve en veilige omgeving bieden en zelf het gezonde voorbeeld geven.

Meerjarenplan Gezonde Kinderopvang

2018 is het tweede jaar van het meerjarenplan Gezonde Kinderopvang (2017-2020). Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij RIVM Centrum Gezond Leven en het Voedingscentrum.

Meer weten? Zie:

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer